Eurostat: Proč lidé pracují na zkrácené úvazky?

V roce 2018 pracovalo v Evropské unii na částečný úvazek 31,2 milionu žen a 9,5 milionu mužů ve věku 20 až 64 let. To představovalo pětinu (19 %) zaměstnanců. Mezi hlavními důvody pro práci na částečný úvazek respondenti uváděli „nenalezení zaměstnání na plný úvazek“ (26 %) a „pečování o děti nebo dospělé se sníženou soběstačností“ (24 %). Celkem se jedná o polovinu všech pracujících na částečný úvazek.

Nemožnost nalézt zaměstnání na plný úvazek častěji uváděli muži než ženy (36 % oproti 23 %). Péči o děti nebo dospělé se zdravotním postižením jako důvod práce na snížený úvazek naopak častěji uváděly ženy než muži (29 % oproti 6 %).

V České republice nemožnost najít si práci na plný úvazek v roce 2018 uvádělo jako důvod 7,2 % žen a 5,1 % mužů ve věku 20 až 64 let pracujících na částečný úvazek. Před deseti lety (v roce 2008) tento důvod uvedlo 15,8 % žen a 8,2 % mužů pracujících na částečný úvazek.

Podíl Češek a Čechů, kteří jako důvod práce na snížený úvazek uvedli péči o děti nebo dospělé se sníženou soběstačností, se mezi roky 2008 až 2018 zvýšil z 18,8 % na 22,4 %.

Ve všech členských státech EU se podíl osob, které pracovaly na částečný úvazek, protože nemohly najít práci na plný úvazek, výrazně lišil. Nejvyšší podíl byl zaznamenán v Řecku (70 %), následován Itálií (66 %), Kyprem (65 %) a Bulharskem (59 %). Nejnižší podíly byly zaznamenány v Estonsku (6 %), následované Belgií, Českem a Slovinskem (shodně 7 %) a Nizozemskem (8 %).

Hlavní důvod zaměstnání na částečný úvazek ve věku 20-64 let v Česku v roce 2018 (%)

Důvod Celkem Muži Ženy
Nemožnost najít práci na plný úvazek 6,7 5,1 7,2
Vlastní nemoc nebo postižení 19,8 30,8 16,2
Další rodinné nebo osobní povinnosti 18,1 14,8 19,2
Péče o děti nebo dospělé s disabilitou 22,4 : 29,3
Z důvodu vzdělávání (zvyšování kvalifikace) 10,0 19,2 7,0
Jiný 23,1 29,3 21,1

Hlavní důvod zaměstnání na částečný úvazek ve věku 20-64 let v Česku v roce 2008 (%)

Důvod Celkem Muži Ženy
Nemožnost najít práci na plný úvazek 14,2 8,2 15,8
Vlastní nemoc nebo postižení 19,7 38,8 14,7
Další rodinné nebo osobní povinnosti 10,3 4,8 11,8
Péče o děti nebo dospělé s disabilitou 18,8 : 23,5
Z důvodu vzdělávání (zvyšování kvalifikace) 10,1 20,2 7,4
Jiný 26,9 27,1 26,8


Hlavní důvod zaměstnání na částečný úvazek ve věku 20-64 let v EU-28 v roce 2018 (%)

Důvod Celkem Muži Ženy
Nemožnost najít práci na plný úvazek 25,6 35,7 22,6
Vlastní nemoc nebo postižení 4,8 7,2 4,1
Další rodinné nebo osobní povinnosti 14,0 9,6 15,3
Péče o děti nebo dospělé s disabilitou 23,5 5,9 28,7
Z důvodu vzdělávání (zvyšování kvalifikace) 8,0 15,7 5,8
Jiný 24,1 26,0 23,5

Hlavní důvod zaměstnání na částečný úvazek ve věku 20-64 let v EU-28 v roce 2008 (%)

Důvod Celkem Muži Ženy
Nemožnost najít práci na plný úvazek 26,3 35,2 24,0
Vlastní nemoc nebo postižení 4,7 9,5 3,5
Další rodinné nebo osobní povinnosti 16,3 7,1 18,6
Péče o děti nebo dospělé s disabilitou 23,3 3,9 28,3
Z důvodu vzdělávání (zvyšování kvalifikace) 7,3 16,1 5,1
Jiný 22,1 28,1 20,6

Zdroj: Eurostat

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.