Marksová: Výroky ministra financí ohledně financování platů v sociálních službách jsou zmatené

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na výroky ministra financí Andreje Babiše, který v pondělí oznámil zvýšení platů pracovníků v sociálních službách o 24 procent s tím, že prostředky má najít MPSV v rámci svého rozpočtu. Materiál, který obsahuje i variantu 24% navýšení, má již MPSV připravený k odeslání na vládu. Z návrhu ministra Babiše ale není zřejmá představa o tom, odkud se finance na navýšení platů pracovníků v sociálních službách, což je jedna z dlouhodobých priorit MPSV, vezmou.

„Před pár měsíci jsme jednali o navýšení platů v sociálních službách o 5,1 procent, a panu Babišovi to připadalo příliš. A včera pan ministr oznámil, že platy v sociálních službách zvedne rovnou o 24 procent. Já s tím samozřejmě vřele souhlasím – kde chce ale nalézt peníze? Podle něj se peníze dají nalézt v rámci úspor našeho resortu, které se nám podařilo vytvořit. Jedná se ale o tzv. nespotřebované prostředky Úřadu práce, které MPSV na sociální služby podle zákona použít nesmí,“ uvedla ministryně Marksová.

Podle jejích slov je především třeba respektovat zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na základě kterého je možné použít úspory pouze v té organizační složce státu, kde vznikly. Není možné tyto úspory převádět mezi jednotlivými organizacemi v rámci resortu MPSV. Ministr Babiš představil klíčové parametry státního rozpočtu na rok 2018, aniž by s těmito parametry dopředu seznámil jednotlivá ministerstva a řádně s nimi projednal jejich finanční možnosti a rozpočtové priority. Tento krok navíc přichází o celé tři měsíce dříve, než je v rámci procesu tvorby státního rozpočtu obvyklé.

„Výroky pana ministra Babiše ohledně financování platů pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb jsou zmatené, pro zvýšení jistoty těchto zaměstnanců považuji za nezbytné, aby Ministerstvo financí zabezpečilo výdaje na platy z rozpočtu na příslušný rok a nikoliv z případných úspor,“ dodala ministryně Marksová.

 

Stav nároků z tzv. nespotřebovaných výdajů (NNV) za MPSV:

  • k 30. dubnu 2017 celkem 5,1 miliardy korun;
  • z této částky je pro MPSV určeno 574 milionů, z čehož 374 milionů je určeno na agendové IT systémy, zbylých 200 milionů by mohlo být použito právě na dofinancování sociálních služeb;
  • pro Úřad práce ČR činí částka 4,5 miliardy korun (výdaje na APZ, dávky SSP atd.);
  • při jednání o rozpočtu MPSV na rok 2017 bylo s MF dohodnuto, že nároky z nespotřebovaných výdajů ÚP ČR budou letos použity ke krytí výdajů ÚP ČR, aby se spotřebovaly. Tyto NNV nelze podle zákona použít k financování výdajů jiné organizační složky státu (zde MPSV) a nejsou tedy k dispozici pro dofinancování sociálních služeb.

Tyto NNV nelze podle zákona použít k financování výdajů jiné organizační složky státu (zde MPSV) a nejsou tedy k dispozici pro dofinancování sociálních služeb.

 

Co přesně říká zákon (§ 47 odst. 2 rozpočtových pravidel):

(2) Organizační složka státu vypočítá nároky z nespotřebovaných výdajů ke dni 1. ledna běžného roku podle odstavce 1 písm. d). O částku těchto nároků může překročit rozpočet výdajů běžného roku při dodržení účelovosti podle odstavce 5. Každou částku, o kterou se při využívání tohoto práva rozhodne tento rozpočet překročit, zanese do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů a zařadí na příslušnou položku a paragraf rozpočtové skladby. Tím se stane oprávněnou překročit rozpočet výdajů podle § 25 odst. 1 písm. b) a tato částka se stane součástí konečného rozpočtu výdajů. O každou takovou částku se částka nároků z nespotřebovaných výdajů sníží.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí