Vydali jsme analýzu a atlas dlouhodobé péče v ČR

Zajímá vás, kolik je u nás hospiců, agentur domácí péče, poskytovatelů tísňové péče, pečovatelské služby a dalších sociálních a zdravotních služeb? Jaká je struktura příjemců příspěvku na péči? Kolik lidí umírá doma nebo v zařízeních sociálních služeb? Nebo kde je největší poptávka po domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem? Pokud ano, podívejte se na Atlas dlouhodobé péče ČRAnalýzu sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR.

Publikace analyzují dostupné statistické údaje o sociálních a zdravotních službách dlouhodobé péče, které autorům poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR).

V publikacích se mimo jiné dozvíte, ve kterých krajích je nejvyšší úrazovost seniorů nebo ambulantně léčených psychiatrických pacientů, jaké jsou kapacity sociálních služeb v přepočtu na obyvatele, nebo ve kterém kraji je nejvíce fyzioterapeutů, ergoterapeutů nebo nutričních terapeutů. Atlas dlouhodobé péče ČR formou kartogramů a kartodiagramů prezentuje vybrané údaje z analýzy dlouhodobé péče.

Publikace zpracoval Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s. v rámci projektu „Mapa péče: Zvyšování informovanosti o možnostech podpory života seniorů v domácím prostředí“ podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V rámci projektu vznikl také Informační a datový portál o sociálních a zdravotních službách Mapa péče (viz www.mapapece.cz), na kterém jsou postupně zpřístupňovány vybrané údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a další územní celky.

Analýza a atlas se zaměřují na pět klíčových oblastí dlouhodobé péče:

  1. Demografický vývoj a zdravotní stav;
  2. Dávky podmíněné zdravotním stavem (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku);
  3. Poskytovatele a kapacity sociálních a zdravotních služeb, včetně dotací krajů a obcí na vybrané sociální služby;
  4. Strukturu uživatelů sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče;
  5. Pracovníky a vybrané profese v dlouhodobé péči.

Publikace vychází ze zpracování resortních statistických dat, která autorům poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věci a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, a údajů dostupných na stránkách Českého statistického úřadu.

Další publikace naleznete v sekci publikace.