Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030 (leden 2020)

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých stránkách Národní akční plán pro duševní zdraví na období let 2020 až 2030 a doprovodné analýzy, včetně analýzy používání omezovacích prostředků a ekonomických analýz.

Přílohy:

 1. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030
 2. Výčet konkrétních oblastí a cílů relevantních mezinárodních a národních strategických materiálů, které NAPDZ zahrnuje
 3. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 (Analytická část)
 4. Analýza obecných organizačně ekonomických a právních parametrů stávajícího stavu řízení krajských sítí péče o lidi s duševním onemocněním a Variantní popis možných cílových stavů a kritických bodů předpokládaných organizačně právních postupů pro jejich dosažení
 5. Modelace nákladů k NAPDZ – invalidní důchody
 6. Modelace nákladů k NAPDZ – příspěvek na péči
 7. Omezovací prostředky v psychiatrii – Právní pohled na používání omezovacích prostředků (Marie Lukasová)
 8. Omezovací prostředky v psychiatrii – Zpráva z kvalitativního výzkumu (Kolektiv autorů)
 9. Omezovací prostředky v psychiatrii – Rešerše kvalitativního výzkumu omezovacích prostředků (Pavel Říčan)
 10. Omezovací prostředky v psychiatrii – Shrnutí dat z evidence omezovacích opatření (Tomáš Petr)
 11. Náklady na péči a počet pacientů v roce 2018: ambulantní péče v PAS v odb. 305, 306, 308, 309
 12. Analýza stávající úpravy systému péče o duševní zdraví v ČR
 13. Analýza současného stavu financování psychiatrické péče (Podkladová analýza v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné)
 14. Stávající stav a doporučení k dalšímu rozvoji sítě ochranného léčení
 15. Zpráva o současné situaci ve vzdělávání psychiatrů a doporučení pro systémová opatření
Národní_akční_plán_pro_duševní_zdraví_2020_až_2030

 

Zdroj: MZ ČR