Ideální rodinná politika? Nejvíce dětí v EU mají Francouzsky a Švédky

Nejvíce dětí mají Francouzsky a Švédky. Úhrnná míra plodnosti (TFR – total fertility rate) je podle Eurostatu nejvyšší ve Francii (1,92 narozených na jednu ženu) a ve Švédsku (1,85 dětí v průměru na jednu ženu). Počet dětí narozených v Evropské unii v roce 2016 se oproti roku 2015 zvýšil na 5,148 milionu dětí, tj. o 103 tisíc více než v roce 2015. Průměrný věk prvorodiček v roce 2016 byl 29 let. Nejdříve mají první dítě ženy v Bulharsku, v průměru ve 26 letech, naopak nejpozději ženy v Itálii (31 let), dále ve Španělsku (30,8 let) nebo v Řecku (30,3 roku). V Česku byl průměrný věk prvorodiček 28,2 let (v EU celkem 29 let). V ČR se v roce 2016 narodilo zhruba 55 tisíc prvorozených dětí. Nejstarší prvorodičky v ČR byly ve věku 50 a více let (celkem 2 děti se v roce 2016 narodily jako první dítě matce v této věkové kategorii). Nejmladším prvorodičkám v Česku bylo 10 až 14 let. Dětí s matkou v tomto věku se narodilo celkem 14. Přibližně 5 % dětí narozených v roce 2016 se narodilo ženám mladším 20 let (“teenage mothers”) a přibližně 3 % dětí ženám ve věku 40 a více let. Téměř 1 z 5 dětí narozených v roce 2016 (téměř 930 tisíc) se narodilo jako dítě třetího a vyššího pořadí. Celková míra plodnosti v EU v roce 2016 činila 1,60 dítěte na ženu. Nejnižší míra plodnosti (1,34) byla ve Španělsku a Itálii, naopak nejvyšší (1,92) ve Francii a ve Švédsku (1,85). V ČR to bylo 1,63 (v EU nebo v Německu 1,60) – viz tabulka a graf níže.

Viz zdrojová data

Nejvyšší podíl dětí narozených prvorodičkám ve věku do 20 let, přibližně 14 %, byl v Bulharsku a Rumunsku, dále pak v Maďarsku (10,8 %), Slovensku (9,9 %), Litvě (6,3 %), Velká Británii (6,2 %) a Lotyšsku 6,1 %. Naopak nejnižší podíl prvorodiček mladších 20ti let byl v roce 2016 ve Slovinsku (1,6 %), Itálii (1,7 %), Nizozemsku (1,8 %), Dánsku a Švédsku (1,9 %) a Lucembursku (2,2 %).

Průměrný věk ženy při narození prvního dítěte v roce 2016

Země/Rok 2016
Itálie 31,0
Španělsko 30,8
Švýcarsko 30,7
Lucembursko 30,5
Řecko 30,3
Irsko 30,1
Nizozemí 29,8
Kypr 29,6
Portugalsko 29,6
Německo 29,4
Dánsko 29,3
Rakousko 29,2
Švédsko 29,2
Malta 29,1
EU 29,0
Finsko 29,0
Norsko 29,0
Spojené království 28,9
Belgie 28,8
Slovinsko 28,8
Francie 28,5
Chorvatsko 28,5
Česká republika 28,2
Maďarsko 27,8
Island 27,8
Srbsko 27,8
Estonsko 27,5
Litva 27,3
Polsko 27,2
Slovensko 27,0
Bývalá jugoslávská republika Makedonie, 26,9
Lotyšsko 26,8
Rumunsko 26,4
Bulharsko 26,0
Albánie 25,7

Zdrojová data

 

Průměrný počet dětí připadajících na jednu ženu1 v roce 2016

Země/Rok 2016
Francie 1,92
Švédsko 1,85
Irsko 1,81
Dánsko 1,79
Spojené království 1,79
Černá Hora 1,79
Lotyšsko 1,74
Island 1,74
Norsko 1,71
Litva 1,69
Belgie 1,68
Nizozemí 1,66
Rumunsko 1,64
Česko 1,63
Lichtenštejnsko 1,61
EU (současné složení) 1,60
Německo 1,60
Estonsko 1,60
Slovinsko 1,58
Finsko 1,57
Albánie 1,56
Bulharsko 1,54
Švýcarsko 1,54
Maďarsko 1,53
Rakousko 1,53
Makedonie* 1,50
Slovensko 1,48
Srbsko 1,46
Chorvatsko 1,42
Lucembursko 1,41
Polsko 1,39
Řecko 1,38
Kypr 1,37
Malta 1,37
Portugalsko 1,36
Španělsko 1,34
Itálie 1,34

* Bývalá jugoslávská republika Makedonie
1 – Míra úhrnné plodnosti (total fertility rate) – průměrný počet dětí narozených jedné ženě během jejího života za předpokladu, že by se obecná míra plodnosti podle věku během reprodukčního období ženy neměnila.

Viz zdrojová data

 

Počet prvních dětí (dětí prvního pořadí narozených prvorodičkám) podle věku matky v roce 2016 

Země/věk Celkem 10-14  15-19   20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49 50+
EU (28) 2 376 414 1 880 113 624 394 632 776 757 704 209 308 141 69 622 6 291 614
Belgie 53 182 15 1 622 9 112 22 067 14 363 4 932 970 91 10
Bulharsko 32 880 256 4 213 7 322 11 514 6 559 2 289 615 100 11
Česko 54 918 14 2 190 9 663 20 706 16 269 5 280 759 35 2
Dánsko 28 973 0 549 4 921 12 236 7 854 2 782 598 32 1
Německo 380 130 169 15 595 55 275 127 464 122 436 49 329 8 534 629 62
Estonsko 5 736 5 278 1 178 2 475 1 266 429 99 5 1
Irsko 23 928 2 961 3 229 5 201 8 927 4 585 919 100 4
Řecko 45 283 69 1 591 4 855 11 780 16 157 8 443 1 999 327 62
Španělsko 205 475 109 6 884 19 416 43 163 73 568 48 847 12 240 1 183 65
Francie 331 400 207 14 136 64 834 123 765 88 057 31 702 8 129 549 21
Chorvatsko 17 053 3 859 3 310 5 849 4 915 1 748 346 20 1
Itálie 227 412 7 3 755 23 604 60 145 77 783 45 704 14 545 1 651 218
Kypr 4 315 0 134 614 1 586 1 408 459 93 15 6
Lotyšsko 9 034 4 547 2 307 3 720 1 776 563 109 6 0
Litva 14 386 6 906 3 420 6 273 2 953 690 130 8 0
Lucembursko 3 295 0 73 399 938 1 165 560 147 11 0
Maďarsko 43 321 75 4 612 7 752 13 095 11 514 5 234 987 50 2
Malta 2 381 3 130 331 818 765 283 44 7 0
Nizozemí 78 092 0 1 375 10 621 30 134 25 686 8 590 1 583 94 9
Rakousko 41 442 8 1 378 7 630 13 520 12 606 5 178 1 031 77 14
Polsko 175 888 47 10 192 39 389 70 534 42 581 11 391 1 701 52 1
Portugalsko 45 269 43 1 953 6 488 12 037 15 290 7 650 1 679 117 12
Rumunsko 106 049 677 14 431 22 799 36 423 21 953 8 206 1 458 102 0
Slovinsko 9 640 2 155 1 515 3 840 2 891 1 038 190 9 0
Slovensko 26 685 46 2 603 5 140 9 643 6 852 2 114 269 15 3
Finsko 21 853 1 733 4 438 7 476 6 249 2 416 503 33 4
Švédsko 49 766 7 949 9 144 19 462 14 039 4 973 1 096 92 4
Spojené království 338 628 105 20 820 65 926 100 893 98 327 42 726 8 849 881 101
Island 1 559 0 68 418 628 306 106 29 4 0
Norsko 25 501 1 571 4 677 10 010 7 265 2 426 506 39 6
Švýcarsko 43 144 1 551 4 793 12 940 15 828 7 410 1 481 129 11
Albánie 13 591 17 1 547 5 395 4 503 1 543 459 105 7 2
Srbsko 31 464 46 1 970 6 952 10 524 8 025 3 131 626 56 5

Zdrojová data.

 

Zdroj: Eurostat, statistický úřad Evropské unie