Cílem soutěže bylo prezentovat službu hromadné dopravy jako moderní, ale především srozumitelný a provázaný systém 21. století, usnadnit orientaci při cestování tak, aby cestující vždy našli všechny potřebné informace intuitivně na stejných nebo podobných místech, ve všech typech dopravních prostředků a bez ohledu na dopravce. V systému Pražské integrované dopravy (PID) je nyní zahrnuto 27 dopravců. Jednotlivých typů dopravních prostředků je v současné době 67. Aktuálně se systém PID rozšiřuje na celé území Středočeského kraje, proto je ten pravý čas na modernizaci a sjednocení vizuální prezentace celého systému tak, aby jeho uživatel na první pohled jasně identifikoval, že mu v daném vozidle platí jízdenka PID. Dosud totiž platil odlišný grafický manuál pro městské a příměstské autobusy, u vlaků, tramvají i metra se dosud žádný jednotící styl neuplatňoval.

Ačkoli nejviditelnější a nejdůležitější součástí vizuální komunikace bude jednotné grafické řešení dopravních prostředků – autobusů, metra, vlaků a tramvají, zahrnuje nový vizuální styl mnoho dalších jednotících prvků. Systém PID i organizátor dopravy ROPID budou vizuálně propojení, což se projeví v podobě jednotných logotypů institucí i veškeré komunikace (kampaně a informační materiály, další tiskoviny, grafické označení uniforem personálu atd.).

V novém designu budou dodávána všechna další nově pořizovaná vozidla nebo vozy, které projdou modernizací či velkou opravou a musely by se stejně nově lakovat nebo polepovat. Nové grafické řešení se netýká tradiční ikonické tramvaje T3 a zatím ani některých dalších typů vozidel, u nichž se v dohledné době neočekává nutnost přelakování (např. tramvaje typu 15T nebo metro typu M1).

Jak říká náměstek primátora a radní pro oblast dopravy, Adam Scheinherr, k obměně podoby vozového parku bude docházet postupně:  „Aniž budeme muset vynaložit jakékoliv náklady, nová vozidla pražské MHD budou v novém moderním řešení, které poprvé v historii vzešlo z designové soutěže. U stávajících dopravních prostředků bude lak nahrazován při velkých rekonstrukcích. Objeví se hlavně při doplňování vozového parku – nákupu nových dopravních prostředků – kde by stejně k polepům a lakováním docházelo. Projekt tak nepřinese náklady navíc. Naopak, díky ekonomičtější variantě menšího počtu barev, které jsou odolnější vůči běžnému provoznímu znečištění, věříme, že přinese úspory. Náklady na soutěž a vytvoření grafického manuálu byly 1 940 000 korun, další realizace nebude stát nic navíc.“

V porotě soutěže pořádané organizací CZECHDESIGN zasedli, s převahou hlasů, především nezávislí odborníci. „V porotě zasedl například přední grafický designér Aleš Najbrt, autor loga a vizuálního stylu hlavního města Prahy, nebo profesor Rostislav Vaněk, spoluautor současného orientačního systému v pražském metru, a další grafici a typografové. Pro komplexitu poroty doplnila tým porotců také průmyslová designérka Anna Marešová. Doplnili je odborníci na dopravu v Praze a Středočeském kraji jako Petr Tomčík, ředitel ROPID, nebo Michal Štěpán, ředitel IDSK,” uvádí Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN.

Za porotu komentuje výsledek soutěže Filip Blažek: „Návrh studia superlative.works splnil všechny požadavky zadání: je nezaměnitelný, výrazný, zároveň barevností a jednoduchostí navazuje na dosavadní řešení. Myslím si, že pro cestující v Praze a Středočeském kraji bude sjednocení vzhledu dopravních prostředků velkým přínosem.“

Vítězný návrh využívá pro Prahu symbolickou červenou barvu, která je právě tradiční barvou ikonické tramvaje T3 (pracuje dokonce se stejným odstínem z T3). Zároveň je červená i barvou loga hlavního města. Je doplněna odstínem světle šedé, která sjednocuje dosavadní rozdílné lakování dopravních prostředků. Aktuálně se totiž využívá minimálně 12 různých odstínů barev (mimo vlaků, kde je barev ještě více), nové řešení pak počítá pouze se 3 barvami (včetně vlaků).

Nejvýraznějším prvkem na vozidlech budou červené vertikální pruhy, které vycházejí z nového vizuálního stylu. Podpoří bezpečnost v provozu, snadnou viditelnost na dálku a orientaci při nastupování, neboť zpravidla označují jednotlivé dveře. Zároveň pražskou a středočeskou dopravu nezaměnitelně odliší od okolních dopravních systémů.

„Zvolený odstín šedé navíc podpoří dojem celkově čistějších vozidel, na dosud používaných bílých lacích bylo znečištění způsobené běžným provozem více patrné. Výraznější použití nového loga PID posílí povědomí o jednotnosti systému napříč všemi druhy dopravy,” doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Základem nového loga je litera „i“ s výraznou tečkou, která symbolizuje dopravní cestu a zastávku, výsek orientačního plánu, ale také figuru člověka/cestujícího. Zastupuje též slovo “integrovaná” ve značkách PID nebo ROPID. Písmo PID Grotesk, které na míru vytvořil přední český typograf Tomáš Brousil, splňuje požadavky na bezproblémovou čitelnost v tisku i na displejích.

„V Praze nechystáme žádné hromadné a nesmyslné přebarvování autobusů, ani tramvají. Mrzí mě, že je opozice svolná snížit se k šíření těchto nesmyslných fake news. Náklady Prahy nad rámec této soutěže budou totiž čistá nula, protože nový design bude použit pouze pro budoucí nákupy vozů, nebo pro celolakové údržby souprav. Ty by se stejně musely dělat. Ke sjednocení grafiky dojde postupně v horizontu patnácti let. Podobnou vizuální údržbu vozů nyní chystají České dráhy na všech vlacích CityElefant, které jezdí na pomezí Prahy a Středočeského kraje. Jsem rád, že vítězný návrh vizuální identity je moderní, originální a zapamatovatelný, se silným a funkčním konceptem. Nová vizuální identita zajistí jednotné schéma označování dopravních prostředků tak, jako tomu je v předních evropských metropolích,“ uvádí pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Jsme rádi, že byla na takto významnou zakázku vypsána soutěž, o jejímž výsledku rozhodovala odborná porota. Zadavatel vybral řešení, které v rozsáhlém systému PID usnadní cestujícím orientaci a dává jasný signál, že v živoucím městě je hromadná doprava prioritou,“ dodávají autoři ze superlative.works.

První vozidla by měla v novém designu jezdit už v průběhu roku 2020. Celá identita je připravena také pro Středočeský kraj, jehož zástupci byli u celého procesu soutěže přítomni. V současné době se detaily spolupráce v této oblasti mezi kraji dolaďují.

 

Příloha: Vítězné grafické studio superlative.works