Asociace poskytovatelů: Nečinností MPSV jsme ztratili čtyři měsíce a uvedli poskytovatele sociálních služeb do veliké nejistoty

Dnes bude Poslanecká sněmovna PČR znovu projednávat dofinancování sociálních služeb. „Od roku 2008 (s výjimkou jediného roku) se situace každoročně opakuje. Na sociální služby je v rámci státního rozpočtu vyčleněna nedostatečná částka; zdá se, jako kdyby každý rok ministerstvo zkoušelo, zda to tentokrát projde. Každý rok má celá situace stejný scénář: následuje druhé, třetí i čtvrté dotační kolo a finanční prostředky na dofinancování sociálních služeb jsou vyčleněny na poslední chvíli,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

V letošním roce byla částka na sociální služby ze státního rozpočtu v porovnání s minulými lety nejvyšší. Celkem to bylo 15,7 mld. Kč, z toho krajům odešlo 15,1 mld. Kč. Financování sociálních služeb je však vícezdrojové. Státní rozpočet se dlouhodobě podílí na financování v rozmezí 27–29 %, kraje financují sociální služby téměř 5 miliardami, města a obce téměř 4 miliardami a následují další zdroje. Celkové náklady na sociální služby v posledních třech letech vrostly zejména z důvodu rychlého platového růstu v důsledku rozhodnutí vlády ČR.

Kolik tedy chybí v současné chvíli na financování sociálních služeb?

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR má stejné kalkulace jako Asociace krajů ČR, sociální služby tedy urgentně potřebují 2 mld. Kč. Tato částka představuje zvýšení platů o 7 % (resp. 2 % nad původně rozpočtovanou částku), tj. cca 360 mil. Kč; náhlé zvýšení zvláštních příplatků (rozhodnutím vlády ČR ze 17. 12. 2018) představuje částku 680 mil. Kč a další prostředky chybějí v důsledku výpadku evropského zdroje financování, tj. individuálních projektů. Všechny tyto tři skutečnosti představují 2 mld. Kč. Tato částka tedy vůbec nepředstavuje zvýšení nákladů, inflaci či růst kapacit v důsledku stárnutí populace. V minulém týdnu akceptovalo tuto částku i MPSV ČR. „Je politováníhodné, že paní ministryně Jana Maláčová po několika výzvách, dopisech a kalkulacích ignorovala požadavky krajů či měst a obcí (stejnou kalkulaci, tj. 2 mld. Kč ze strany Asociace označila za přehnanou) a tento požadavek akceptovala až dne 23. 5. 2019. Touto chybou jsme ztratili čtyři měsíce a uvedli poskytovatele sociálních služeb do veliké nejistoty,“ doplňuje Jiří Horecký.

Vzhledem k celkovému systému financování sociálních služeb, tj. skutečnosti, že musí být znovu otevřeno dotační řízení a celý proces musí projít schválením jednotlivých krajských zastupitelstev, jsme minutu před dvanáctou. Většina poskytovatelů sociálních služeb disponuje finančními prostředky do konce září, v lepším případě do konce října tohoto roku. Pak bude následovat propouštění a snižování kapacit, a to v řadě případů bude znamenat nenávratné snižování kapacit.

„Vnímáme a souhlasíme s požadavkem a stanoviskem Ministerstva financí, že je nutná reforma financování sociálních služeb, avšak jakákoliv takováto změna je možná až od roku 2021, a pokud vláda ČR nebude konat nyní a hned, nebude již co reformovat,“ upozorňuje prezident APSS ČR Jiří Horecký.