Výrazně přibylo firem, které na sociálních sítích hledají nové zaměstnance

V dnešní době jsou k internetu připojeny téměř všechny firmy s 10 a více zaměstnanci. Bezmála polovina z nich má vlastní účet na sociálních sítích. V roce 2019 měly webové stránky více než 4 z 5 firem (83 %). Boom v posledních letech zažívá využívání sociálních médií (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram apod.). Za posledních 6 let se velmi výrazně navýšil počet subjektů, které prostřednictvím nich hledají nové zaměstnance.

V roce 2019 mělo účet na sociálních sítích 45 % firem v ČR. Prezentují se na nich hlavně cestovní agentury a kanceláře, mediální sektor či firmy poskytující ubytování. „Pro firmy je v posledních letech velmi lákavé hledat nové zaměstnance prostřednictvím sociálních sítí. V roce 2019 tuto možnost využilo 64 % firem s vlastním účtem na sociálních sítích,“ říká Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Nové pracovní síly vyhledávají tímto způsobem nejčastěji velké subjekty, v roce 2019 tak činilo téměř 90 % velkých firem s profilem na sociálních sítích.

Pětina firem se setkala s kybernetickým útokem, u velkých dvě pětiny

Nově byla v roce 2019 zjišťována bezpečnosti ICT v podnikatelském sektoru. „S alespoň jedním bezpečnostním incidentem se v průběhu roku 2018 setkala více než pětina firem v Česku, z velkých firem to bylo 39 %. Nejčastěji se jednalo o nedostupnost služeb ICT, např. útok typu Denial of Service či ransomware,“ říká Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nejběžnějšími opatřeními k zajištění bezpečnosti ICT byly na začátku roku 2019 pravidelná aktualizace programového vybavení, používání silného hesla a zálohování firemních dat. Každé z těchto tří opatření využívá více než 80 % firem v ČR s více než 10 zaměstnanci. Velkých firem je dokonce více než 95 %. Rozpoznávání a ověřování uživatelů pomocí biometrických metod není zatím v českém podnikatelském prostředí příliš rozšířené. V roce 2019 toto opatření používalo 11 % firem celkem, nejčastěji šlo o velké subjekty (28 %).

Detailní údaje jsou k dispozici v publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 2019.

 

Zdroj: ČSÚ