Na Program pro ohrožené děti a mládež bylo v letech 2014-2017 rozděleno 54,2 mil. Kč

Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádaly závěrečnou konferenci k programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“. Program byl zaměřen na zlepšení a změny v systému péče o ohrožené děti a mládež. Díky fondům EHP 2009-2014 bylo podpořeno 14 projektů a 3 doprovodné aktivity. V období 2014-2017 bylo rozděleno 54, 2 mil. Kč, které přispěly ke změnám v pobytové péči o děti na systém účinné sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb; zvýšení informovanosti dětí a mládeže o jejich právech a zapojení do rozhodování ve věcech, které se jich týkají.

Program podpořil obce a kraje v revizi jejich politiky a práce s ohroženými dětmi tak, aby došlo ke snížení počtu dětí umístěných do ústavní péče a posílení sítě dostupných ambulantních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Této příležitosti využily Pardubický a Zlínský kraj, ve kterých téměř 20 mil. Kč směrovalo na přípravu ke snížení pobytových kapacit pro děti v ústavech nejméně o 50 %.

Zlínský kraj použil necelých 8 milionů korun na transformaci tří zařízení péče o děti a díky tomu již není v kraji žádný dětský domov pro děti do tří let věku. O všechny bude postaráno formou náhradní rodinné péče. Pardubický kraj v rámci projektu Transformace péče o ohrožené děti a mládež s rozpočtem zhruba 11 milionů korun vytvořil 8 transformačních plánů pro pět dětských domovů a tři dětská centra.

Prostřednictvím menších grantů vznikly mj. metodiky zaměřené na zavedení nových nástrojů a postupů při práci s dětmi, pomůcky pro práci s rodinou a klienty, videospoty na téma práv dětí v náhradní rodinné péči, komiksy mapující život mladých lidí v ústavní a náhradní rodinné péči nebo sborníky příkladů dobré praxe.

Mezi podpořené subjekty patřily např. organizace Spondea, Šafrán dětem, Centrum pro rodinu a sociální péči a Kruh rodiny, které se zaměřily na mechanismy zapojování dětí do rozhodovacích procesů, zjišťování názoru dítěte a na zvyšování povědomí o právech dítěte atd.

„Děti v náhradní rodinné péči mají svá práva jako všechny děti. V praxi řešíme závažná téma, jako například jejich minulost. Každý z nás potřebuje vědět, kdo jsem, odkud přicházím, dítě má právo znát své příbuzné a být s nimi v kontaktu… Díky podpoře EHP fondů se nám podařilo téma práv dětí v náhradní rodině posunout směrem k samotným dětem,“ uvedla Marie Oktábcová, ředitelka podpořené organizace Kruh rodiny.

Kromě podrobného shrnutí výsledků programu došlo na konferenci i ke sdílení dobré praxe s klíčovými aktéry, kteří působí v oblasti ohrožených dětí. Od zahraničních prezentujících z Estonska a Nizozemí zaznělo, že podpora rodiny a transformace pobytové péče o děti na systém účinné sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb je ta správná cesta.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také představilo aktuální projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem programu je podpora výkonu sociálně – právní ochrany dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíMinisterstvo financí ČR

(foto: pixabay.com)