Společnost má čtyři pozemky, které jsou předmětem transakce, v dlouhodobém pronájmu na 30 let. Jsou oploceny a tvoří ucelený areál. V něm společnost provozuje Denní a Týdenní stacionář a Odlehčovací službu pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Součástí areálu je i zahrada, kterou společnost za své finance a se souhlasem městské části Praha 13, která měla pozemky svěřeny, zvelebovala a upravovala tak, aby byla zahrada celoročně využitelná a působila na klienty bezpečně. Pro výstavbu Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE – středisko Praha počítá se získáním dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, její získání je však podmíněno právě vlastnictvím předmětných pozemků. S prodejem za uvedených podmínek souhlasila i Majetková komise Rady hl. m. Prahy.

„Rada schválila prodej těchto pozemků za symbolickou cenu tak, aby Diakonie mohla čerpat státní dotaci.  Město si však dalo smluvně poměrně silné pojistky, aby tento prodej nebyl zneužit k něčemu jinému. Například právo zpětné koupě, zákaz zcizení apod. Poskytovaná služba by měla být primárně pro Pražany a za přijatelné ceny. Je to dobrý příklad, kdy i soukromý, neziskový sektor dokáže dávat kvalitní službu Pražanům stejně jako státní subjekty,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast nakládání s majetkem Jan Chabr.