Počet obyvatel Rakouska se do 25 let zvýší o milion

Populace Rakouska by se podle nové populační projekce rakouského statistického úřadu měla do roku 2040 zvýšit na 9,65 milionu lidí, tj. o 12 %, respektive o jednu osminu, a do roku 2080 pak na zhruba 10 milionů (+ 16 %). V roce 2015 Rakousko mělo 8,63 milionu obyvatel. Podíl osob ve věku 65 a více let by měl vzrůst z 18 % v roce 2015 na 29 % v roce 2080. Projekce je založena na předpokladu vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace.