Nová příručka poradí praktickým lékařům, jak pomoci onkologicky a dlouhodobě nemocným

Pro ty praktické lékaře, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Udržet si přehled v rychle se měnícím prostředí sociální práce totiž není jednoduché a mnohdy ani reálné.

„Například dnes mi volala klientka, která je již na hranici maximální doby čerpání pracovní neschopnosti a to i v jejím prodloužení s otázkou, jak dále postupovat“, uvádí Šárka Slavíková, jedna z autorek. „Paní už nemá žádný příjem a diví se, co dále. Nikdo ji neupozornil na to, že se bude muset ukončit pracovní neschopnost a bude žádat o invalidní důchod nebo se vrací do práce. Není na to připravená a nemá nyní řešené sociální pojištění.“ Takovým případům se svým obsahem snaží publikace zamezit podáním správných informací.

Brožura „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“, která v Amelii vznikla za podpory společnosti Roche a Úřadu vlády ČR popisuje na necelých 100 stranách, jaké všechny možnosti pomoci může využít nemocný. Konkrétně přináší praktickému lékaři přehled v oblasti zdravotní, sociální i psychologické. Je laděná prakticky, aby se v ní lékař, co nejrychleji zorientoval a mohl podat konkrétní informaci či odkaz pacientovi.

Na publikaci se autorsky podílely Mgr. Šárka Slavíková a Bc. Michaela Čadková Svejkovská, graficky zpracoval Igor Ondřej. Brožura vychází z dlouholeté praxe odborného sociálního a zdravotně sociálního poradenství a ze znalosti potřeb onkologicky, ale i jinak dlouhodobě nemocných v Amelii.

„Ne všechny problémy, které nemocného tíží jsou z oblasti somatické. Řada z nich, je z oblasti psychosociální, která však není v tak širokém záběru běžnou součástí primární péče praktického lékaře, přesto může být právě praktik tím, kdo pomůže“ doplňuje Slavíková.

Barevná brožura ve formátu A5 je dostupná v tištěné formě v Centru Amelie Praha, Šaldova 337/15, Praha 8 nebo na webu organizace.

Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou.