Publikace: Zaměstnávání po výkonu trestu odnětí svobody

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zveřejnil monografii Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám, ve které seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Výzkum se zaměřil na vyhodnocení situace, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění, a byl v rámci něho proveden detailnější rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby.

Publikace analyzuje stěžejní okolnosti, které ovlivňují pracovní život jedince, a na vzájemné souvislosti mezi pracovní historií dotazovaných osob a její trestní minulostí. Díky tomu byly identifikovány a popsány některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Zaměření výzkumu na pracovní historii propuštěných osob také umožnilo lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností určujících možnosti zaměstnání propuštěných osob.

Výzkumný projekt „Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám“ byl realizován v rámci širšího projektu „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“ řešeného Asociací samostatných odborů ČR ve spolupráci se sociálním partnerem Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Tento společný projekt ASO ČR a KZPS ČR vycházel ze zaměření Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který vznikl na základě úkolu Rady hospodářské a sociální dohody ze dne 16. března 2015. Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR.

Stáhnout publikaci.

 

Zdroj: VUPSV