Neziskové organizace žádají o neprodlené navýšení dotací na sociální služby. Peníze mají pouze do září

Komise pro sociální náležitosti Asociace krajů ČR vyzvala MPSV ČR k dofinancování sociálních služeb v roce 2019 ve výši 2 miliardy korun. Celkový chybějící objem finančních prostředků pak vyčíslila na 3,1 miliardy korun. Chybějící částka je způsobena částečným výpadkem evropských zdrojů, tzv. individuálních projektů, nečekaným zvýšením zvláštních příplatků pracovníků v sociálních službách na základě změny nařízení vlády ze 17. 12. 2018, nedostatečnou kompenzací zvýšení základních platových tarifů, ale i zvýšenými výdaji v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče.

Významná část poskytovatelů sociálních služeb obdržela nižší dotace než v roce 2018, ačkoliv jejich výdaje jsou díky rozhodnutím vlády ČR v oblasti odměňování vyšší. „Opakuje se to, čeho jsme byli svědky i v minulosti. Vláda rozhodne o zvyšování nákladů prostřednictvím růstu platů či různých příplatků a pak čeká, kdo to zaplatí a co se stane. Není možné a přijatelné předhánět se v rámci politických bojů o to, která politická strana přidá, komu a kdo více, aby to bylo na úkor stávajících veřejných, v tomto případě sociálních služeb,” uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

„Kraje jsou sice připraveny část nedostačujících prostředků pokrýt z vlastních zdrojů, není to však možné v celém rozsahu. Pokud nedojde k urychlenému dofinancování sociálních služeb, hrozí výrazné omezování kapacit, a tím snižování dostupnosti sociálních služeb v závěru roku,” doplňuje náměstek hejtmana Ústeckého kraje a výkonný místopředseda Komise pro sociální náležitosti Asociace krajů ČR Martin Klika.

Dopis_dofinancovani_socialnich_sluzeb

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR