Stárnutí v EU: Pohled na život starších osob

Eurostat (statistický úřad Evropské unie) při příležitosti evropského dne statistiky 20. října vydal novou publikaci s názvem „Stárnutí Evropy – pohled na životy starších lidí“. Publikace poskytuje širokou škálu údajů, které popisují každodenní život starší generace v Evropské unii. Vybrané indikátory jsou k dispozici také online s interaktivními grafy.

Publikace se zabývá socioekonomickými ukazateli v šesti oblastech:

  • vývoj populace,
  • bydlení a životní podmínky,
  • zdraví a zdravotní postižení,
  • práce a odchod do důchodu,
  • důchody, příjmy a výdaje,
  • společenský život a názory.

Stárnutí populace je jev, který ovlivňuje téměř každou vyspělou zemi na světě, přičemž na celém světě roste počet i podíl starších lidí, což ovlivňuje většinu aspektů společnosti a ekonomiky, včetně bydlení, zdravotní péče a sociální ochrany, trhu práce, poptávky po zboží a službách, makroekonomické a fiskální udržitelnosti, rodinné struktury a mezigeneračních vazeb.


Začátkem roku 2019 dosáhl počet obyvatel ve věku 65 a více let 101,1 milionu, tj. 20 % celkové populace. Očekává se, že do roku 2050 tento podíl vzroste na 29 %. Stárnutí je způsobeno zejména dlouhodobým poklesem míry plodnosti a zvýšením délky života.

 

Zdroj: Eurostat