Ministerstvo spustilo Národní zdravotnický informační portál

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový informační portál, jehož primárním cílem je poskytnout veřejnosti důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí zdraví, zdravotnictví a zdravotnických údajů a statistik. Národní zdravotnický informační portál (NZIP) má sloužit jako zdravotní průvodce a rozcestník, na kterém lidé najdou odpovědi na otázky týkající se zdraví, prevence, onemocnění, očkování, stravování a životního stylu, poskytovatelů zdravotní péče a dalších témat.

Portál na tiskové konferenci 23. července 2020 představili zástupci ministerstva zdravotnictví, České lékařské společnosti (ČLS JEP), Státního zdravotního ústav (SZÚ) a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), to je institucí, které jsou garantem správnosti zveřejněných informací.

„Internet je obsahu zdravotnické tématiky plný. Většinou se ale jedná o informace, které nejsou ověřené a mnohdy můžou sloužit spíše kontraproduktivně. Připravili jsme proto historicky první Národní zdravotnický informační portál, který občanům nabídne široké spektrum témat zpracovaných odborníky. Věřím, že občané tak získají oblíbený zdroj skutečně ověřených informací,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Takový portál tady měl být pro lidi již dávno a já jsem moc rád, že se to za významného přispění odborné společnosti povedlo,“ uvedl Štěpán Svačina z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

„Od portálu si slibujeme zlepšení zdravotní gramotnosti obyvatel, která za průměrem EU bohužel zaostává“, uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Informace prověří odborníci, jejich srozumitelnost laici

„Než se informace dostane od autora k návštěvníkovi, projde kontrolou odborníka, který ověří její správnost. V další fázi je text podroben laické recenzi s cílem odhalit potenciální nesrozumitelnost nebo příliš odborný styl. Finální obsah je ve spolupráci autora a redaktora upraven do podoby, která je srozumitelná zejména pro širokou veřejnost. I prostřednictvím uživatelského testování jsme se skutečně maximálně snažili, aby byl portál co nejvíce uživatelsky přívětivý,“ zmínil koordinátor NZIP Martin Komenda (ÚZIS) s tím, že práce na portále nekončí a bude kontinuálně pokračovat.

Zprava: Koordinátor NZIP Martin Komenda (ÚZIS), náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví