Rehabilitace a návrat do práce po nádorovém onemocnění

Každý rok je v Evropě nádorové onemocnění diagnostikováno u přibližně 1,6 milionu osob v produktivním věku (viz údaje Eurostatu). Agentura EU-OSHA se ve své Rehabilitation and return to work after cancer: Literature review zamýšlí nad tím, jaký to má dopad na zaměstnance a zaměstnavatele. Udržitelné zaměstnání pro osoby, které prodělaly nádorové onemocnění, vyžaduje větší úsilí a podporu životních podmínek této zranitelné skupiny a také zmírňování sociálních a ekonomických dopadů nemoci.

Rehabilitace po nádorovém onemocnění - executive summary

Motivační faktory podporující návrat do zaměstnání

Rozhodování o návratu do zaměstnání ovlivňuje vnímaný význam práce a motivace k práci.

V odborné literatuře bylo identifikovány šest faktorů, které se týkají motivace k práci, a které buď podporují nebo odrazují od návratu do zaměstnání.

Mezi faktory podporující návrat do zaměstnání lidé, kteří prodělali nádorové onemocnění, uváděli vnímání zaměstnání jako (1) známky normality, (2) známky zdraví, (3) důležitého aspektu jejich identity, (4) společensky významné skutečnosti nebo (5), ekonomické nezbytnosti nebo pokud vnímali (6) tlak zaměstnavatele (zaměstnanců) k návratu do práce.

 

Bariéry pro návrat do zaměstnání

Naproti tomu někteří lidé po prodělaném nádorovém onemocnění se rozhodli nevrátit se do zaměstnání nebo ke snížení pracovního úvazku. Faktory, které uváděly jako překážky pro návrat do zaměstnání byly:  (1) došlo ke změně vnímaní významu a důležitosti práce po stanovení diagnózy nádorového onemocnění, (2) cítil se příliš nemocní na návrat do práce, (3) cítili se být odrazování zaměstnavatelem nebo (4) prostě upřednostňovali možnost přerušení práce.

 

Počet a podíl zemřelých na nádorová onemocnění v roce 2014

  Počet zemřelých na nádorová onemocnění Podíl zemřelých na nádorová* onemocnění Počet zemřelých – celkem
Evropská unie (28 zemí) 1 350 727 27% 4 945 366
Belgie 28 762 27% 104 709
Bulharsko 18 115 17% 108 199
Česká republika 27 688 26% 105 824
Dánsko 15 854 31% 51 150
Německo 231 342 27% 870 812
Estonsko 3 890 25% 15 489
Irsko 9 220 32% 29 251
Řecko 29 510 26% 113 739
Španělsko 110 278 28% 395 829
Francie 166 893 30% 559 626
Chorvatsko 14 264 28% 51 282
Itálie 177 306 30% 598 669
Kypr 1 315 24% 5 503
Lotyšsko 6 085 22% 28 257
Litva 8 136 20% 39 764
Lucembursko 1 164 31% 3 802
Maďarsko 33 292 26% 126 307
Malta 934 28% 3 326
Nizozemí 44 949 33% 138 174
Rakousko 21 278 27% 77 940
Polsko 100 407 27% 377 182
Portugalsko 26 742 25% 105 219
Rumunsko 50 577 20% 254 415
Slovinsko 5 949 32% 18 769
Slovensko 13 640 27% 50 959
Finsko 12 276 23% 52 312
Švédsko 23 375 26% 88 664
Spojené království 167 486 29% 570 194
Lichtenštejnsko 33 19% 171
Norsko 11 138 29% 38 952
Švýcarsko 17 611 27% 64 452
Srbsko 21 805 22% 100 983

* Pozn.: Diagnózy C00-D48

 

Zdroj: Eurostat

 

Počet a podíl zemřelých na nádorová onemocnění v roce 2013

tabulka

Zdroj: Eurostat

 

Viz též údaje ÚZIS

 

Zdroj: EU-OSHA, Eurostat

 

(foto: pixabay.com)