Podle krajů chybí na sociální služby 3 miliardy, podle MPSV 750 milionů

MPSV letos dalo na financování sociálních služeb 17,5 mld. Částka, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčleňuje na dotace pro sociální služby, se během posledních pěti let zdvojnásobila. Ministerstvo současně připravuje novelu zákona o sociálních službách, která by měl financování sociálních služeb řešit systémově, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Kraje a poskytovatelé na dofinancování v roce 2019 požadují navýšení o 2 miliardy. Celkem podle nich chybí 3,1 miliardy korun. Důvodem je výpadek peněz z evropských fondů i zvýšení platů, na které poskytovatelé nedostali dostatek peněz. Stabilnější a jednotnější financování v mezikrajském srovnání má přinést novela zákona o sociálních službách, kterou by mělo ministerstvo předložit vládě do konce roku 2019 s platností k prvnímu lednu 2021. 

„Tento rok přispělo MPSV na financování sociálních služeb rekordní částkou 17,5 mld. korun. Taktéž se nám podařilo vyjednat změny v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), které krajům přinesly miliardu a půl. Přesto jsem připravena s kraji o možném dofinancování systému sociálních služeb dále jednat,” uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Přímé dotace ministerstva tvoří téměř třetinu financování sociálních služeb (29 %), další dvě pětiny tvoří příspěvek na péči (20 %) a úhrady uživatelů (21 %). Kraje se na financování podílí 10 % a obce 7 %.

Mezi lety 2014 až 2019 došlo podle MPSV k navýšení o zhruba 104 % ze 7,7 mld. Kč na 15,7 mld. Kč. MPSV má také vytvořenou i tzv. národní síť sociálních služeb, kde jsou financovány primárně nadregionální a také ojedinělé sociální služby, např. se jedná o specifické služby pro autisty, kde MPSV za poslední čtyři roky navýšilo finanční prostředky z 9 mil. Kč na 40 mil. Kč.

Podíl příspěvku na péči vzrostl o 27 % i bez započítání letošního navýšení ve III. a IV. stupni. K tomu dojde od 1. 4. ve IV. stupni závislosti na 19 200 Kč a od 1. 7. ve III. stupni závislosti pro osoby mladší 18 let na 13 900 Kč a pro starší 18 let na 12 800 Kč. To vše se promítne do vyšších plateb za péči pro terénní a ambulantní sociální služby.

Spolupodíl uživatelů skrze úhrady se mezi lety 2014-2017 navýšil o 17 % z 6,93 mld. na 8,14 mld. Kč. To bylo způsobeno navýšením starobních a invalidních důchodů a nárůstem počtu klientů.

I přes tato navýšení chybí v systému financování dle odhadů MPSV letos zhruba 750 milionů korun. Ministryně Maláčová na jednání poslanecké sněmovny 28. března zopakovala, že je připravena jednat s kraji i obcemi o možnostech dalšího navýšení, které ale bude vyžadovat spolupráci ze strany Ministerstva financí ČR.

Systémové řešení v oblasti financování by měla přinést novela Zákona o sociálních službách z dílny MPSV. „Novelu mám předložit do konce tohoto roku vládě s platností k 1. 1. 2021. Cílem je hlavně sjednocení dotačních systémů na krajích, sjednocení podmínek plánování a vstupu do krajských sítí sociálních služeb. Chci také otevřít i otázku stabilizace finančních prostředků ze státního rozpočtu, což budu projednávat s ministryní financí. Novelu bych ráda představila kolem poloviny tohoto roku, okomentovala na závěr Maláčová budoucí vývoj.

 

Zdroj: MPSV