Rada vlády schválila novou strategii protidrogové politiky na roky 2019 až 2027. Dokument nyní bude předán do připomínkového řízení

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém druhém letošním jednání schválila Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027. Dokument nyní projde meziresortním připomínkovým řízením a následně jej projedná vláda. Oficiální zveřejnění materiálu se očekává na přelomu dubna a května 2019.

Rada vlády také zpětně zhodnotila účinnost Akčního plánu pro oblast nelegálních drog pro období 2016-2018 a Akčního plánu pro hazardní hraní pro období 2015-2018 a certifikaci odborné způsobilosti jednotlivých programů protidrogové politiky.

Dalším tématem jednání byla změna systému financování adiktologických služeb, konkrétně centralizace financování protidrogové politiky. Současný systém vícezdrojového financování totiž přináší vysokou administrativní zátěž a nižší efektivitu.

 

Zdroj: Vláda ČR