ČSÚ: Analýzy demografického, sociálního a ekonomického vývoje krajů

Krajské správy Českého statistického úřadu dnes vydávají pravidelné dvouleté analýzy zaměřené na charakteristiku základních tendencí demografického, sociálního a ekonomického vývoje jednotlivých krajů. Soustřeďují se především na období let 2014–2019, přičemž se zabývají nejen celým krajem, ale i jeho dílčími územními celky.

Ve všech krajích s výjimkou hl. města Prahy v roce 2019 pokračoval trend stárnutí obyvatelstva, ve většině krajů se dále zvyšovala naděje dožití, klesala nezaměstnanost a meziročně o více než 6 % vzrostla průměrná měsíční mzda. Při detailním pohledu však nadále přetrvávají mezi kraji rozdíly, které mimo jiné vycházejí z jejich dlouhodobého vývoje.

Mezi nejlidnatější kraje patřily Středočeský (1,39 mil. obyv.) a hl. m. Praha (1,32 mil. obyv.), naopak krajem s nejmenším počtem obyvatel zůstal Karlovarský kraj s necelými 295 tis. obyvateli. Přírůstek počtu obyvatel loni zaznamenali v deseti krajích ze čtrnácti. Počet obyvatel se nejvíce zvýšil ve Středočeském kraji a v Praze, naproti tomu nejvíce poklesl v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Zaměstnanost se vyvíjela příznivě a ve srovnání s rokem 2018 počet zaměstnaných vzrostl téměř ve všech krajích. Obecná míra nezaměstnanosti se ve většině krajů dále snižovala, v průměru se v roce 2019 pohybovala od 1,3 % v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji do 3,7 % v Moravskoslezském a 4,2 % v Karlovarském kraji. V posledních letech se stále zvyšuje průměrná hrubá měsíční mzda. Pořadí krajů dominuje Praha (42 553 Kč v roce 2019), s odstupem více než 7,6 tis. následuje Středočeský kraj. Poslední příčku zaujímá Karlovarský kraj, kde rozdíl oproti Praze přesáhl 12,5 tis. Kč.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se v roce 2019 opět zvýšil. Více než 8 mil. návštěvníků se ubytovalo v Praze, přes 2 mil hostů navštívily Jihomoravský kraj. Do Prahy zamířilo 62,5 % hostů, kteří přijeli ze zahraničí.

Podrobnější pohled na vývoj v jednotlivých krajích připravený především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu je k dispozici na webu Českého statistického úřadu

 

Zdroj: ČSÚ

 

Foto: Český Krumlov (Pixabay.com)