Publikace OECD: Správné dovednosti? Hodnocení a anticipace měnících se potřeb na trhu práce

Digitalizace, globalizace, demografické a další změny mají dopad na organizaci práce a neustále přináší nové potřeby kvalifikace a změny dovedností.

To může vést k přetrvávajícím nedostatku kvalifikovaných pracovníků a nesouladům mezi poptávkou a nabídkou, které jsou nákladné pro jednotlivce, firmy a společnost v důsledku ztráty uplatnění na trhu práce a nižší produktivitě a růstu. Tyto náklady mohou být sníženy zlepšením hodnocení a předvídání měnících se potřeb v oblasti kvalifikace a zlepšením připravenosti vzdělávání na tyto změny. Na tyto otázky se zaměřuje nová publikace Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs.

 

 

Zdroj: OECD

 

(foto: freeimages.com)