Praha chce vlastní konpcepci přípravy na stárnutí

Praha stárne a je nezbytné, aby na to bylo město připraveno jak z hlediska poskytovaných sociálních služeb, tak volnočasových aktivit pro seniory či přístupu samosprávy. Z těchto důvodů Rada hl. m. Prahy na návrh radní pro oblast sociální politiky a školství Ireny Ropkové schválila vznik odborné komise pro otázky seniorů. /zpráva z 26. jednání Rady hl. m. Prahy 21. července 2015/

Rostoucí průměrná délka života a stárnutí silných ročníků znamená, že v našem městě by v roce 2050 mělo být o 112 000 osob starších 65 let více než v současnosti, přičemž tito lidé budou tvořit 24 procent obyvatel Prahy. To znamená, že přibližně každý čtvrtý Pražan bude v seniorském věku. Počet osob starších 90 let se pak má zvýšit o 22 000.

Praha jakožto moderní evropské město vycházející vstříc svým občanům, musí být na tyto zásadní demografické změny připraveno. Radní Irena Ropková, která má na starosti oblast sociální politiky, proto iniciovala vznik Komise Rady hl. m. Prahy pro otázky seniorů.

„Za členy komise jsem oslovila odborníky na problematiku stárnutí, zástupce spolků hájících zájmy seniorů i ředitele pražských domovů pro seniory. Naším společným cílem bude připravit koncepci, která Pražanům umožní klidné a bezstarostné stárnutí,“ uvedla po jednání rady Ropková, která bude komisi zároveň předsedat. Dalšími členy jsou například ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků či ředitel spolku Život 90 Mgr. Jan Lorman.

Vznik komise je plně v souladu se strategií hlavního města komunikovat problematiky spojené s demografickými změnami na odborné úrovni a následně výstupy z těchto diskuzí zapracovat do dlouhodobých strategických plánů.

 

Zdroj: Praha.eu