Průměrná délka života za 10 let vzrostla u mužů o 2,4 roku, u žen o 1,8 roku

Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy. I když se podíl těchto příčin v průběhu posledního desetiletí snižuje, vloni na ně zemřelo 41,9 % mužů a 49,9 % žen. Klesala i úmrtnost na cévní onemocnění mozku, např. mozkovou mrtvici. Od roku 2012 ubývá i sebevražd. Vloni ji spáchalo 1 130 mužů a 254 žen.

Druhou nejběžnější příčinou úmrtí jsou nádorová onemocnění. Diagnostikována jsou u více než pětiny zemřelých. U mužů se týkají zejména plic, tlustého střeva, včetně konečníku, a prostaty. U žen je zaznamenána nejvýznamnější část úmrtí v důsledku novotvarů plic, tlustého střeva včetně konečníku, prsu a pohlavních orgánů. „Pokud jde o úmrtí na nádory, rakovina plic patří k nejobvyklejším příčinám u mužů a od roku 2009 i u žen. Tento typ zhoubných novotvarů je spojován s kouřením, jehož obliba u žen zatím neklesá,“ vysvětluje Magdaléna Poppová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Intenzita úmrtnosti na rakovinu se od roku 2006 snižuje. Vloni zemřelo na tyto příčiny 27,0 % mužů a 22,3 % žen.

Onemocnění dýchací soustavy byla vloni řazena na třetí místo mezi příčinami úmrtí. V jejich důsledku zemřelo 7,4 % mužů a 6,1 % žen.

Sledovány jsou i vnější příčiny úmrtí. Mezi nimi dominují sebevraždy. Od roku 2012 jich ale ubývá. Vloni spáchalo sebevraždu 1 130 mužů a 254 žen. Ve srovnání s rokem 2006 také klesá počet dopravních nehod. V roce 2015 při nich zemřelo 635 mužů a 176 žen.

Nejvyšší úmrtnost je v Ústeckém kraji. Naopak nejnižší v Praze a Jihomoravském kraji. Více než čtvrtina úmrtí mužů a pětina úmrtí žen je odvratitelná, ať už včasnou léčbou, nebo prevencí.

 

Zemřelí podle seznamu příčin smrti v letech 2010 až 2015

MKN (1993) Název 2010 2011 2012 2013 2014 2015
               
  CELKEM 106 844 106 848 108 189 109 160 105 665 111 173
I Některé infekční a parazitární nemoci
(A00-B99)
1 029 1 358 1 617 1 539 1 737 1 978
A00 Cholera –  –  1 –  –  – 
A01 Břišní tyfus a paratyfus –  –  –  2 –  – 
A02 Jiné infekce způsobené salmonelami 1 9 5 8 15 11
A03 Shigelóza –  –  –  –  –  – 
A04 Jiné bakteriální střevní infekce 90 170 248 187 189 212
A05 Jiné bakteriální intoxikace – otravy, přenesené potravou –  4 2 1 1 – 
A06 Amébóza –  2 –  1 –  – 
A07 Jiné protozoární střevní nemoci 2 –  1 –  –  – 
A08 Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy 6 8 8 2 6 5
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního
a NS původu
40 93 91 46 52 57
A15 Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky
a histologicky ověřená
22 35 17 35 27 37
A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky
a histologicky neověřená
13 17 9 17 3 6
A17 Tuberkulóza nervové soustavy –  –  1 1 –  1
A18 Tuberkulóza jiných orgánů 1 1 2 4 1 1
A19 Miliární tuberkulóza 1 –  –  3 3 1
A21 Tularemie –  –  –  –  1 – 
A24 Vozhřivka – malleus a melioidóza
 – pseudomalleus
–  –  –  –  –  – 
A26 Červenka – erysipeloid –  1 3 1 –  1
A27 Leptospiróza –  1 –  –  –  – 
A31 Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi 3 5 2 2 3 5
A32 Listerióza – listeriosis 1 2 2 2 2 2
A37 Dávivý kašel – pertussis –  –  –  –  –  – 
A39 Meningokokové infekce 6 8 6 5 2 4
A40 Streptokoková sepse 8 22 13 13 19 20
A41 Jiná sepse 711 711 923 1 004 1 169 1 375
A42 Aktinomykóza – actinomycosis 1 –  –  –  –  2
A44 Bartonellosis –  1 –  –  –  – 
A46 Růže – erysipelas 8 18 25 29 33 34
A48 Jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené 26 10 9 2 11 1
A49 Bakteriální infekce neurčené lokalizace 16 19 19 31 41 44
A51 Časná syfilis –  1 –  1 –  – 
A52 Pozdní syfilis 1 –  1 –  –  2
A57 Měkký vřed – chancroid –  1 –  –  –  – 
A63 Jiné, převážně pohlavním stykem přenášené nemoci, jinde nezařazené –  –  –  –  –  – 
A69 Jiné spirochétové infekce 2 1 1 –  1 2
A80 Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna 2 1 –  –  1 – 
A81 Atypické virové infekce centrální nervové soustavy 3 5 6 7 1 3
A83 Virová encefalitida přenášená komáry 1 –  –  –  –  – 
A84 Virová encefalitida přenášená klíšťaty 3 4 5 3 3 2
A85 Jiná virová encefalitida, nezařazená jinde –  –  –  1 2 – 
A86 Neurčená virová encefalitida 2 3 –  5 1 2
A87 Virová meningitida 1 2 2 1 1 – 
A88 Jiné virové infekce centrální nervové soustavy, jinde nezařazené –  –  –  1 –  1
A89 Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy –  –  1 –  1 – 
A96 Hemoragická horečka, původce: Arenavirus –  1 –  –  –  – 
A99 Neurčené virová hemoragická horečka –  –  1 –  –  – 
B00 Infekce virem Herpes simplex 3 3 1 –  3 5
B02 Pásový opar – herpes zoster 2 3 6 2 2 3
B06 Zarděnky – rubeola 1 –  –  –  –  – 
B08 Jiné virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic jinde nezařazené –  –  –  –  –  – 
B15 Akutní hepatitida A –  –  –  –  –  – 
B16 Akutní hepatitida B 3 1 4 2 2 1
B17 Jiná akutní virová hepatitida 2 109 130 3 –  4
B18 Chronická virová hepatitida 24 27 18 23 40 28
B19 Neurčená virová hepatitida –  3 –  –  1 – 
B20 Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV), mající za následek infekční a parazitární nemoci 1 3 2 2 6 2
B21 Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV), mající za následek zhoubný novotvar –  –  –  1 1 1
B22 Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV), mající za následek jiná určená onemocnění 2 3 1 2 9 5
B23 Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV), mající za následek jiné stavy 2 2 3 2 1 1
B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] –  –  1 –  –  1
B25 Cytomegalovirová nemoc –  2 2 –  –  3
B26 Příušnice – parotitis epidemica –  –  2 2 –  1
B33 Jiná virová onemocnění nezařazená jinde –  1 –  1 1 – 
B34 Virová onemocnění neurčené lokalizace 5 5 3 2 1 – 
B37 Kandidóza – candidiasis 5 5 2 8 12 8
B40 Blastomykóza – blastomycosis –  –  1 –  –  – 
B44 Aspergilóza – aspergillosis 4 –  3 4 5 9
B45 Kryptokokóza – cryptococcosis –  –  1 –  –  – 
B46 Zygomykóza – zygomycosis –  –  2 –  –  – 
B47 Mycetom –  –  1 –  –  – 
B54 Malárie NS –  –  1 –  –  – 
B58 Toxoplazmóza – toxoplasmosis –  –  –  –  1 – 
B59 Pneumocystóza – pneumocystosis (J17.3*) –  1 3 1 –  – 
B67 Echinokokóza –  –  –  –  1 – 
B72 Drakunkulóza – dracunculiasis –  –  –  –  –  – 
B90 Následky tuberkulózy 2 2 1 6 5 10
B91 Následky poliomyelitidy –  –  –  2 1 1
B94 Následky jiných a neurčených infekčních
a parazitárních nemocí
–  31 24 59 51 59
B99 Jiné a neurčené infekční nemoci 2 1 1 2 5 5
II Novotvary (C00-D48) 28 222 27 539 27 683 27 449 27 603 27 407
C00 Zhoubný novotvar rtu 13 7 16 7 10 17
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 54 57 54 55 60 73
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 105 107 115 98 112 130
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 9 13 21 24 15 15
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 68 75 66 84 76 68
C05 Zhoubný novotvar patra 20 28 22 26 27 21
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených
částí úst
27 32 38 35 39 33
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 44 27 26 34 40 44
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 18 14 20 15 8 21
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 105 105 112 101 117 99
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu
– orofaryngu
76 81 82 86 81 85
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 26 33 29 31 27 29
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 11 21 11 19 10 12
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 66 67 81 78 83 72
C14 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu 28 31 29 25 23 24
C15 Zhoubný novotvar jícnu 481 473 532 533 523 526
C16 Zhoubný novotvar žaludku 1 246 1 092 1 133 1 100 1 099 1 040
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 59 62 88 86 84 85
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 2 258 2 112 2 143 2 101 2 037 2 074
C19 Zhoubný novotvar
rektosigmoideálního spojení
527 497 490 453 441 433
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 1 025 991 988 919 956 968
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 69 87 99 99 106 107
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 855 766 779 830 826 818
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 419 424 362 363 371 333
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 349 332 325 396 364 347
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 1 881 2 033 1 885 1 994 1 998 2 020
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů 149 202 222 132 135 146
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny
a středního ucha
13 15 14 13 14 12
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 25 19 19 25 33 23
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 239 264 282 248 252 252
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 18 8 10 15 13 12
C34 Zhoubný novotvar průdušky
– bronchu a plíce
5 554 5 582 5 586 5 411 5 246 5 249
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 8 7 9 8 6 10
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí
– mediastina a pohrudnice – pleury
66 83 63 73 68 63
C39 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací v dýchací soustavě a nitrohrudních orgánech 48 53 43 45 44 52
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 23 23 24 25 18 27
C41 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací 45 47 42 54 43 33
C43 Zhoubný melanom kůže 355 365 399 363 344 395
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 134 129 126 126 140 171
C45 Mezoteliom – mesothelioma 50 43 45 54 51 50
C46 Kaposiho sarkom 8 9 4 4 7 6
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů
a autonomní nervové soustavy
9 11 9 6 4 10
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea
a peritonea
73 69 63 70 69 74
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové
a měkké tkáně
89 96 109 113 119 121
C50 Zhoubný novotvar prsu 1 676 1 740 1 702 1 713 1 591 1 623
C51 Zhoubný novotvar vulvy 100 77 83 75 86 79
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 17 17 20 15 19 19
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního
– cervicis uteri
342 315 357 369 310 354
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 294 335 351 348 330 296
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 112 97 111 97 103 103
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 640 678 699 726 718 719
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů 113 106 129 106 111 110
C58 Zhoubný novotvar placenty 1 –  –  2 –  – 
C60 Zhoubný novotvar pyje 23 25 23 27 22 34
C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy
– prostaty
1 348 1 314 1 360 1 422 1 509 1 327
C62 Zhoubný novotvar varlete 33 38 41 24 41 27
C63 Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů 8 21 20 21 13 22
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 1 053 1 045 1 067 1 035 1 004 1 055
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 70 82 85 98 119 101
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 24 23 26 25 22 23
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře
– vesicae urinariae
767 699 750 769 793 813
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 33 48 54 28 40 34
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 27 20 24 24 17 24
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 28 24 22 23 12 13
C71 Zhoubný novotvar mozku 781 690 704 628 662 647
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů
a jiných částí centrální nervové soustavy
22 27 24 30 23 22
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 70 76 78 93 72 61
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 27 15 26 14 27 26
C75 Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí
a příbuzných struktur
7 10 12 7 15 11
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 137 129 123 127 141 171
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 43 –  –  –  –  – 
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací
a trávicí soustavy
141 –  –  –  –  – 
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných
a neurčených lokalizací 
79 –  –  –  –  – 
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 798 1 067 979 999 1 237 1 114
C81 Hodgkinův lymfom 49 47 61 69 59 60
C82 Folikulární  lymfom 59 65 56 62 40 43
C83 Non-folikulární lymfom 182 222 223 240 236 233
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 41 50 43 49 62 56
C85 Non-Hodgkinův lymfom, jiných
a neurčených typů
188 214 166 154 160 164
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy –  –  1 7 6 7
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 15 17 28 21 23 27
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární
novotvary
350 351 352 335 362 352
C91 Lymfoidní leukemie 356 384 380 386 348 322
C92 Myeloidní leukemie 353 362 389 381 396 350
C93 Monocytická leukemie 15 17 14 17 21 33
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 24 25 45 49 66 70
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 53 65 56 66 58 61
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné
a příbuzné tkáně
27 42 35 26 37 46
C97 Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 563 –  –  –  –  – 
D00 Carcinoma in situ dutiny ústní, jícnu
a žaludku
–  –  –  –  –  – 
D01 Carcinoma in situ jiných a neurčených trávicích orgánů 3 –  –  –  –  – 
D02 Carcinima in situ středního ucha a dýchací soustavy –  –  –  –  –  – 
D03 Melanoma in situ 2 –  –  –  –  – 
D04 Carcinoma in situ kůže –  –  –  –  –  – 
D05 Carcinoma in situ prsu –  –  –  –  –  – 
D06 Carcinoma in situ hrdla děložního –  –  –  –  –  – 
D07 Carcinoma in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů 1 –  –  –  –  – 
D09 Carcinoma in situ jiných a neurčených lokalizací –  –  –  –  –  – 
D10 Nezhoubný novotvar úst a hltanu 1 –  –  –  –  – 
D11 Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy 1 –  –  –  –  – 
D12 Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu a řiti 1 3 6 3 5 3
D13 Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy 5 7 6 8 7 2
D14 Nezhoubný novotvar středního ucha
a dýchací soustavy
–  –  1 –  2 3
D15 Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů 1 2 2 1 –  1
D16 Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky –  –  1 –  –  – 
D17 Nezhoubný lipomatózní novotvar 1 –  –  –  –  – 
D18 Hemangiom a Iymfangiom kterékoliv lokalizace –  –  3 1 2 1
D19 Nezhoubné novotvary mezotelové tkáně –  –  –  –  –  – 
D21 Jiné nezhoubné novotvary pojivové
a jiných měkkých tkání
3 –  –  –  –  1
D22 Melanocytové névy –  –  –  –  –  – 
D23 Jiné nezhoubné novotvary kůže –  –  –  –  –  – 
D25 Leiomyom dělohy 1 –  –  –  –  – 
D27 Nezhoubný novotvar vaječníku –  –  –  –  –  – 
D28 Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů –  –  –  –  –  – 
D29 Nezhoubné novotvary mužských
pohlavních orgánů
–  –  –  –  –  – 
D30 Nezhoubný novotvar močových orgánů 2 –  –  –  –  – 
D31 Nezhoubný novotvar oka a očních adnex –  –  –  –  –  – 
D32 Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen 19 24 21 14 9 18
D33 Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy 29 22 12 14 15 25
D34 Nezhoubný novotvar štítné žlázy –  –  1 –  –  – 
D35 Nezhoubný novotvar jiných
a neurčených žláz s vnitřní sekrecí
5 9 5 8 7 4
D36 Nezhoubný novotvar jiných
a neurčených lokalizací
–  –  –  –  –  – 
D37 Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů 22 48 4 19 82 77
D38 Novotvar nejistého nebo neznámého chování středního ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů 15 24 29 32 62 65
D39 Novotvar nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů 6 –  1 1 13 10
D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů 1 –  –  1 11 3
D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů 6 –  1 6 22 15
D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen 6 7 5 2 4 3
D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy 14 16 14 23 13 28
D44 Novotvar nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí 4 –  –  1 5 4
D45 Polycythaemia vera 24 13 14 12 24 22
D46 Myelodysplastické syndromy 164 141 152 141 187 189
D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 41 44 58 63 49 60
D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací 10 8 13 15 34 21
III Nemoci krve, krvetvorných orgánů
a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50-D89)
131 155 175 204 205 237
D50 Anemie z nedostatku železa 12 9 9 12 21 21
D51 Anemie z nedostatku vitaminu B12 1 3 5 5 5 4
D52 Anemie z nedostatku kyseliny listové –  1 1 –  –  3
D53 Jiné nutriční anemie –  2 3 3 3 – 
D55 Anemie způsobená poruchami enzymů –  –  –  –  –  1
D58 Jiné dědičné hemolytické anemie –  1 –  –  –  2
D59 Získané hemolytické anemie 3 6 11 9 4 3
D60 Získaná čistá aplazie červených krvinek [erytroblastopenie] –  –  –  3 –  2
D61 Jiné aplastické anemie 7 12 15 11 8 13
D62 Akutní posthemoragická anemie 2 1 3 2 6 11
D64 Jiné anemie 13 21 31 31 22 36
D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom] (DIC) 5 5 8 4 5 7
D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII 1 2 –  3 1 2
D67 Dědičný nedostatek faktoru IX –  –  –  –  –  – 
D68 Jiné vady koagulace 18 29 18 44 52 43
D69 Purpura a jiné krvácivé stavy 29 25 27 29 25 31
D70 Agranulocytóza 4 4 5 9 4 9
D71 Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů) 1 –  –  –  1 – 
D72 Jiné poruchy bílých krvinek 1 2 3 5 6 3
D73 Nemoci sleziny 5 3 1 2 1 – 
D74 Methemoglobinemie –  –  –  –  –  – 
D75 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů 7 12 10 3 5 5
D76 Jiné určené nemoci s účastí s lymforetikulární a retikulohistiocytární tkáně –  –  1 2 3 3
D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek 1 1 1 1 1 4
D81 Kombinované poruchy imunity 2 2 2 1 6 3
D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami 2 –  –  1 2 1
D83 Běžná variabilní imunodeficience (CVID) –  1 1 –  1 3
D84 Jiné poruchy imunity 7 5 7 4 6 7
D86 Sarkoidóza – sarcoidosis 6 6 12 14 15 20
D89 Jiné poruchy imunitního mechanizmu jidne nezařazené 4 2 1 6 2 – 
IV Nemoci endokrinní, výživy
a přeměny látek (E00-E90)
2 188 2 794 2 692 4 286 4 090 4 491
E00 Vrozený syndrom z jodové karence –  –  –  –  –  – 
E01 Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené
s jódovou karencí
–  1 1 –  1 1
E03 Jiná hypotyreóza 3 19 20 16 19 42
E04 Jiná netoxická struma 1 2 6 5 2 1
E05 Tyr(e)otoxikóza (hypertyreóza) 9 8 13 16 13 16
E06 Zánět štítné žlázy – thyroiditis 2 2 3 1 2 – 
E07 Jiné poruchy štítné žlázy 2 2 3 2 2 6
E10 Diabetes mellitus závislý na inzulinu 770 926 924 1 218 996 891
E11 Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu 1 135 1 324 1 232 2 402 2 402 2 711
E12 Diabetes mellitus spojený s podvýživou 3 4 6 12 8 8
E13 Jiný určený diabetes mellitus 5 14 14 37 41 40
E14 Neurčený diabetes mellitus 32 110 71 79 53 78
E15 Nediabetické hypoglykemické kóma –  5 3 3 4 4
E16 Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní 1 6 5 6 6 13
E20 Hypoparatyreóza –  –  1 –  1 – 
E21 Hyperparatyreóza a jiné nemoci
příšítných tělísek – paratyreoidey
–  3 –  1 –  3
E22 Hyperfunkce hypofýzy – glandulae pituitariae
– podvěsku mozkového
1 –  –  –  –  – 
E23 Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy 4 3 5 7 4 3
E24 Cushingův syndrom 1 –  1 2 1 2
E25 Adrenogenitální poruchy –  3 2 1 1 – 
E26 Hyperaldosteronismus –  1 1 –  2 – 
E27 Jiné poruchy nadledviny
– glandulae suprarenalis
2 3 1 4 –  3
E31 Polyglandulární dysfunkce –  –  –  –  –  1
E32 Nemoci thymu – brzlíku –  –  –  –  –  1
E34 Jiné endokrinní poruchy –  2 –  –  1 1
E40 Kwashiorkor –  3 –  1 1 1
E41 Nutriční marazmus 31 29 29 40 24 66
E42 Marasmický kwashiorkor 3 1 7 4 3 6
E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa 16 45 66 91 111 149
E46 Neurčená podvýživa –  –  –  –  –  – 
E51 Karence thiaminu –  1 –  –  –  – 
E64 Následky podvýživy a jiných nutričních karencí 7 21 28 28 31 19
E66 Obezita – otylost 52 67 54 57 79 79
E68 Následky hyperalimentace –  –  –  1 –  2
E70 Poruchy metabolizmu aromatických
aminokyselin
–  –  –  2 –  1
E71 Poruchy metabolismu aminokyselin
s rozvětveným řetězcem
a metabolismu mastných kyselin
1 4 1 1 1 2
E72 Jiné poruchy metabolizmu aminokyselin –  –  –  –  3 1
E73 Laktózová intolerance –  –  1 –  –  – 
E74 Jiné poruchy metabolizmu uhlovodanů 2 –  –  1 1 – 
E75 Poruchy metabolizmu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání tuků 2 1 3 2 7 4
E76 Poruchy metabolizmu glykosaminoglykanu –  –  2 –  2 1
E77 Poruchy metabolizmu glykoproteinů –  –  –  –  –  2
E78 Poruchy metabolizmu lipoproteinů a jiné Iipidemie 6 11 20 43 37 36
E79 Poruchy metabolizmu purinu a pyrimidinu –  1 –  –  –  – 
E80 Poruchy metabolizmu porfyrinu a bilirubinu –  –  –  1 1 1
E83 Poruchy metabolizmu minerálů 5 11 7 8 13 12
E84 Cystická fibróza 14 8 8 7 11 9
E85 Amyloidóza 10 19 7 29 23 14
E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny 39 74 82 110 133 174
E87 Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy 19 47 39 33 34 72
E88 Jiné poruchy metabolizmu 10 13 26 15 16 15
V Poruchy duševní a poruchy chování
(F00-F99)
222 936 962 1 186 1 210 1 491
F01 Vaskulární demence 49 573 635 891 899 1 069
F03 Neurčená demence 20 151 135 117 136 214
F04 Organický amnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami –  2 –  1 –  – 
F05 Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami 5 26 27 11 15 23
F06 Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí 2 8 4 7 7 13
F07 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfukcí mozku 1 9 6 3 6 4
F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha –  1 –  1 –  – 
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 139 137 137 133 122 136
F11 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním opioidů 1 –  –  –  1 2
F12 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů –  –  –  1 –  – 
F13 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo hypnotik 1 1 –  –  –  1
F15 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulancií, včetně kofeinu –  –  –  1 1 1
F16 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním halucinogenů –  1 –  –  –  – 
F17 Poruchy duševní a poruchy chování  způsobené užíváním tabáku –  2 2 –  –  – 
F18 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých rozpustidel –  –  1 –  –  – 
F19 Poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním více drog a jiných psychoaktivních látek
1 3 2 2 2 3
F20 Schizofrenie –  –  –  –  1 – 
F31 Bipolární afektivní porucha –  2 –  –  –  – 
F32 Depresivní fáze 1 4 4 3 4 – 
F33 Periodická depresivní porucha –  1 –  1 1 1
F50 Poruchy příjmu potravy 1 4 1 4 4 3
F70 Lehká mentální retardace –  1 1 –  1 1
F71 Střední mentální retardace –  5 2 1 –  5
F72 Těžká mentální retardace 1 1 3 7 4 9
F73 Hluboká mentální retardace –  3 1 2 3 3
F78 Jiná mentální retardace –  –  –  –  1 – 
F79 Neurčená mentální retardace –  1 1 –  1 2
F84 Pervazivní vývojové poruchy –  –  –  –  1 1
F89 Neurčená porucha psychického vývoje –  –  –  –  –  – 
VI Nemoci nervové soustavy (G00-G99) 1 064 2 132 2 522 2 601 2 664 3 019
G00 Bakteriální zánět mozkových a míšních plen – bakteriální meningitida – nezařaditelný(á) jinam 30 21 26 22 20 25
G03 Meningitida způsobená jinými a neurčenými příčinami 9 7 5 1 9 3
G04 Zánět mozku, míchy a mozku i míchy
 – encefalitida, myelitida a encefalomyelitida
8 6 12 10 12 10
G06 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom – intrakraniální a intraspinální absces a granulom 8 9 9 12 10 14
G08 Flebitida a tromboflebitida intrakraniální
a intraspinální
2 –  –  2 –  – 
G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy –  14 2 3 4 3
G10 Huntingtonova nemoc 1 22 26 43 34 28
G11 Dědičná ataxie –  2 5 1 8 2
G12 Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy 62 90 112 96 122 130
G20 Parkinsonova nemoc 104 191 256 274 259 328
G21 Sekundární parkinsonismus 6 34 40 58 58 57
G23 Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií 2 6 11 4 7 10
G24 Dystonie –  –  –  –  –  1
G25 Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy 1 4 3 5 4 6
G30 Alzheimerova nemoc 403 1 046 1 220 1 271 1 369 1 562
G31 Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy, nezařazené jinde 28 53 75 76 73 79
G35 Roztroušená skleróza – sclerosis multiplex 93 94 118 101 103 119
G36 Jiná akutní roztroušená demyelinizace 5 3 3 6 2 3
G37 Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 12 17 16 13 16 13
G40 Epilepsie – padoucnice 69 109 143 162 174 206
G41 Status epilepticus 10 14 31 37 38 35
G45 Přechodně mozkové ischemické záchvaty
a příbuzné syndromy
–  4 2 4 5 3
G50 Poruchy trojklanného nervu – nervi trigemini –  –  –  –  –  – 
G52 Poruchy jiných mozkových nervů –  –  2 2 1 – 
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení –  1 1 2 2 – 
G56 Mononeuropatie horní končetiny –  –  –  –  –  – 
G60 Dědičná a idiopatická neuropatie –  2 2 2 1 2
G61 Zánětlivá polyneuropatie 10 12 15 7 8 9
G62 Jiné polyneuropatie 1 6 7 17 12 7
G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy –  –  –  –  –  1
G70 Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy 9 15 18 23 15 14
G71 Primární poruchy svalů 10 19 28 26 17 27
G72 Jiné myopatie 3 6 3 5 11 3
G80 Mozková obrna 29 52 44 48 36 38
G81 Hemiplegie –  3 3 4 1 5
G82 Paraplegie a tetraplegie 10 25 26 22 27 31
G83 Jiné paralytické syndromy 3 3 3 2 3 2
G90 Poruchy autonomní nervové soustavy 1 3 6 2 –  2
G91 Hydrocefalus 31 29 24 34 29 30
G92 Toxická encefalopatie 2 12 14 19 14 14
G93 Jiné poruchy mozku 79 176 189 158 148 184
G95 Jiné nemoci míchy 7 13 13 9 6 5
G96 Jiné poruchy centrální nervové soustavy 11 6 5 13 3 5
G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam 5 3 4 5 3 3
VII Nemoci oka a očních adnex (H00-H59) –  –  1 –  1 2
H18 Jiné nemoci rohovky –  –  –  –  –  1
H30 Záněty cévnatky a sítnice –  –  –  –  –  1
H44 Nemoci očního bulbu –  –  1 –  1 – 
VIII Nemoci ucha a bradavkového výběžku
(H60-H95)
–  1 2 3 3 4
H65 Nehnisavý zánět středního ucha – otitis media nonsuppurativa –  –  –  –  –  – 
H66 Hnisavý a neurčený zánět středního ucha – otitis media suppurativa et otitis media NS –  –  –  –  1 2
H70 Zánět bradavkového výběžku – mastoiditida
–  a příbuzná onemocnění
–  1 2 3 2 2
IX Nemoci oběhové soustavy (I00-I99) 53 590 52 725 53 046 51 731 48 627 50 969
I01 Revmatická horečka s postižením srdce 2 7 5 2 1 11
I02 Revmatická chorea –  1 1 2 –  – 
I05 Revmatická vada dvojcípé chlopně – valvulae mitralis 59 66 48 79 77 63
I06 Revmatická vada aortální chlopně 53 62 57 68 59 47
I07 Revmatické nemoci trojcípé chlopně – valvulae tricuspidalis 7 6 14 26 24 26
I08 Mnohočetná onemocnění chlopní 55 81 87 123 164 138
I09 Jiné revmatické nemoci srdce 6 9 5 7 2 2
I10 Esenciální (primární) hypertenze 1 329 1 259 1 149 1 127 1 022 1 113
I11 Postižení srdce při hypertenzi 579 644 781 1 360 1 309 1 369
I12 Postižení ledvin při hypertenzi 97 125 129 159 151 176
I13 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin 53 74 77 205 216 259
I15 Sekundární hypertenze –  1 16 18 16 15
I20 Angina pectoris 76 99 92 78 82 64
I21 Akutní infarkt myokardu 6 261 6 566 6 305 6 190 5 317 4 856
I22 Pokračující infarkt myokardu 178 208 209 199 159 128
I24 Jiné akutní ischemické nemoci (choroby)
srdeční
134 291 334 354 449 423
I25 Chronická ischemická choroba srdeční 18 529 19 575 19 953 21 115 20 032 21 188
I26 Plicní embolie 1 903 1 252 1 191 974 886 984
I27 Jiné kardiopulmonální nemoci 215 202 234 253 228 236
I28 Jiné nemoci plicních cév 6 10 10 11 5 6
I30 Akutní zánět osrdečníku – pericarditis acuta 14 16 9 12 15 13
I31 Jiné nemoci osrdečníku – perikardu 66 39 36 33 26 34
I33 Akutní a subakutní zánět srdeční nitroblány
– endokarditida
79 88 73 71 79 93
I34 Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně 167 141 141 230 239 244
I35 Nerevmatická onemocnění aortální chlopně 316 370 359 482 502 520
I36 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
– valvulae tricuspidalis
25 14 30 36 38 25
I37 Onemocnění pulmonální chlopně 4 5 3 2 6 2
I38 Endokarditida neurčené chlopně 14 23 24 36 37 33
I40 Akutní zánět srdečního svalu
– myocarditis acuta
19 15 17 14 22 10
I42 Kardiomyopatie 279 352 376 389 427 438
I44 Blokáda atrioventrikulární a levého raménka 16 20 22 19 16 30
I45 Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů 11 16 11 11 9 20
I46 Srdeční zástava 1 112 615 657 435 679 745
I47 Paroxyzmální tachykardie 22 16 11 14 15 14
I48 Fibrilace a flutter síní 388 423 518 579 676 811
I49 Jiné srdeční arytmie 181 107 107 104 125 197
I50 Selhání srdce 1 734 4 214 4 480 3 137 3 045 3 818
I51 Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce 251 174 178 244 200 228
I60 Subarachnoidální krvácení 222 250 247 260 243 232
I61 Intracerebrální krvácení 1 172 1 249 1 341 1 270 1 264 1 310
I62 Jiné neúrazové intrakraniální krvácení 79 98 96 136 94 101
I63 Mozkový infarkt 2 685 2 762 2 996 2 955 2 804 2 740
I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená
jako krvácení nebo infarkt
3 862 3 497 2 972 2 519 2 114 2 333
I67 Jiná cévní onemocnění mozku 3 028 2 262 2 245 2 024 1 857 1 857
I69 Následky cévních nemocí mozku 519 685 772 1 152 1 034 1 013
I70 Ateroskleróza 6 659 3 442 3 368 1 905 1 586 1 680
I71 Výduť aorty – aneurysma aortae – a disekce 529 605 550 552 583 579
I72 Jiné výdutě – aneuryzmata a disekce 37 31 29 39 35 27
I73 Jiné nemoci periferních cév –  3 5 –  1 1
I74 Tepenný vmetek – arteriální embolie
– a trombóza
127 125 139 130 128 134
I77 Jiná onemocnění tepen a tepének 7 22 30 25 14 24
I78 Nemoci vlásečnic 2 2 5 2 3 5
I80 Zánět žil – flebitida a tromboflebitida 242 359 333 373 340 371
I81 Trombosis venae portae – trombóza vrátnice 9 5 8 9 10 5
I82 Jiná žilní embolie a trombóza 53 52 56 55 31 56
I83 Žilní městky – varices – dolních končetin 64 48 46 71 74 58
I84 Hemoroidy 1 –  7 –  –  – 
I85 Městky jícnu – ezofageální varixy 43 26 28 27 32 40
I86 Žilní městky jiných lokalizací –  4 2 –  2 2
I87 Jiná onemocnění žil 5 5 10 9 6 4
I88 Nespecifická lymfadenitida –  1 –  –  –  – 
I89 Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin 1 1 5 4 5 2
I95 Hypotenze 4 5 7 16 12 16
X Nemoci dýchací soustavy (J00-J99) 6 151 5 690 5 882 6 833 6 210 7 478
J01 Akutní zánět vedlejších nosních dutin – sinusitis acuta –  –  2 –  1 – 
J02 Akutní zánět hltanu – pharyngitis acuta –  1 1 –  2 1
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida
(tonsillitis acuta)
1 2 3 2 1 1
J04 Akutní zánět hrtanu a průdušnice
– laryngitis et tracheitis acuta
6 4 4 5 4 9
J05 Akutní obstruktivní zánět hrtanu [krup]
a epiglottis
–  2 2 2 –  – 
J06 Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech a neurčených lokalizací 1 2 6 6 7 12
J09 Chřipka způsobená jistým identifikovaným chřipkovým virem  6 6 –  5 –  3
J10 Chřipka způsobená jiným identifikovaným chřipkovým virem 16 24 7 110 4 51
J11 Chřipka, virus neidentifikován 52 55 50 73 35 74
J12 Virový zánět plic – pneumonie
– nezařazený (-á) jinde
21 24 14 19 17 20
J13 Zánět plic, původce: Streptococcus
pneumoniae
15 9 11 20 20 26
J14 Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae 2 1 –  4 9 1
J15 Bakteriální zánět plic, nezařazený jinde 306 221 276 240 234 227
J16 Zánět plic způsobený jinými infekčními organizmy, nezařazený jinde 27 22 13 25 24 26
J18 Pneumonie, původce NS 2 891 2 059 2 170 1 933 1 954 2 364
J20 Akutní zánět průdušek – bronchitis acuta 99 94 104 190 157 236
J21 Akutní zánět průdušinek – bronchiolitis acuta 8 3 6 10 5 7
J22 Neurčené akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí 16 8 4 18 10 20
J32 Chronický zánět vedlejších nosních dutin
 – sinusitis chronica
–  1 2 1 1 – 
J34 Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin –  –  –  –  –  – 
J35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně –  –  –  –  –  – 
J36 Peritonzilární absces – abscessus peritonsillaris –  1 3 1 3 3
J37 Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice –  –  –  –  3 – 
J38 Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jidne 1 1 2 –  1 1
J39 Jiné nemoci horních dýchacích cest 3 3 4 1 4 3
J40 Zánět průdušek – bronchitida – neurčený jako akutní nebo chronický 36 28 42 55 73 91
J41 Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida 32 43 56 73 47 54
J42 Neurčená chronická bronchitida 78 123 118 148 130 127
J43 Rozedma plic – emphysema pulmonum 65 84 98 159 102 152
J44 Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc 1 847 2 229 2 157 3 031 2 639 3 167
J45 Astma 82 89 99 110 123 133
J46 Astmatický stav – status asthmaticus 11 5 5 5 11 6
J47 Bronchiektázie – rozšíření průdušek 4 3 3 3 3 3
J60 Pneumokonióza uhlokopů 32 27 32 29 30 17
J61 Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny 1 1 1 1 1 3
J62 Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík 6 6 7 5 8 10
J63 Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy 1 1 1 2 2 7
J64 Neurčená pneumokonióza 4 8 3 10 5 5
J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou –  1 3 1 1 1
J66 Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy –  –  –  –  –  – 
J67 Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy –  2 2 5 4 1
J68 Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par –  2 2 –  1 5
J69 Pneumonie způsobená pevnými
a tekutými látkami
34 21 35 22 30 34
J70 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli 8 8 5 14 8 9
J80 Syndrom respirační tísně dospělých 7 16 9 8 11 6
J81 Plicní edém 31 17 13 12 17 18
J82 Plicní eozinofilie, nezařazená jinde –  4 1 –  –  1
J84 Jiné intersticiální plicní nemoci 197 247 276 309 286 324
J85 Absces plic a mezihrudí – mediastina 30 16 29 26 24 23
J86 Pyotorax 18 17 15 10 12 20
J90 Pohrudniční výpotek, nezařazený jinde 3 8 15 15 18 21
J92 Pohrudniční povlaky (pláty) –  –  –  –  –  – 
J93 Pneumotorax 1 9 6 4 4 4
J94 Jiné pohrudniční stavy 2 7 10 4 3 7
J95 Poruchy dýchací soustavy po výkonech, nezařazené jinde –  –  –  –  –  – 
J96 Respirační selhání, nezařazené jinde 144 107 140 91 112 128
J98 Jiné poruchy dýchací soustavy 6 18 15 16 9 16
XI Nemoci trávicí soustavy (K00-K93) 4 664 4 531 4 491 4 607 4 474 4 659
K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání –  –  –  –  –  1
K05 Zánět dásně – gingivitida
 – a periodontální nemoci
–  –  –  1 –  – 
K11 Nemoci slinných žláz 1 1 –  3 –  2
K12 Zánět ústní sliznice – stomatitis
 – a příbuzná onemocnění
–  2 1 2 3 2
K14 Nemoci jazyka –  –  –  –  1 – 
K20 Zánět jícnu – ezofagitida 11 4 7 17 15 13
K21 Gastroezofageální refluxní onemocnění 11 4 6 10 16 11
K22 Jiné nemoci jícnu 27 43 32 47 63 59
K25 Žaludeční vřed – ulcus ventriculi 239 211 198 200 186 193
K26 Dvanáctníkový vřed – ulcus duodeni 214 199 219 209 176 217
K27 Peptický vřed neurčené lokalizace 27 34 23 23 24 25
K28 Gastrojejunální vřed 15 13 12 6 3 14
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku
 – gastritis et duodenitis
12 29 25 30 25 28
K30 Funkční dyspepsie 5 5 16 6 7 12
K31 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku 5 6 10 2 14 6
K35 Akutní apendicitida – akutní zánět červovitého přívěsku 18 15 14 13 19 13
K36 Jiná apendicitida 1 –  –  2 1 1
K37 Neurčená apendicitida 1 –  –  –  –  1
K38 Jiné nemoci apendixu –  –  –  –  1 – 
K40 Tříselná kýla – hernia inguinalis 16 25 15 23 32 20
K41 Stehenní kýla – hernia femoralis 2 6 3 8 7 1
K42 Pupeční kýla – hernia umbilicalis 13 9 11 13 15 19
K43 Břišní kýla – hernia ventralis 24 30 43 41 37 35
K44 Brániční kýla – hernia diaphragmatica 2 4 10 10 16 15
K45 Jiné břišní kýly 4 2 7 6 10 10
K46 Neurčená břišní kýla –  3 3 3 –  4
K50 Crohnova nemoc [regionální enteritida] 12 32 26 24 30 41
K51 Vředový zánět tračníku – colitis ulcerosa
 – idiopatická proktokolitida
35 26 28 50 28 31
K52 Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida 43 42 44 54 45 56
K55 Vaskulární onemocnění střeva 261 229 232 248 208 207
K56 Paralytický ileus a střevní neprůchodnost
bez kýly
260 243 232 252 257 269
K57 Divertikulární nemoc střeva 134 149 141 153 150 159
K58 Syndrom dráždivého střeva –  1 –  –  2 2
K59 Jiné funkční střevní poruchy 2 10 11 19 16 17
K60 Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny –  –  –  –  1 2
K61 Absces řitní a konečníkové krajiny 8 5 4 5 3 7
K62 Jiné nemoci řiti a konečníku 2 10 8 13 8 14
K63 Jiné nemoci střev 52 46 63 44 46 37
K64 Hemoroidy a perianální žilní trombóza –  –  –  –  1 – 
K65 Zánět pobřišnice – peritonitida 193 134 127 112 113 129
K66 Jiná onemocnění pobřišnice 8 18 14 15 18 22
K70 Alkoholické onemocnění jater 1 276 1 241 1 297 1 382 1 324 1 381
K71 Toxická onemocnění jater 45 33 30 49 53 40
K72 Selhání jater nezařazené jinde 117 86 66 67 79 93
K73 Chronický zánět jater – hepatitis chronica, nezařazený(-á) jinde 21 11 15 20 11 12
K74 Fibróza a cirhóza jater 658 639 570 505 519 493
K75 Jiné zánětlivé nemoci jater 23 17 25 25 19 27
K76 Jiné nemoci jater 113 130 109 126 125 112
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 131 160 173 183 182 196
K81 Zánět žlučníku – cholecystitida 66 69 71 59 61 76
K82 Jiné nemoci žlučníku 8 14 14 15 10 14
K83 Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu) 67 55 77 84 98 86
K85 Akutní zánět slinivky břišní – pancreatitis acuta 294 302 272 275 245 265
K86 Jiné nemoci slinivky břišní 68 85 82 66 57 68
K90 Střevní malabsorpce 2 6 4 1 6 3
K92 Jiné nemoci trávicí soustavy 117 93 101 86 88 98
XII Nemoci kůže a podkožního vaziva
 (L00-L99)
98 170 177 137 173 179
L02 Kožní absces, furunkl a karbunkl 13 18 22 15 22 20
L03 Flegmóna – celulitida (cellulitis) 22 31 42 36 42 43
L04 Akutní zánět mízních uzlin (lylmfadenitida)
 – lymphadenitis acuta
–  –  –  2 –  – 
L08 Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva –  2 2 –  3 – 
L10 Pemfigus – pemphigus 1 2 1 1 1 – 
L12 Pemfigoid – pemphigoid –  2 2 2 2 4
L13 Jiná puchýřnatá – bulózní – onemocnění –  1 –  –  –  – 
L26 Exfoliativní dermatitida –  –  –  –  3 – 
L30 Jiná dermatitida –  –  –  1 1 – 
L40 Lupénka – psoriáza –  –  –  1 1 – 
L51 Multiformní erytém – erythema multiforme –  –  –  1 1 2
L55 Spálení sluncem 1 –  –  –  –  – 
L63 Plešatost – alopecie – ložisková (alopecia areata) –  –  –  –  1 – 
L88 Pyoderma gangrenosum 1 –  –  –  1 – 
L89 Dekubitální vřed a proleženina 59 113 107 77 92 108
L90 Atrofická onemocnění kůže 1 –  –  –  –  – 
L93 Lupus erythematodes –  –  –  –  –  – 
L94 Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně –  –  –  –  1 – 
L97 Vřed dolní končetiny, nezařazený jinde –  1 1 1 1 2
L98 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva nezařazené jinde –  –  –  –  1 – 
XIII Nemoci svalové a kosterní soustavy
a pojivové tkáně (M00-M99)
61 146 212 173 199 241
M00 Hnisavý zánět kloubu – pyogenní artritida 7 6 14 15 13 19
M05 Séropozitivní revmatická artritida –  24 30 30 25 30
M06 Jiná revmatická artritida –  20 24 13 19 20
M08 Juvenilní artritida –  –  –  –  1 – 
M24 Jiné určené poruchy kloubu –  –  –  –  –  1
M25 Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde –  –  –  1 1 – 
M30 Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy 1 –  3 5 1 1
M31 Jiné nekrotizující vaskulopatie 8 18 23 8 19 17
M32 Systémový lupus erythematodes 8 9 20 15 20 22
M33 Dermatopolymyozitida 3 7 4 9 2 6
M34 Systémová skleróza 4 6 11 3 4 5
M35 Jiné systémové postižení pojivové tkáně –  4 5 5 5 5
M40 Kyfóza a lordóza –  1 –  –  1 – 
M41 Skolióza 2 1 2 2 4 3
M45 Ankylozující spondylitida 4 4 3 1 2 5
M46 Jiné zánětlivé spondylopatie 12 17 22 33 38 47
M47 Spondylóza –  1 1 1 –  2
M48 Jiné spondylopatie 1 1 2 3 1 2
M50 Onemocnění krčních meziobratlových plotének –  1 1 2 3 3
M51 Onemocnění jiných meziobratlových plotének –  1 2 1 1 6
M54 Dorzalgie –  –  1 –  5 3
M60 Myozitida – zánět svalu –  –  1 –  1 – 
M61 Kalcifikace a osifikace svalu –  1 –  –  –  – 
M65 Zánět synoviální blány a šlachové pochvy –  –  –  –  –  1
M70 Onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním, přetěžováním nebo tlakem –  –  –  –  –  1
M71 Jiné burzopatie –  –  –  –  –  1
M72 Fibroblastická onemocnění –  –  2 –  2 2
M75 Poškození ramene –  –  –  1 –  – 
M79 Jiná onemocnění měkké tkáně, nezařazené jinde –  –  –  1 –  1
M80 Osteoporóza s patologickou zlomeninou
 – frakturou
2 9 16 5 8 10
M86 Osteomyelitida – zánět kostní dřeně 9 14 21 18 23 28
M87 Osteonekróza –  1 3 1 –  – 
M99 Biomechanická poškození, nezařazená jinde –  –  1 –  –  – 
XIV Nemoci močové a pohlavní soustavy
(N00-N99)
1 454 1 216 1 366 1 165 1 220 1 412
N00 Akutní nefritický syndrom 4 2 2 7 5 3
N01 Rychle postupující nefritický syndrom –  1 1 1 2 – 
N02 Recidivující a přetrvávající hematurie –  –  2 –  3 – 
N03 Chronický nefritický syndrom 5 7 7 4 4 3
N04 Nefrotický syndrom 3 10 4 4 4 6
N05 Neurčený nefritický syndrom 2 1 –  1 –  3
N06 Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým poškozením –  –  1 –  –  – 
N07 Dědičná nefropatie nezařazená jinde 1 –  1 1 1 1
N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida 107 93 87 104 81 80
N11 Chronická tubulo-intersticiální nefritida 77 39 63 62 33 37
N12 Tubulo-intersticiální nefritida neurčená jako akutní nebo chronická 29 26 16 26 13 22
N13 Obstruktivní a refluxní uropatie 39 41 42 46 28 30
N14 Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy 4 1 –  –  –  2
N15 Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 16 8 17 20 9 5
N17 Akutní selhání ledvin 385 184 228 227 279 318
N18 Chronické onemocnění ledvin 568 483 523 354 369 403
N19 Neurčené selhání ledvin 32 29 24 41 23 32
N20 Kámen ledviny a močovodu 16 34 22 23 15 17
N21 Kámen v dolním močovém traktu 1 –  1 –  1 – 
N23 Neurčená ledvinná kolika –  1 –  –  1 – 
N25 Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů 1 3 2 1 1 1
N26 Neurčená svraštělá ledvina 1 4 2 2 2 6
N28 Jiné poruchy ledviny a ureteru,
nezařazené jinde
8 6 8 6 6 6
N30 Zánět močového měchýře – cystitida 41 51 79 33 55 70
N32 Jiné poruchy močového měchýře 3 3 6 3 5 4
N34 Zánět močové trubice – uretritida a uretrální syndrom 3 3 5 5 5 4
N35 Zúžení močové trubice – strictura urethrae –  1 2 –  –  2
N36 Jiná onemocnění močové trubice –  –  –  –  1 – 
N39 Jiná onemocnění močové soustavy 86 144 174 142 222 306
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 14 31 32 27 29 27
N41 Zánětlivé nemoci prostaty 1 1 3 5 2 1
N42 Jiná onemocnění prostaty –  –  –  2 1 – 
N45 Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida) 2 3 3 5 11 9
N47 Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza 1 –  –  –  –  – 
N48 Jiné poruchy pyje –  –  –  1 –  – 
N49 Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů, nezařazená jinde –  1 3 3 3 2
N61 Zánětlivá onemocnění prsu –  –  –  –  –  1
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků
– salpingitis a oophoritis
2 –  1 2 –  2
N71 Zánětlivé nemoci dělohy, mimo hrdlo děložní –  2 1 3 2 6
N73 Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů 2 –  2 1 1 1
N76 Jiné záněty pochvy a vulvy –  1 –  –  1 – 
N80 Endometrióza –  –  1 –  1 – 
N82 Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí –  2 1 3 1 2
N83 Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu –  –  –  –  –  – 
XV Těhotenství, porod a šestinedělí
(O00-O99)
3 2 6 1 4 2
O00 Ektopické těhotenství –  –  –  –  –  – 
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus –  –  1 –  –  – 
O05 Jiný potrat –  –  –  –  –  – 
O14 Preeklampsie –  –  1 1 –  – 
O15 Eklampsie –  –  –  –  –  – 
O22 Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství –  –  –  –  –  – 
O44 Vcestné lůžko – placenta praevia –  –  –  –  –  – 
O45 Předčasné odlučování placenty
 – abruptio placentae praecox
–  –  1 –  –  – 
O62 Poruchy porodních sil –  –  –  –  1 – 
O67 Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde 1 –  2 –  –  – 
O68 Porod komplikovaný tísní plodu –  –  –  –  –  – 
O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu –  –  1 –  –  – 
O71 Jiné porodní poranění –  –  –  –  –  1
O72 Poporodní krvácení –  1 –  –  –  1
O74 Komplikace anestezie při porodu 1 –  –  –  –  – 
O75 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde –  1 –  –  1 – 
O86 Jiné puerperální infekce –  –  –  –  –  – 
O87 Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí –  –  –  –  1 – 
O88 Embolie v gestaci 1 –  –  –  1 – 
O90 Komplikace šestinedělí nezařazené jinde –  –  –  –  –  – 
XVI Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00-P96) 171 170 152 138 143 151
P00 Postižení plodu a novorozence onemocněním matky‚ které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím –  –  –  –  2 – 
P01 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství –  1 –  1 –  3
P02 Postižení plodu a novorozence komplikacemi placenty, pupečníku a blan 6 1 4 3 5 5
P03 Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu 16 2 –  1 1 – 
P04 Postižení plodu a novorozence škodlivými vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateřským mlékem –  –  –  –  –  – 
P05 Pomalý růst a podvýživa plodu –  –  –  –  –  – 
P07 Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním
těhotenství a nízkou porodní hmotností,
nezařazené jinde 
7 21 17 21 25 11
P10 Nitrolební poranění a krvácení způsobené
za porodu
–  1 –  –  –  2
P11 Jiná poranění centrální nervové soustavy
za porodu
2 –  –  –  –  – 
P13 Poranění kostry za porodu –  –  1 –  –  – 
P15 Jiné poranění za porodu –  –  2 –  1 1
P20 Nitroděložní hypoxie 4 4 6 5 5 6
P21 Porodní asfyxie 17 19 20 12 11 10
P22 Respirační tíseň novorozence 19 18 17 13 10 16
P23 Vrozený zánět plic 4 3 2 4 4 3
P24 Novorozenecké aspirační syndromy 4 –  –  1 –  2
P25 Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé
v perinatálním období
–  2 3 1 –  2
P26 Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 1 2 1 2 4 1
P27 Chronické respirační nemoci vzniklé
v perinatálním období
4 3 5 1 3 6
P28 Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období 9 3 9 4 5 3
P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 9 10 6 3 4 17
P35 Vrozené virové nemoci –  2 1 1 –  – 
P36 Bakteriální sepse novorozence 16 26 8 13 11 12
P37 Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci 2 1 –  1 –  – 
P38 Zánět pupečníku – omphalitis – novorozence
s mírným krvácením nebo bez něho
–  –  –  –  1 – 
P39 Jiné infekce specifické pro perinatální období 2 1 1 4 –  3
P50 Fetální ztráta krve –  2 –  1 2 – 
P51 Krvácení z pupečníku novorozence –  –  1 –  –  1
P52 Nitrolební neúrazové krvácení plodu
a novorozence
23 25 22 15 22 17
P54 Jiná krváceni u novorozence 1 –  –  –  1 – 
P55 Hemolytická nemoc plodu a novorozence 1 1 –  –  –  2
P56 Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí 1 1 –  1 1 – 
P58 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou –  –  –  –  –  – 
P60 Diseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC) –  1 –  2 –  1
P61 Jiné perinatální hematologické poruchy –  2 –  1 –  2
P70 Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro plod a novorozence –  –  –  –  –  1
P76 Jiná střevní neprůchodnost u novorozence 1 –  –  –  –  1
P77 Nekrotizující enterokolitida u plodu
a novorozence
11 –  14 19 13 16
P78 Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy 2 11 6 1 5 – 
P80 Hypotermie novorozence –  –  –  –  1 – 
P83 Jiné poruchy kožního krytu
(vč. Podkoží a amnia)
–  1 –  2 –  1
P91 Jiné poruchy stavu mozku novorozence 7 4 5 4 4 5
P92 Problémy s krmením ze strany novorozence –  –  –  –  –  – 
P94 Poruchy svalového tonu novorozence –  –  –  –  –  1
P95 Smrt plodu z neurčené příčiny –  –  –  1 –  – 
P96 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období 2 2 1 –  2 – 
XVII Vrozené vady, deformace
a chromosomální abnormality (Q00-Q99)
135 156 167 183 166 156
Q00 Anencephalie a podobné vrozené vady –  2 –  2 1 2
Q01 Encefalokéla – encephalocele –  –  –  –  1 – 
Q02 Microcephalia 1 –  2 1 3 2
Q03 Vrozený hydrocefalus 9 3 9 5 5 3
Q04 Jiné vrozené vady mozku 15 9 4 7 1 4
Q05 Rozštěp páteře – spina bifida –  1 1 –  –  2
Q06 Jiné vrozené vady míchy –  –  1 –  –  – 
Q07 Jiné vrozené vady nervové soustavy 1 3 2 2 2 1
Q20 Vrozené vady srdečních komor a spojení 7 4 4 7 7 9
Q21 Vrozené vady srdeční přepážky 14 22 25 25 23 9
Q22 Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně 2 2 –  1 2 2
Q23 Vrozené vady aortální a dvojcípé chlopně 6 9 15 10 11 9
Q24 Jiné vrozené vady srdce 17 9 11 13 9 10
Q25 Vrozené vady velkých arterií 9 10 6 13 9 25
Q26 Vrozené vady velkých žil 4 –  1 –  1 1
Q27 Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy –  1 1 1 1 – 
Q28 Jiné vrozené vady oběhové soustavy 4 3 5 3 –  8
Q30 Vrozené vady nosu –  –  –  –  1 – 
Q31 Vrozené vady hrtanu 1 1 –  1 2 1
Q32 Vrozené vady průdušnice a průdušky –  –  2 5 1 – 
Q33 Vrozené vady plic 5 2 3 3 2 4
Q34 Jiné vrozené vady dýchací soustavy –  –  –  –  2 1
Q35 Rozštěp patra –  1 –  –  –  – 
Q37 Rozštěp patra s rozštěpem rtu –  –  –  1 –  1
Q39 Vrozené vady jícnu 2 –  1 1 1 – 
Q40 Jiné vrozené vady horní části trávicí soustavy –  2 –  1 1 – 
Q41 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva –  1 1 1 3 – 
Q42 Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva –  1 –  –  1 – 
Q43 Jiné vrozené vady střeva 2 1 3 2 4 2
Q44 Vrozené vady žlučníku, žlučovodů a jater 1 1 4 1 1 2
Q45 Jiné vrozené vady trávicí soustavy –  1 –  –  –  – 
Q60 Renální ageneze a hypoplazie 3 2 1 4 3 2
Q61 Cystická nemoc ledvin 4 14 12 23 9 5
Q62 Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky
a vrozené vady močovodu
–  1 1 –  1 – 
Q63 Jiné vrozené vady ledvin 1 –  –  1 2 – 
Q64 Jiné vrozené vady močové soustavy 1 –  –  –  –  – 
Q66 Vrozené deformity nohou –  –  –  1 –  – 
Q67 Vrozené svalově-kosterní deformity hlavy, obličeje, páteře a hrudníku –  –  –  3 1 – 
Q68 Jiné vrozené svalově-kosterní deformity –  –  –  –  1 – 
Q75 Jiné vrozené vady kostí lebky a obličeje –  –  –  1 –  – 
Q76 Vrozené vady páteře a kostěného hrudníku –  2 1 –  –  1
Q77 Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře –  1 –  1 1 – 
Q78 Jiné osteochondrodysplazie –  –  –  –  –  – 
Q79 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, nezařazené jinde  2 6 6 3 3 1
Q81 Epidermolysis bullosa –  –  –  –  –  1
Q82 Jiné vrozené vady kůže –  –  –  –  1 – 
Q85 Fakomatózy, nezařazené jinde 2 1 3 1 1 1
Q86 Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami, nezařazené jinde 1 –  –  –  –  – 
Q87 Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů 2 2 2 4 2 2
Q89 Jiné vrozené vady, nezařazené jinde 6 7 2 3 2 6
Q90 Downův syndrom 11 26 27 29 36 32
Q91 Syndromy Edwardsův a Patauův 1 4 8 3 5 4
Q93 Monosomie a delece autosomů,
nezařazená jinde
–  –  2 –  –  – 
Q95 Balancované přestavby a strukturální zvláštnosti (markery)‚ nezařazené jinde –  –  –  –  1 – 
Q96 Turnerův syndrom 1 –  –  –  –  1
Q98 Jiné abnormální pohlavní chromozomy, mužský fenotyp, nezařazené jinde –  –  –  –  –  2
Q99 Jiné abnormality chromosomů,
nezařazené jinde
–  1 1 –  2 – 
XVIII Příznaky, znaky a abnormální klinické
a laboratorní nálezy nezařazené jinde
(R00-R99)
1 652 1 154 1 180 1 326 1 222 1 485
R00 Abnormality srdeční činnosti (tepu) –  –  –  –  –  – 
R02 Gangréna nezařazená jinde 10 1 1 1 –  – 
R04 Krvácení z dýchacích cest 2 5 1 4 2 – 
R06 Nepravidelnosti dýchání –  –  –  –  –  – 
R09 Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy 249 76 121 42 28 37
R18 Ascites –  –  –  –  –  – 
R19 Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha –  –  –  –  –  – 
R40 Spavost – somnolence,
ztrnulost – stupor a bezvědomí, kóma
–  –  –  –  –  – 
R50 Horečka jiného a neznámého původu –  –  –  –  –  – 
R54 Stáří – senilita 67 59 48 46 48 58
R55 Mdloba – synkopa a zhroucení – kolaps 1 1 1 2 1 1
R57 Šok, nezařazený jinde 19 10 17 6 14 14
R58 Krvácení, nezařazené jinde 1 2 3 2 2 2
R63 Příznaky a znaky týkající se příjmu potravy
a tekutin
1 1 1 –  1 – 
R64 Kachexie 26 18 17 14 24 36
R65 Syndrom systémové zánětové odpovědi 5 –  –  –  –  – 
R95 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] 20 18 10 16 27 19
R96 Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny 48 35 33 12 10 18
R98 Smrt bez svědků 367 178 131 26 33 38
R99 Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti 836 750 796 1 155 1 032 1 262
XX Vnější příčiny poranění a otrav (V01-Y98) 6 009 5 973 5 856 5 598 5 714 5 812
  Dopravní nehody (V01-V99) 907 871 813 760 786 811
  Chodec zraněný při dopravní nehodě
(V01-V09)
266 288 253 275 252 253
V01 Chodec zraněný při srážce s jízdním kolem 3 1 1 3 2 3
V02 Chodec zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem 3 2 –  1 2 3
V03 Chodec zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním 88 85 114 116 106 98
V04 Chodec zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem 17 26 21 30 14 27
V05 Chodec zraněný při srážce s železničním vlakem nebo s železničním vozidlem 149 161 106 112 116 116
V06 Chodec zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem 1 3 1 1 3 – 
V09 Chodec zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách 5 10 10 12 9 6
  Cyklista zraněný při dopravní nehodě
(V10-V19)
71 59 56 73 67 86
V10 Cyklista zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem 2 2 –  –  1 – 
V11 Cyklista zraněný při srážce s jiným jízdním
kolem
1 1 –  1 1 – 
V12 Cyklista zraněný při srážce s dvou
nebo tříkolovým motorovým vozidlem
1 1 –  –  2 2
V13 Cyklista zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým  nebo lehkým nákladním 25 27 26 37 41 38
V14 Cyklista zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem 8 7 7 8 4 9
V15 Cyklista zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem 5 1 –  2 3 6
V16 Cyklista zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem –  –  –  –  –  – 
V17 Cyklista zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) 4 2 4 3 2 3
V18 Cyklista zraněný při dopravní nehodě bez srážky 10 14 11 15 8 21
V19 Cyklista zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách 15 4 8 7 5 7
  Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě (V20-V29) 70 56 63 65 90 97
V20 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce
s chodcem nebo zvířetem
2 1 1 –  2 3
V21 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jízdním kolem –  –  –  –  –  – 
V22 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce
s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
–  1 –  1 3 3
V23 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce
s automobilem osobním, dodávkovým
nebo lehkým nákladním
31 24 24 34 42 48
V24 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce
s těžkým nákladním vozidlem
nebo autobusem
6 –  4 3 8 8
V25 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem –  –  3 –  1 – 
V26 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem –  1 –  –  –  – 
V27 Jezdec na motocyklu zraněný při srážce
s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem)
15 13 10 18 19 23
V28 Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě bez srážky 3 4 3 3 8 7
V29 Jezdec na motocyklu zraněný při jiných
a neurčených dopravních nehodách
13 12 18 6 7 5
  Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě
(V30-V39)
5 3 1 1 4 2
V30 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem –  –  –  1 1 – 
V31 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem 2 –  –  –  –  – 
V32 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným dvou nebo  tříkolovým motorovým vozidlem –  –  –  –  –  – 
V33 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým  nebo lehkým nákladním –  –  –  –  2 – 
V34 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem 1 1 –  –  –  – 
V36 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem –  1 –  –  –  – 
V37 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou
(s připevněným nebo stojícím předmětem)
2 –  1 –  1 1
V38 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky –  1 –  –  –  – 
V39 Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách –  –  –  –  –  1
  Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě (V40-V49) 276 299 270 286 321 318
V40 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při srážce chodcem nebo zvířetem
8 8 11 6 7 10
V41 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při srážce s jízdním kolem
–  –  2 –  –  – 
V42 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem
1 1 2 1 2 – 
V43 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním
58 65 54 65 68 88
V44 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při srážce s těžkým nákladním vozidlem
nebo autobusem
36 39 34 46 67 56
V45 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při srážce s železničním vlakem
nebo železničním vozidlem
21 13 12 9 19 10
V46 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při srážce s jiným nemotorovým vozidlem
–  2 –  1 –  – 
V47 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při srážce s pevnou překážkou
(s připevněným nebo stojícím předmětem)
69 80 78 116 109 126
V48 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při dopravní nehodě bez srážky
10 9 10 15 15 9
V49 Člen osádky osobního automobilu zraněný
při jiných a neurčených dopravních nehodách
73 82 67 27 34 19
  Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při dopravní nehodě (V50-V59) 11 9 13 14 14 18
V50 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce
s chodcem nebo zvířetem
1 3 1 2 –  – 
V53 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce
s automobilem osobním, dodávkovým
či lehkým nákladním
–  1 4 1 –  1
V54 Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem 5 2 3 4 8 9
V55 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem 2 –  1 –  –  2
V57 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce
s pevnou překážkou
–  1 –  6 2 3
V58 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky 1 2 3 1 3 – 
V59 Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při jiných
a neurčených dopravních nehodách
2 –  1 –  1 3
  Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě (V60-V69) 7 1 7 6 11 2
V60 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem –  1 –  –  –  1
V63 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním –  –  –  –  1 – 
V64 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladní vozidlem nebo autobusem 3 –  3 2 4 1
V65 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem
nebo železničním vozidlem
–  –  –  –  –  – 
V67 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou
(s připevněným nebo stojícím předmětem)
1 –  3 2 4 – 
V68 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky 2 –  1 –  1 – 
V69 Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách 1 –  –  2 1 – 
  Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě (V70-V79) 1 2 1 1 2 2
V70 Člen osádky autobusu zraněný při srážce
s chodcem nebo zvířetem
1 1 –  –  –  1
V73 Člen osádky autobusu zraněný při srážce
s automobilem osobním, dodávkovým
nebo lehkým nákladním
–  –  –  1 –  – 
V74 Člen osádky autobusu zraněný při srážce
s těžkým nákladním vozidlem
nebo autobusem
–  1 1 –  –  1
V77 Člen osádky autobusu zraněný při srážce
s pevnou překážkou
(s připevněným nebo stojícím předmětem)
–  –  –  –  2 – 
V78 Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky –  –  –  –  –  – 
  Jiné nehody při pozemní dopravě   
(V80 – V89)
157 106 121 26 12 23
V80 Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě 1 –  3 –  1 2
V81 Člen osádky železničního vlaku
nebo železničního vozidla zraněný
při dopravní nehodě
2 2 2 3 3 4
V82 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný
při dopravní nehodě
1 –  1 –  –  – 
V83 Člen osádky zvláštního vozidla určeného zejména pro průmyslové prostory zraněný
při dopravní nehodě
–  –  –  1 –  – 
V84 Člen osádky zvláštního vozidla určeného především pro zemědělství zraněný
při dopravní nehodě
5 6 5 6 4 6
V85 Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě –  –  –  –  –  – 
V86 Člen osádky terénního či jiného motorového vozidla určeného hlavně pro mimosilniční provoz, zraněný při dopravní nehodě 1 1 2 2 2 2
V87 Provozní (silniční) nehoda určeného typu,
ale s neznámým způsobem dopravy oběti
1 1 –  2 –  – 
V88 Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 5 2 –  1 –  1
V89 Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla, typ vozidla neurčen 141 94 108 11 2 8
  Nehody při vodní dopravě (V90 – V94) 1 1 1 –  –  1
V90 Nehoda plavidla jako příčina (u)tonutí
a potopení
1 1 1 –  –  – 
V92 (U)tonutí a potopení v souvislosti s vodní dopravou, bez nehody plavidla –  –  –  –  –  – 
V94 Jiné a neurčené nehody při vodní dopravě –  –  –  –  –  1
  Nehody při dopravě vzduchem
a vesmírným prostorem (V95 – V97)
6 11 9 6 10 7
V95 Nehoda letounu s pohonem jako příčina zranění člena osádky 4 4 8 3 8 3
V96 Nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky 1 4 –  –  1 3
V97 Jiné určené nehody při dopravě vzduchem 1 3 1 3 1 1
  Jiné a neurčené dopravní nehody    
(V98 – V99)
36 36 18 7 3 2
V98 Jiné určené dopravní nehody –  –  –  –  –  – 
V99 Neurčená dopravní nehoda 36 36 18 7 3 2
  Jiné vnější příčiny náhodných poranění 
(W00 – X59)
3 107 3 005 2 894 2 786 2 926 3 107
  Pády (W00 – W19) 1 370 802 751 657 572 597
W00 Pád na rovině na ledu a sněhu 5 2 3 3 1 3
W01 Pád na rovině po uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí 326 245 205 109 102 107
W02 Pád na ledních bruslích, lyžích, kolečkových bruslích nebo skateboardech 1 2 1 2 2 3
W03 Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou –  1 1 1 1 – 
W04 Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami 1 –  1 2 –  – 
W05 Pád z invalidního vozíku 2 –  2 1 4 1
W06 Pád z postele 3 4 5 11 6 6
W07 Pád ze židle 4 3 2 1 7 1
W08 Pád z jiného nábytku –  –  2 1 2 – 
W09 Pád z vybavení hřiště –  –  –  –  1 1
W10 Pád na schodech a stupních nebo z nich 58 52 50 70 79 89
W11 Pád na nebo ze žebříku 13 10 10 11 11 17
W12 Pád na nebo z lešení 4 4 1 4 6 6
W13 Pád z budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi 71 56 52 56 59 57
W14 Pád ze stromu 5 2 7 5 5 11
W15 Pád ze skály 4 7 –  5 5 5
W16 Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění, než je (u)tonutí nebo potopení –  2 1 1 1 1
W17 Jiný pád z jedné úrovně na druhou 58 40 36 20 21 20
W18 Jiný pád na rovině 36 29 26 31 43 50
W19 Neurčený pád 779 343 346 323 216 219
  Vystavení neživotným mechanickým silám (W20 – W49) 67 74 52 61 70 62
W20 Udeření hozeným, vrženým nebo padajícím předmětem 27 23 20 21 23 15
W21 Udeření sportovním nářadím (vybavením) nebo náraz na ně –  –  –  –  1 – 
W22 Udeření jinými předměty nebo náraz na ně –  2 2 2 2 5
W23 Zachycení, rozdrcení, zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmetů nebo mezi ně 7 15 11 15 15 13
W24 Kontakt se zařízeními na zvedání a přenos, nezařazenými jinde 2 2 3 1 3 4
W25 Kontakt s ostrým sklem 2 1 –  2 1 1
W26 Kontakt s nožem, mečem nebo dýkou 2 –  –  2 1 1
W27 Kontakt s ručním nástrojem bez pohonu –  –  –  –  –  1
W28 Kontakt se sekačkou trávy s pohonem –  –  –  1 –  1
W29 Kontakt s jinými ručními nástroji na pohon
a stroji v domácnosti
1 –  1 3 1 1
W30 Kontakt se zemědělskými stroji 3 2 3 2 1 1
W31 Kontakt s jiným a neurčeným strojem 3 4 –  1 6 5
W32 Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně, pistole, revolveru 4 3 7 1 4 4
W33 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně 1 2 –  2 2 – 
W34 Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní 5 7 2 2 1 2
W35 Výbuch a prasknutí kotle 1 1 –  –  1 – 
W36 Výbuch a prasknutí tlakové nádoby na plyn –  2 –  –  1 2
W38 Výbuch a prasknutí jiných určených tlakových zařízení 2 1 –  1 1 3
W40 Výbuch jiných látek 3 7 1 1 5 2
W41 Vystavení proudu pod vysokým tlakem 1 1 –  –  –  – 
W43 Vystavení vibracím –  –  –  1 –  – 
W44 Cizí těleso vniklé do oka nebo okem nebo přirozeným otvorem –  1 –  –  –  1
W45 Cizí těleso nebo předmět proniklý kůží –  –  –  2 –  – 
W49 Vystavení jiným a neurčeným neživotným mechanickým silám 3 –  2 1 1 – 
  Vystavení životným mechanickým silám
(W50 – W64)
7 5 4 6 4 6
W54 Kousnutí nebo úder psem 1 1 1 1 1 1
W55 Kousnutí nebo úder jinými savci 1 2 1 2 –  2
W57 Kousnutí nebo štípnutí (bodnutí) nejedovatým hmyzem a jinými nejedovatými členovci 1 1 –  –  2 2
W58 Kousnutí a úder krokodýlem nebo aligátorem 1 –  –  –  –  – 
W59 Kousnutí nebo rozdrcení jinými plazy 1 1 –  –  –  – 
W64 Vystavení jiným a neurčeným životným mechanickým silám 2 –  2 3 1 1
  Náhodné (u)tonutí a potopení (W65 – W74) 226 186 151 177 141 166
W65 (U)tonutí a potopení při pobytu ve vaně 12 6 5 11 7 14
W66 (U)tonutí a potopení po pádu do vany 2 3 –  4 1 2
W67 (U)tonutí a potopení při pobytu v bazénu 3 2 2 3 5 4
W68 (U)tonutí a potopení po pádu do bazénu 2 4 –  5 1 2
W69 (U)tonutí a potopení při pobytu v přírodní vodě 31 25 12 21 18 31
W70 (U)tonutí a potopení po pádu do přírodní vody 48 36 43 71 60 57
W73 Jiné určené (u)tonutí a potopení 9 7 3 8 5 6
W74 Neurčené (u)tonutí a potopení 119 103 86 54 44 50
  Jiná náhodná ohrožení dýchání
(W75 – W84)
313 303 220 170 171 146
W75 Náhodné (za)dušení a (u)škrcení v posteli –  1 –  –  3 4
W76 Jiné náhodně oběšení a (u)škrcení 4 2 7 2 –  2
W77 Ohrožení dýchání způsobené zavalením (zasypáním) padající zeminou a jinými hmotami 7 9 6 8 14 9
W78 Vdechnutí žaludečního obsahu 218 221 166 100 87 67
W79 Vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina ucpání dýchacích cest 53 36 11 26 20 24
W80 Vdechnutí nebo polknutí jiných předmětů jako příčina ucpání dýchacích cest 12 24 20 15 31 29
W81 Uzavření nebo zachycení v prostředí s nízkým obsahem kyslíku –  –  2 7 1 1
W83 Jiná určená ohrožení dýchání 7 2 2 3 9 4
W84 Neurčené ohrožení dýchání 12 8 6 9 6 6
  Vystavení elektrickému proudu, ozáření
a extrémní okolní teplotě
a tlaku vzduchu (W85 – W99)
25 28 32 16 15 15
W85 Dotyk elektrického vedení 6 5 7 2 6 2
W86 Vystavení jinému určenému elektrickému
proudu
4 3 4 5 2 4
W87 Vystavení neurčenému elektrickému proudu 15 20 19 8 7 7
W89 Vystavení uměle vytvořenému viditelnému
a ultrafialovému světlu
–  –  –  –  –  – 
W92 Vystavení nadměrnému horku uměle vytvořenému –  –  2 –  –  – 
W93 Vystavení nadměrnému chladu uměle vytvořenému –  –  –  1 –  – 
W94 Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám –  –  –  –  –  1
W99 Vystavení jiným a neurčeným faktorům okolního prostředí vytvořeným uměle –  –  –  –  –  1
  Vystavení kouři, ohni, dýmu
a plamenům (X00 – X09)
62 51 48 43 48 54
X00 Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru)
v budově nebo konstrukci
16 11 11 13 15 11
X01 Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) mimo budovy a konstrukce 2 1 1 3 1 1
X02 Vystavení kontrolovanému ohni v budovách
a konstrukcích
1 3 –  3 1 2
X03 Vystavení kontrolovanému ohni mimo budovy
a konstrukce
–  –  –  –  1 1
X04 Vystavení vznícení vysoce hořlavých hmot 2 2 3 2 1 1
X05 Vystavení vznícení nebo tavení nočního prádla –  –  2 –  –  – 
X06 Vystavení vznícení nebo tavení jiného šatstva
a oděvů
3 2 1 1 4 1
X08 Vystavení jinému určenému kouři, dýmu, ohni
a plamenům
6 3 5 6 6 5
X09 Vystavení neurčenému kouři, dýmu, ohni
a plamenům
32 29 25 15 19 32
  Kontakt s horkem a horkými látkami
 (X10 – X19)
13 7 6 5 6 1
X10 Kontakt s horkými nápoji, potravou, tukem a oleji na vaření –  –  –  –  –  – 
X11 Kontakt s horkou vodou z vodovodu –  1 2 1 2 – 
X12 Kontakt s jinými horkými tekutinami 1 2 –  –  –  – 
X13 Kontakt s vodní párou a jinými horkými výpary –  –  1 1 1 – 
X14 Kontakt s horkým vzduchem a plyny 1 –  –  –  –  1
X15 Kontakt s horkými zařízeními v domácnosti –  –  –  1 –  – 
X16 Kontakt s horkými topnými zařízeními, radiátory
a rourami
1 1 1 1 1 – 
X17 Kontakt s horkými stroji, přístroji a nástroji –  1 –  1 –  – 
X18 Kontakt s jinými horkými kovy 1 –  –  –  –  – 
X19 Kontakt s jiným a neurčeným horkem a horkými látkami 9 2 2 –  2 – 
  Kontakt s jedovatými živočichy
a rostlinami (X20 – X29)
4 8 3 5 2 5
X21 Kontakt s jedovatými pavouky 1 –  –  –  –  – 
X22 Kontakt se štíry (škorpiony) –  –  –  –  –  – 
X23 Kontakt se sršni, vosami a včelami 2 7 3 5 2 3
X25 Kontakt s jinými jedovatými členovci –  –  –  –  –  1
X27 Kontakt s jinými určenými jedovatými živočichy –  –  –  –  –  – 
X28 Kontakt s jinými určenými jedovatými rostlinami –  –  –  –  –  – 
X29 Kontakt s neurčeným jedovatým živočichem nebo rostlinou 1 1 –  –  –  1
  Vystavení přírodním silám (X30 – X39) 195 129 135 105 98 111
X30 Vystavení nadměrnému přírodnímu horku 3 –  1 6 1 3
X31 Vystavení nadměrněmu přírodnímu chladu 186 128 134 98 95 105
X32 Vystavení slunečnímu záření –  –  –  –  2 1
X33 Oběť blesku –  –  –  –  –  2
X34 Oběť zemětřesení 4 –  –  –  –  – 
X36 Oběť laviny, sesuvu půdy a jiných zemských pohybů 2 –  –  –  –  – 
X37 Oběť přírodní katastrofické bouře –  1 –  –  –  – 
X38 Oběť povodně (záplavy) –  –  –  1 –  – 
X39 Vystavení jiným a neurčeným přírodním silám –  –  –  –  –  – 
  Náhodná otrava škodlivými látkami
(X40 – X49)
325 338 419 419 395 426
X40 Náhodná otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení 2 1 5 1 7 – 
X41 Náhodná otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky, psychotropními léky
a expozice, nezařazená jinde
23 31 43 58 52 75
X42 Náhodná otrava narkotiky a sychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení, nezařazená jinde 7 7 12 21 9 18
X43 Náhodná otrava jinými léčivy působícími
na autonomní nervovou soustavu
a expozice jejich působení
1 2 3 4 4 3
X44 Náhodná otrava jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
a expozice jejich působení
19 20 31 39 39 43
X45 Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení 172 180 228 193 210 203
X46 Náhodná otrava organickými rozpustidly
a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami
a expozice jejich působení
11 3 7 5 4 2
X47 Náhodná otrava jinými plyny a parami
a expozice jejich působení
80 82 77 79 53 65
X48 Náhodná otrava pesticidy a expozice jejich působení 2 2 –  1 –  – 
X49 Náhodná otrava jinými a neurčenými
chemikáliemi a škodlivými látkami
a expozice jejich působení
8 10 13 18 17 17
  Přetížení, cestování a strádání (X50 – X57) 2 1 1 1 1 – 
X50 Přetížení a namáhavé nebo opakované pohyby 1 –  –  –  –  – 
X51 Cestování a pohyb –  –  –  1 –  – 
X53 Nedostatek potravy 1 –  1 –  1 – 
X54 Nedostatek vody –  1 –  –  –  – 
  Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům (X58 – X59) 498 1 073 1 072 1 121 1 403 1 518
X58 Vystavení jiným určeným faktorům 43 9 2 3 1 – 
X59 Vystavení neurčeným faktorům 455 1 064 1 070 1 118 1 402 1 518
  Úmyslné sebepoškození (X60 – X84) 1 502 1 589 1 647 1 573 1 488 1 384
X60 Úmyslné sebeotrávení neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky
a expozice jejich působení
6 4 –  3 7 8
X61 Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky, psychotropními léky
a expozice, nezařazené jinde
48 42 33 52 59 51
X62 Úmyslné sebeotrávení narkotiky
a psychodysleptiky [halucinogeny]
a expozice jejich působení, nezařazené jinde
8 2 9 6 10 9
X63 Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími
na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení
2 1 –  3 2 2
X64 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
a expozice jejich působení
34 35 30 24 30 23
X65 Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení 5 5 7 6 2 2
X66 Úmyslné sebeotrávení organickými rozpustidly
a halogenovanými uhlovodíky
a jejich parami a expozice jejich působení
4 1 2 5 6 2
X67 Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami
a expozice jejic působení
27 24 25 16 19 18
X68 Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení 1 1 –  1 –  – 
X69 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení 6 6 19 10 12 17
X70 Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením
a (za)dušením
967 993 1 010 932 812 777
X71 Úmyslné sebepoškození (u)topením
a potopením
18 23 30 22 20 21
X72 Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru 59 89 68 114 93 102
X73 Úmyslné sebepošk.výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční zbraně 15 14 13 20 28 26
X74 Úmyslné sebepoškození ýstřelem z jiné
a neurčené střelné zbraně
72 83 93 41 41 29
X75 Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou –  –  1 2 –  – 
X76 Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem
a ohněm
4 6 10 7 7 5
X78 Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem 65 54 61 53 47 52
X79 Úmyslné sebepoškození tupým předmětem –  1 –  –  –  1
X80 Úmyslné sebepoškození skokem z výše 113 129 141 164 146 144
X81 Úmyslné sebepoškození skokem
nebo lehnutím si před pohybující se předmět
32 49 70 72 121 81
X82 Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla 6 8 8 8 10 5
X83 Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky 3 8 6 6 6 7
X84 Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky 7 11 11 6 10 2
  Napadení (útok) (X85 – Y09) 87 88 91 92 79 89
X85 Napadení léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 2 –  –  –  –  – 
X88 Napadení plyny a parami –  –  –  –  1 – 
X89 Napadení jinými určenými chemikáliemi
a škodlivými látkami
–  –  –  –  –  – 
X90 Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou –  –  –  –  –  – 
X91 Napadení oběšením, (u)škrcením a (za)dušením 9 2 16 7 7 7
X92 Napadení (u)topením a potopením –  1 3 –  –  2
X93 Napadení výstřelem z pistole, revolveru 7 9 7 11 7 12
X94 Napadení výstřelem z pušky, brokovnice
a větší ruční zbraně
–  1 1 –  –  – 
X95 Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně 6 7 8 6 6 2
X96 Napadení výbušnou látkou –  –  –  2 1 – 
X97 Napadení kouřem, dýmem a ohněm 1 –  –  1 –  – 
X99 Napadení ostrým předmětem 35 39 34 43 32 41
Y00 Napadení tupým předmětem 6 8 5 6 3 11
Y01 Napadení shozením z výše 1 1 2 1 1 – 
Y02 Napadení strčením nebo umístěním oběti
před pohybující se předmět
–  –  –  –  2 – 
Y03 Napadeni zasažením motorovým vozidlem –  –  –  –  –  – 
Y04 Napadení tělesnou silou 11 10 8 11 11 6
Y05 Sexuální napadení s použitím tělesné síly –  –  –  –  –  – 
Y06 Zanedbání a opuštění 1 –  –  –  1 – 
Y07 Jiné špatné zacházení –  1 1 –  –  – 
Y08 Napadení jinými určenými způsoby 2 1 1 –  1 2
Y09 Napadení neurčenými způsoby 6 8 5 4 6 6
  Případ (událost) nezjištěného úmyslu
(Y10 – Y34)
359 317 273 178 213 184
Y10 Otrava neopioidními analgetiky, antipyretiky
a antirevmatiky a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
4 2 3 1 2 1
Y11 Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky a psychotropními léky
a expozice nezařazená jinde, nezjištěného úmyslu
23 18 6 8 7 7
Y12 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení, nezařazená jinde, nezjištěného úmyslu 6 7 5 4 6 1
Y13 Otrava jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu, a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 4 4 –  –  2 1
Y14 Otrava jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
12 21 16 9 6 10
Y15 Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu 15 12 11 4 4 1
Y16 Otrava organickými rozpustidly a halogenova-nými uhlovodíky a jejich parami a expozice
jejich působení, nezjištěného úmyslu
1 1 4 2 3 1
Y17 Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu 10 12 2 1 –  – 
Y18 Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu –  –  –  1 –  – 
Y19 Otrava jinými a neurčenými chemikáliemi
a škodlivými látkami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
3 5 4 2 4 1
Y20 Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu 31 29 29 14 17 12
Y21 (U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu 14 9 24 23 30 25
Y22 Výstřel z pistole, revolveru,
nezjištěného úmyslu
7 2 4 4 4 5
Y23 Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 2 –  2 2 –  – 
Y24 Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu 7 7 8 5 5 6
Y25 Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu 1 –  –  –  –  – 
Y26 Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu 6 3 2 –  8 5
Y27 Kontakt s vodní párou, horkými výpary a předměty, nezjištěného úmyslu –  –  –  –  –  – 
Y28 Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu 8 3 9 8 5 5
Y29 Kontakt s tupým předmětem,
nezjištěného úmyslu
6 2 2 6 5 2
Y30 Pád, skok nebo strčení z výšky, nezjištěného úmyslu 21 22 15 23 29 34
Y31 Pád, položení nebo vběhnutí
před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu
3 2 7 1 3 5
Y32 Nehoda motorového vozidla,
nezjištěného úmyslu
–  –  –  –  –  1
Y33 Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu 1 2 –  5 6 3
Y34 Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu 174 154 120 55 67 58
  Zákonný zákrok a válečné operace
(Y35 – Y36)
1 –  –  1 5 – 
Y35 Zákonný zákrok 1 –  –  1 –  – 
Y36 Válečné operace –  –  –  –  5 – 
  Komplikace zdravotní péče (Y40 – Y84) 39 50 76 124 124 149
Y40 Systémová antibiotika –  –  –  1 –  – 
Y42 Hormony a jejich syntetické náhrady
a antagonisté, nezařazené(-í) jinde
–  –  –  –  –  – 
Y43 Prostředky působící přímo na celý organismus 1 –  1 1 1 – 
Y44 Prostředky působící primárně na krevní složky 1 –  –  4 1 4
Y45 Analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva 1 1 –  –  1 – 
Y47 Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva –  2 –  –  –  1
Y48 Anestetika a terapeutické plyny –  –  –  –  –  – 
Y49 Psychotropní léčiva, nezařazená jinde –  1 1 1 –  – 
Y52 Prostředky působící primárně
na kardiovaskulární soustavu
–  –  –  –  –  – 
Y57 Jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky –  2 –  –  –  – 
Y60 Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace
nebo krvácení při zdravotní péči
1 7 7 4 5 2
Y61 Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči –  –  –  1 –  – 
Y62 Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči 1 1 –  –  –  – 
Y63 Chyba v dávkování při zdravotní péči –  –  –  –  1 – 
Y65 Jiné nehody při zdravotní péči –  1 –  1 –  3
Y69 Neurčená nehoda při zdravotní péči –  –  1 2 1 – 
Y70 Nežádoucí příhody související
s anesteziologickými přístroji (pomůckami)
–  –  1 –  2 2
Y71 Nežádoucí příhody související
s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami)
–  –  1 3 2 4
Y74 Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocniční
a osobní použití
1 –  –  1 –  – 
Y75 Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami) –  –  –  –  1 – 
Y76 Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji (pomůckami) –  –  –  –  1 – 
Y78 Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami) –  –  1 –  –  – 
Y79 Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami) –  –  3 3 3 9
Y80 Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny –  –  –  1 –  1
Y81 Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastické chirurgie –  1 –  –  –  2
Y82 Nežádoucí příhody související s jinými
a neurčenými lékařskými přístroji (pomůckami)
–  –  –  1 –  2
Y83 Operace a jiné operační výkony jako příčina abnormální reakce nebo pozdější komplikace,
bez zmínky o nehodě při výkonu
18 28 42 70 70 85
Y84 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta nebo pozdější komplikace, bez zmínky o nehodě při výkonu 15 6 18 30 35 34
  Následky vnějších příčin nemocnosti
a úmrtnosti (Y85-Y89) 
7 53 62 84 93 88
Y85 Následky dopravních nehod 3 10 9 11 4 4
Y86 Následky jiných nehod 1 34 37 55 82 74
Y87 Následky úmyslného sebepoškození, napadení
(útoku) a případů (událostí) nezjištěného úmyslu
–  7 15 7 2 4
Y88 Následky při zdravotní péči jako vnější příčině 1 1 1 3 1 2
Y89 Následky jiných vnějších příčin 2 1 –  8 4 4

Viz publikace Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech – 2006 až 2015

 

Zdroj: ČSÚ