Rada vlády: Integrace Romů není prioritou a není vnímána jako otázka lidských práv. Potřebujeme zmocněnce pro romskou menšinu

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny na svém druhém letošním zasedání 21. října projednala plnění opatření na integraci romské menšiny a priority strategie integrace na dalších pět let, které navrhli občanští členové a členky Rady. Ti by se například rádi zasadili o přijetí opatření ve prospěch ochrany a prevence proti diskriminaci Romů, anticiganismu a zastrašujících, nepřátelských, ponižujících nebo urážející útoků v jakékoli podobě. Dále hodlají usilovat o změnu legislativního rámce pro sledování dat o Romech, která umožní efektivní čerpání národních a evropských dotací a posílení orientace na výsledky ve všech oblastech, které mohou mít dopad na Romy. Mezi další priority Rady patří také zřízení zmocněnce vlády pro romské záležitosti. Navržené priority by podle členů měla respektovat připravovaná strategie integrace romské menšiny na roky 2021 až 2030. Rada také kritizovala “ne zcela dostatečné a příliš pomalé plnění” opatření vlády na integraci Romů. Tématu se podle členů nedostatečně věnuje také Rada vlády pro lidská práva. Vyzvali ji proto, aby se tomuto tématu více věnovala.

Vláda zatím neučinila žádný krok ke kompenzaci majetku zabaveného Romům a Sintům

Podle Rady dosud ze strany vlády nebyl učiněn žádný krok, který by umožnil spravedlivou kompenzaci majetku Romů a Sintů zabaveného v období let 1938 – 1945. Tato nečinnost může být podle členů poradního orgánu Romy vnímáno jako důsledek přetrvávajících předsudků majoritní společnosti vůči Romům. Rada proto doporučila vznik analýzy, která by zkoumala majetkové poměry českých Romů a Sintů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období let 1938 – 1945. Zároveň se obrátila na předsedu vlády jako předsedu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny s žádostí o zajištění zdroje krytí pro Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby bylo možné v co nejkratším termínu začít s výzkumnou činností. Vypracovaná analýza by pak umožnila navrhnout postup řešení této dlouho opomíjené záležitosti.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny byla zřízena usnesením vlády dne 17. září 1997 jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Zásadní změna Statutu byla následně schválena 29. března 2010, kdy se změnil i název tohoto poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny.

Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády, do jehož působnosti patří lidská práva. V současnosti je předsedou Rady předseda vlády Andrej Babiš. Místopředsedkyní rady je v současnosti zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.