Zdravotní péče o ženy je dražší než o muže

 

Celkové výdaje na zdravotní péči v roce 2015 dosáhly 353,7 miliardy korun. V Česku působilo sedm zdravotních pojišťoven, které se staraly o 10,4 miliónu klientů. Nejnákladnější diagnózou byly nemoci oběhové soustavy.
Největší část výdajů na zdravotnictví platí zdravotní pojišťovny. V roce 2015 šlo o 234,7 miliardy korun. Výdaje z veřejných rozpočtů představovaly 64,7 miliardy a domácností 45,0 miliardy korun. Zbývající část jde na vrub soukromému pojištění, neziskovým organizacím nebo platbám od zaměstnavatelů v podobě preventivních prohlídek.

„Nejvíce peněz vydaly v roce 2015 pojišťovny na péči o muže ve věku 65 až 69 let a o ženy ve věku 70 až 74 let. Konkrétně šlo o 14,9 miliardy, resp. 12,5 miliardy korun,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Průměrné výdaje na jednoho klienta představovaly v případě mužů 21 677 korun a žen 23 326 korun. Nejvyšší výdaje hlásí zdravotní pojišťovny za léčení nemocí srdce a cév, které jsou dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí. V roce 2015 vynaložily v souvislosti s touto diagnózou 27,1 miliardy korun. Za léčbu pacientů s nádorovými onemocněními zaplatily 23,7 miliardy a s nemocemi svalové, kosterní a pojivové tkáně 16,4 miliardy. Právě výdaje na léčbu onemocnění pohybového ústrojí vzrostly od roku 2010 nejvíce, o 54 %.

Domácnosti každoročně vynakládají polovinu svých výdajů v oblasti zdraví na léčiva a ostatní zdravotnický materiál. „V roce 2015 lidé doplatili z vlastních kapes 9,5 miliardy korun za léky na předpis. V případě volně prodejných léků zaplatili 12,3 miliardy,“ doplňuje Vladimíra Kalnická, která v ČSÚ zpracovává statistiky zdravotnictví. Česká domácnost tak v roce 2015 vydala na léky v přepočtu na osobu více než 2 000 korun, přičemž 902 korun byly doplatky za léky na předpis a 1 168 korun za volně prodejná léčiva.

V Česku bylo v roce 2015 vydáno za léky celkem 75,8 miliardy korun, což představovalo 21,4 % veškerých výdajů na zdravotní péči. Na ambulantně vydávané léky putovala částka 53,5 miliardy korun, z toho 77 % za léky na předpis a zbytek za volně prodejné léky.

Výdaje na zdravotnictví měly 7,8% podíl na hrubém domácím produktu. Česku v tomto ohledu patří 18. pozice mezi zeměmi EU. Unijní průměr byl v roce 2015 na úrovni 9,9 %. Více informací naleznete v publikaci Výsledky zdravotnických účtů ČR – 2010–2015.

 

Zdroj: ČSÚ