MMR: Na podporu bydlení šla vloni více než miliarda korun

Vláda dnes schválila výroční zprávu Státního fondu rozvoje bydlení. V oblasti bytové politiky v loňském roce pokračoval trend růstu výstavby a rekonstrukce bytového fondu. Byly například schváleny výhodné úvěry za více než 800 milionů korun. Velký ohlas zaznamenal i program na pořízení nebo rekonstrukci bydlení pro mladé lidi do 36 let, který je zaměřen především na vlastnické bydlení v menších městech a na venkově. Mladí požádali k 31. 12. 2018 o 668 a celkově k dnešnímu dni o 780 milionů korun.  

„Kvalita bydlení v České republice se každým rokem zlepšuje nejen díky evropským fondům. Také programy Ministerstva pro místní rozvoj samozřejmě směřujeme ke zvyšování kvality bydlení, přičemž musíme souběžně řešit otázku samotné dostupnosti bydlení, která tíží zejména velká města. Státní fond rozvoje bydlení podpořil kombinací nízkoúročených úvěrů a dotací v roce 2018 bydlení více než jednou miliardou korun,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Mezi hlavní loňské novinky patří program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství. Během dubna letošního roku bude vyhlášen program Výstavba, jehož cílem programu je zvýšit výstavbu obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro občany ve veřejně prospěšných profesích, ať už jde o policisty, učitele nebo lékaře. Obce samy rozhodnou, kterou formu bytové výstavby budou preferovat a kterou formu podpory využijí.

Další velká změna se odehrála ve vedení Státního fondu rozvoje bydlení. V závěru roku 2018 se stala jeho ředitelkou Hana Pejpalová, která Fond provede transformací na Státní fond podpory investic.

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj