Nově schválený plán obsahuje kromě prodloužení provozu humanitárních hotelů, které jsou v provozu od jara minulého roku, také strategii pomoci lidem bez domova se zdravotními handicapy a seniorům. Pro ty představuje pobyt na ulici závažné ohrožení života.

Humanitární hotely jsou jedním z nástrojů města, který může výrazně přispět k ukončování bezdomovectví. Hlavní město Praha touto cestou zároveň ochraňuje všechny Pražany před dalším šířením infekce covid-19. Nyní se v humanitárních hotelech nachází 174 osob, z nichž 74 má zajištěno následné řešení ve formě jiného bydlení a 29 se uchází o ubytování v ubytovnách a azylových domech.

„Prodloužení provozu čtyř humanitárních hotelů o další rok zajistí ubytovaným lidem střechu nad hlavou a možnost pokračující intenzivní spolupráce se sociálními pracovníky, kteří budou mít delší čas pomoci klientům najít si standardní bydlení. Díky tomu nebude zmařena roční intenzivní práce týmů sociálních pracovníků, kteří mají obrovský podíl na psychické a fyzické stabilizaci většiny ubytovaných. Lidé, kteří přejdou do hotelů ze zimních zařízení, dostanou šanci se stabilizovat a postavit se na vlastní nohy. Humanitární ubytovny vnímám jako obrovskou šanci ukončit bezdomovectví aspoň části občanů a pomoci jim získat standardní bydlení, což se ve výsledku vyplatí úplně všem,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Původní plán schválený Radou hl. m. Prahy v létě loňského roku počítal s tím, že si část osob se zdravotními problémy, které zůstaly ubytované ve čtyřech hotelech z doby jarní karantény, zajistí vlastní bydlení. Zbylí nájemníci by potom přešli do ubytovacích kapacit pořízených městem nejpozději do konce června 2021. Zřízení těchto kapacit, například městské ubytovny, se však pozdrželo. Navíc s ohledem na nepříznivou a chladnou zimu se počet nejzranitelnějších lidí zvýšil o dalších víc jak 70 osob, pro které se nepovedlo najít jiné bydlení nebo ubytování.

„Koordinací sociální práce v hotelích jsem i v návazném období pověřila městskou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha, která se věnuje pomoci lidem bez domova. Sociální práci zabezpečí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb jako je Armáda spásy, Naděje nebo Jako doma. Trvající nepříznivé epidemiologické situace chceme využít jako příležitosti, abychom jako město udrželi pod střechou i značnou část lidí, kteří by jinak byli nuceni vrátit se na ulici. Jedině jistota střechy nad hlavou totiž může otevřít cestu k trvalému řešení osobní situace,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Průběžně se bude počet ubytovaných osob snižovat, a to zejména díky nalezení stabilního bydlení nebo alespoň ubytování. Plán podpory a pomoci počítá se zajištěním standardního bydlení pro nájemníky hotelů. Radou hlavního města již byl schválen projekt Městské nájemní agentury, v jejíž prvotní fází chce Praha od soukromých pronajímatelů poptat 50 bytů, které použije pro zajištění bydlení pro různé cílové skupiny. V současné době také probíhá příprava možného nákupu dvou ubytovacích zařízení městem. Část z těchto ubytovacích kapacit bude využita pro současné nájemníky humanitárních hotelů.