Ombudsmanka prověří odebrání dětí ženě, která údajně kvůli rekonstrukci bydlela s dětmi v garáži

Ombudsmanka se rozhodla zahájit šetření z vlastní iniciativy a zabývat se postupem orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Ústí nad Labem, který – zřejmě z bytových důvodů – odebral matce dvě děti. Ombudsmanka prověří postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí nejen v souvislosti s odebráním dětí, ale bude zjišťovat i to, zda o rodině věděl, příp. jak s rodinou pracoval, aby nemuselo dojít k tak radikálnímu zásahu do života dětí i matky. “Odebírání dětí rodičům z bytových či majetkových důvodů je nepřípustné. Jestliže je dítě odebráno rodičům z důvodu špatných sociálních poměrů nebo z důvodu nevhodných bytových poměrů, jedná se podle Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) o porušení práva na respektování rodinného života, které zaručuje Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 8)”, uvádí se ve zprávě Veřejného ochránce práv

Podle informací z médií měla matka s dětmi bydlet v garáži kvůli rekonstrukci bytu. Na základě anonymního oznámení orgán sociálně-právní ochrany dětí matce tříleté a devítileté dítě odebral.

Viz též “Když chybí sociální bydlení” (a2larm.cz)

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv