Ženy tvoří třetinu podnikajících subjektů. Jejich podíl roste

Podle statistických údajů za průměr jednotlivých čtvrtletí roku 2016 uvedených na stránkách Českého statistického úřadu v České republice ženy představují 32,5 % z celkového počtu podnikatelských subjektů (854,7 tisíc osob), což je zhruba o pět procentních bodů vyšší údaj než za rok 2010. Z pracujících žen tvoří podnikatelky 12,3 % (v roce 2005 činil tento podíl 9,2 % a v roce 2013 to bylo 13,5 %) a z celkového počtu pracujících mužů představují podnikatelé jednu pětinu (v podstatě beze změny oproti roku 2005).

Poměrně výrazně rostl podíl žen mezi všemi podnikateli s vysokoškolským titulem. Ještě v roce 2005 představoval tento podíl 28 %, již v roce 2016 se podíl žen mezi podnikajícími vysokoškoláky zvýšil na 38 %. Podíl žen s vysokoškolským vzděláním ze všech podnikajících žen se v období 2005-2014 zvýšil přibližně z 20 % na 30 %, tedy o deset procentních bodů.

Nejvyšší podíly podnikajících na celkové zaměstnanosti bez ohledu na pohlaví vykazovala odvětví “činnosti v oblasti nemovitostí” (46,2 %), “profesní, vědecké a technické činnosti” (46,1 %) a “stavebnictví” (41,1 %). Výrazný podíl podnikajících žen ze všech pracujících byl zaznamenán u peněžnictví a pojišťovnictví, kde ženy tvořily více než pětinu.

Průměrné i mediánové mzdy žen i mužů v posledních letech rostly pouze mírně. K většímu růstu došlo až v roce 2016. Celková průměrná mzda v roce 2016 dosáhla úrovně přes 29 000 korun. Svého maxima se dočkala i reálnější střední hodnota mezd, mediánová, která činila téměř 25 000 korun.

 

Zdroj: Český statistický úřad

(foto: freeimages.com)