Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal novou publikaci “Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015“. Studie (Diblíková, S. a kol.) se věnuje základním statistickým ukazatelům trestné činnosti v ČR a analyzuje její vývojové trendy do roku 2015. Popisuje stav kriminality v posledním roce, jeho změny oproti minulému období v počtu evidovaných trestných činů, jejich skladbě a objasněnosti. Obsahuje informace o známých pachatelích v členění podle pohlaví, věku a spáchané trestné činnosti; a některé údaje o sebevraždách. Součástí publikace jsou také odborné stati o stavu a vývoji drogové kriminality v ČR, o základních charakteristikách organizovaného zločinu v ČR v roce 2015, o současných formách tzv. cybercrime a možnostech jejich postihu; a informace o počtu a skladbě obětí kriminality. Odbornou knihu doplňuje řada grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality. (26.1.2017)

 

Diblíková,S. – Cejp,M. – Štefunková,M. – Zeman,P. – Smejkal,V. – Martinková,M.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015. ISBN 978-80-7338-162-2

 

Zdroj: Institut pro kriminologii a sociální prevenci