Publikace: Nové trendy v politice dlouhodobé péče v ČR

Síť pro dlouhodobou péči CEQUA zveřejnila zprávu o trendech politiky dlouhodobé péče v České republice Czech Republic: Emerging policy developments in long-term care (Agnieszka Sowa-Kofta, Petr Wija). Zpráva v úvodu podává přehled systému dlouhodobé péče v ČR a zaměřuje se na následující oblasti: 1) Hlavní směry politiky v dlouhodobé péči, 2) Politika prevence závislosti na péči, 3) Podpora neformální péče, 4) Informační systémy a využívání nových technologií a 5) Koordinace služeb dlouhodobé péče.

Cílem sítě je podporovat proces tvorby politiky v oblasti dlouhodobé péče v EU, a to na základě identifikování strategií pro snižování potřeby péče a zlepšování kvality a efektivity naplňování potřeb uživatelů a pečovatelů v rámci těchto systémů. Hlavním cílem sítě je výměna poznatků v oblasti politiky dlouhodobé péče mezi zeměmi EU. Za tímto účelem síť způsobem analyzuje, syntetizuje a prezentuje důkazy o pěti klíčových politických tématech:

  1. Trendy ve vývoji disability
  2. Snížení závislosti na péči
  3. Neplacení pečovatelé
  4. Nové modely péče
  5. “Maximalizace” koordinace