Příští rok přibudou další centra duševního zdraví. Do domácí péče se dosud díky nim vrátilo 700 pacientů

Sedmnáct aktuálně fungujících Center duševního zdraví doplní od ledna příštího roku postupně další čtyři: Jihlava, Podskalí, Tábor a Psychiatrická nemocnice Brno. Každé ze čtyř Center duševního zdraví může čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionu korun po dobu roku a půl. “Našim cílem je vytvořit v následujících letech síť až 100 center”, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Centrům se podle Vojtěcha daří přesouvat pacienty z velkých léčeb do jejich domácího prostředí. Dosud byl návrat do běžného života umožněn více než 700 pacientům.

V centrech pracují zdravotníci a sociální pracovníci v terénních týmech, dojíždějí za pacientem a pomáhají mu třeba i s každodenními situacemi, jako je hledání práce či vyřizování na úřadech.

Centra jsou jedním ze základních pilířů reformy psychiatrické péče

Podpora vzniku Center duševního zdraví je jedním ze základních pilířů reformy psychiatrické péče. Jedná se o zcela novou službu v systému péče o osoby s duševním onemocněním, která je založena na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času pracuje v terénu, tj. v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. Pacienti tak fungují samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Cílem Ministerstva zdravotnictví je vytvořit v následujících letech síť až 100 Center duševního zdraví, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice.

Komise pro hodnocení žádostí o dotaci je složená z představitelů Ministerstva zdravotnictví a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace krajů, Svazu zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Seznam žádostí o dotaci spolu s výsledky jejich hodnocení je zveřejněn na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb se do programu hlásili v průběhu září 2019.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví