V péči pracuje 7,8 milionu lidí. Do roku 2030 přibude 4,6 milionu nových míst, zejm. vysoce kvalifikovaných

V roce 2018 v sektoru osobní péče pracovalo v EU asi 7,8 milionu osob. 85 procent z nich ve zdravotnictví, sociální péči nebo školství. Zaměstnanost v tomto oboru mezi lety 2006 a 2018 vzrostla o 16 % a očekává se, že do roku 2030 vzroste zaměstnanost v tomto sektoru o 4,6 %. To ale neukazuje na skutečnou poptávku po nových pracovnících, která bude mnohem vyšší. Do roku 2030 tento sektor opustí z nějakého důvodu, například kvůli odchodu do důchodu podle odhadů 4,2 milionu osob. K jejich nahrazení a uspokojení plánovaného růstu poptávky tak bude ve stejném období třeba obsadit přibližně 4,6 milionu pracovních míst.

Dvě třetiny pracovníků v oblasti osobní péče mají střední kvalifikaci. V letech 2018 až 2030 se očekává výrazný posun od poptávky po pracovnících s nízkou kvalifikací k pracovníkům s vysokou kvalifikací.

Mezi nejdůležitější činnosti a dovednosti pracovníků v sektoru péče patří týmová práce, kreativita a nasazení a shromažďování a vyhodnocování informací.

Očekávaný nárůst zaměstnanosti v oblasti péče v evropských zemích v letech 2018–2030 (%)

 

  • Around 7.8 million people were employed as personal care workers in 2018. Employment in the occupation grew by 15.8 per cent between 2006 and 2018.
  • Employment is projected to grow by 4.6 per cent over the period 2018 to 2030. This underestimates the exact level of employment demand.  In order to replace those workers who will leave the occupation for one reason or another – an estimated 4.2 million between 2018 and 2030 – and meet the projected growth in demand over the same period, around 4.6 million job openings will need to be filled.
  • In the workplace, teamwork, creativity and resolution and gather and evaluate information are the most important tasks and skills of care workers.
  • 85 per cent of care workers are employed either in health & social care or education sector.
  • Two-thirds of personal care workers hold medium-level qualifications. Between 2018 and 2030, a robust shift in demand is expected from workers with low-level qualifications to highly qualified ones.

Around 7.8 million people were employed as personal care workers in 2018. Employment in the occupation grew by 15.8 per cent between 2006 and 2018.Employment is projected to grow by 4.6 per cent over the period 2018 to 2030. This underestimates the exact level of employment demand.  In order to replace those workers who will leave the occupation for one reason or another – an estimated 4.2 million between 2018 and 2030 – and meet the projected growth in demand over the same period, around 4.6 million job openings will need to be filled.In the workplace, teamwork, creativity and resolution and gather and evaluate information are the most important tasks and skills of care workers.85 per cent of care workers are employed either in health & social care or education sector.Two-thirds of personal care workers hold medium-level qualifications. Between 2018 and 2030, a robust shift in demand is expected from workers with low-level qualifications to highly qualified ones.

Předpokládaný růst zaměstnanosti v Česku v letech 2018–2030 podle odvětví (v %)
(Future employment growth (in %) in Czechia in 2018-2030 across sectors)

Sektor %
Umění a rekreace 44,3
Administrativní služby 32,7
Finance a pojištění 29,1
Zdravotní a sociální péče 14,1
Ubytování a stravování 12,7
Energetika (distribuce) 10,4
ICT služby 10,0
Přeprava a skladování 6,2
Vzdělávání 6,1
Profesionální služby 5,2
Velkoobchod a maloobchod 4,6
Stavebnictví 1,9
Zemědělství, lesnictví a rybolov 1,8
Těžba a dobývání 1,3
Výroba -4,8
Veřejný sektor a obrana -9,2
Vodohospodářství a zpracování odpadu -18,3

 

Zdroj: Skills Panorama