From disability rights towards a rights-based approach to long-term care in Europe

Země nejen v Evropě čelí výzvám spojeným se stárnutím populace. Mezi nejnaléhavější z nich patří kvalitní, dostupná a udržitelná dlouhodobá péče a podpora pro seniory. Roste shoda na tom, že služby dlouhodobé péče by měly místo medicínského modelu „péče“ vycházet z širší perspektivy založené na subjektivní kvalitě života a preferencích seniorů v oblasti péče a podpory. Nastavení a poskytování služeb dlouhodobé péče by tak mělo stát na respektu k lidským právům (“human rights-based approach”).

Evropské centrum pro sociální politiku a výzkum realizovalo projekt, na základě kterého vytvořilo koncepční rámec pro podporu a péči o starší osoby založenou na lidských právech.

V rámci projektu byly taky vytvořeny dva multidimenzionální nástroje pro sledování situace starších lidí s potřebou péče a podpory založené na přístupu k lidským právům, které mohou přispět k monitorování politik a jejich dopadu: Index práv starších lidí (Rights of Older People Index – ROPI) a sada ukazatelů dopadu politik v oblasti dlouhodobé péče. Umožňuje identifikovat nedostatky v legislativě a politikách. 

Index práv starších lidí (ROPI) zahrnuje 35 ukazatelů, které jsou rozděleny do 10 domén.

Na základě těchto nástrojů bylo hodnoceno 12 evropských zemí: Rakousko (AT), Finsko (FI), Irsko (IE), Itálie (IT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Slovensko (SK), Slovinsko (SI), Švédsko (SE), Švýcarsko (CH) a Spojené království (UK). Výsledky jsou obsaženy v závěrečné publikaci From disability rights towards a rights-based approach to long-term care in Europe: Final report (Building an index of rights-based policies for older people).

LTCRIGHTS_REPORT_FINAL

Stáhnout publikaci From disability rights towards a rights-based approach to long-term care in Europe: Final report

 

Zdroj: European Centre for Social Welfare Policy and Research