Zapomenutá první pacientka Aloise Alzheimera

V roce 1906 německý psychiatr a neurolog Dr. Alois Alzheimer poprvé popsal na případu 51-leté pacientky Auguste Deter onemocnění, které se později stalo známým jako Alzheimerova choroba. Pacientku, u které se náhle projevilo iracionální chování a porucha paměti, léčil v psychiatrické léčebně ve Frankfurtu. O rozhovorech s pacientkou vedl podrobné rukopisné poznámky a po jejím úmrtí zkoumal její mozek. Původní spis pacientky byl však pro téměř století ztracen, dokud jej v archivech Goetheho Fakultní nemocnice ve Frankfurtu nad Mohanem neobjevil Prof. Dr. Konrad Maurer, který o svém objevu a průlomovém případu Dr. Alzheimera hovořil pro zpravodajskou stanici BBC. Shlédnout video.

Když německý psychiatr Alois Alzheimer, od jehož úmrtí 19. prosince 2015 uplynulo 100 let, poprvé referoval o “podivně těžkém onemocnění mozkové kůry”, nejevili kolegové o jeho objev větší zájem a hodnotili ho spíš jako kuriozitu. Nyní je Alzheimerovo jméno známé na celém světě. Bavorský rodák Alzheimer se narodil 14. června 1864 a zemřel 19. prosince 1915 v polské Vratislavi.

Alzheimer jako první (r. 1907) popsal symptomy onemocnění dementia praecox, kterou Kraepelin později nazval Alzheimerovou chorobou. (Zdroj: Wikipedie).

 

Zdroj: BBCMedical Tribune