Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

Z dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že zatímco v prosinci roku 2004 bylo v ČR evidováno necelých 24 tis. osob, které měly uvalenu exekuční srážku na důchod (starobní, pozůstalostní nebo invalidní), v prosinci roku 2015 to již bylo téměř 80 tis. a jejich počet dále roste. Oproti stavu v roce 2004 se tedy jednalo o více než trojnásobný nárůst. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském. Přečíst článek.

 

Tabulka 1: Počet výplat důchodů se zařízenou exekuční srážkou (v prosinci daného roku v tisících)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet výplat důchodů s exekuční srážkou 35,2 40,7 46,1 51,2 60,9 67,6 71,0 75,3 80,0

 

Tabulka 2: Srážky z dávek nemocenského pojištění

Rok

2013

2014

2015

Počet srážek za celý rok

61 745

88 682

132 206

Výše srážek (v mil. Kč)

57,95

121,68

206,05

 

Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních. Roste počet lidí, kteří do důchodu vstupují s exekucí či s několika exekucemi.

Důvody exekučních srážek z důchodů jsou různé. Dluhy často vznikají na prodejních zájezdech, při nákupu dovolené, v důsledku neplacení výživného, nesplácením půjček nebo ručením za ně.

Za částí nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou např. pokuty dopravnímu podniku nebo městské policii, poplatky obcím za svoz odpadu či penále zdravotním pojišťovnám.

Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v roce 2016 činila 6 178,67 Kč (v roce 2015 to bylo 6 118 Kč). Pokud ji výše důchodu nepřekračuje (důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše), nemůže ČSSZ exekuční srážku zařídit.

 

Zdroj: ČSÚ, ČSSZ