Během zkušební doby si zaměstnanec a zaměstnavatel mohou prověřit svá očekávání

Zkušební doba se týká každého nového pracovního poměru a každého nového zaměstnance. Slouží k tomu, aby se zaměstnanec i zaměstnavatel mohli vzájemně otestovat. Vyzkoušet si, zda má nový zaměstnanec opravdu požadované znalosti a zda zaměstnání odpovídá očekávání zaměstnance. Legislativně je zkušební doba upravena zejména v §§ 33, 66 a 48 zákona č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění. Tento právní předpis vymezuje délku zkušební doby, podmínky pro její sjednání, možnosti jejího prodloužení i ukončení pracovního poměru během tohoto období.

 

Délka zkušební doby

Zkušební doba musí být sjednána písemně nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební doba nesmí být delší než 3 po sobě jdoucíměsíce ode dne vzniku pracovního poměru.

V případě vedoucích pracovníků může zkušební doba trvat dokonce až 6 měsíců. Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Například při sjednání pracovního poměru na tři měsíce, nesmí být zkušební doba delší než 1,5 měsíce.

 

Prodloužení zkušební doby

Zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Prodlužuje se pouze o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené. Celodenní překážkou zaměstnance je například nemocenská. Pokud trvá dva týdny, zkušební doba se prodlouží právě o dva týdny.

 

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Pracovní poměr může být rozvázán nejen dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením, ale také zrušením ve zkušební době. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Pracovní poměr takto může bez uvedení důvodu ukončit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.

Běžně zaměstnavatel nesmí pracovní poměr ukončit v ochranné době, což se však netýká zkušební doby. Během ní je zaměstnanec např. během nemocenské nebo rodičovské dovolené chráněn pouze prvních 14 kalendářních dnů. Po jejich uplynutí již platí obecné podmínky pro zkušební dobu a zaměstnavatel tudíž může se zaměstnancem ukončit pracovní poměr bez uvedení důvodu.

 

Zdroj: ISPV

 

(Foto: pixabay.com)