SZÚ: Informace o onemocnění novým koronavirem 2019-nCoV

Státní zdravotní ústav zveřejnil aktuální informace o onemocnění novým koronavirem 2019-nCoV (akutní respirační onemocnění“, kde„n“ znamená nové – “angl. novel” a„ CoV“ je označení pro koronaviry). Pro aktuální informace sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výskyt: První případy onemocnění byly hlášeny z Wu-chanu, provincie Chu-pej v Číně 31. 12. 2019. Onemocnění se vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou prodávány živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýři, svišti, ptáci aj. živočišné produkty. Jsou hlášena importovaná onemocnění do dalších zemí několika světadílů.

Příznaky a symptomy: horečka, kašel, dušnost, u závažných případů zánět plic

Inkubační doba: Vzhledem ke zkušenostem s koronaviry vyvolávajícími SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) a MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je předpokládaná inkubační doba nového koronaviru 2-10 dnů; tento údaj je potřeba ještě ověřit v rámci epidemiologického sledování nemocných, proto je aktuálně maximální inkubační doba až 14 dnů.

Původce: Nový koronavirus, který byl detekován v Číně, je v současnosti označován jako 2019-nCoV.

Zdroj: zatím neidentifikován – pravděpodobně zatím blíže neurčené zvíře

Přenos: Předpokládá se kapénkami, kontaktem a předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka, byl potvrzen mezilidský přenos.

Období nakažlivosti, vnímavost, imunita: období nakažlivosti je zatím neznámé, vnímavost je zřejmě všeobecná, případná imunita vůči 2019-nCoV není dosud stanovena

Infolinka Státního zdravotního ústavu na telefonním čísle 724 810 106 je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Prevence:

  • vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním
  • často si mýt ruce, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo v jejich okolí
  • dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s hospodářskými nebo divokými zvířaty
  • lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle” – dostatečná vzdálenost od jiných osob, krýt ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si často ruce vodou a mýdlem; pokud nejsou dostupné, lze použít dezinfekční gely na bázi alkoholu
  • ve zdravotnických zařízeních dodržovat pravidla prevence a kontroly infekcí

Očkování: očkovací látka není dostupná

Informace k 29. 1. 2020

 

Doplňující informace:

Co je je koronavirus? 

Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace – genetickou strukturou je příbuzný netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.

Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší?

Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou – kapénkovou infekcí – z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity ( tj. kolik osob může nakazit 1 nemocný člověk) nižší  než u chřipky.

Jak moc je nebezpečný? Je nebezpečnější než chřipka? 

Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude situace v následujících týdnech probíhat.

Co koromavirus způsobuje za potíže?

Začátek obtíží může připomínat chřipku:  je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.

Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus? 

Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.

Jak se léčí? 

Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.

Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí?

Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.

Existuje nějaká prevence? 

Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

Jaká je pravděpodobnost, že se rozšíří i v Česku?

Samozřejmě se může stát, že do ČR přicestuje nemocný s tímto virem, ale  nepředpokládáme, že při nastavených opatřeních by došlo k jeho plošnému šíření.

A jak to vlastně v Česku nyní vypadá s chřipkou? 

V ČR  se nemocnost chřipkou  zvyšuje, v minulém týdnu stoupla o 29 %, zejména ve skupině školních dětí. Předpokládá se, že nemocnost se bude dále zvyšovat.

Veškeré komplexní a ucelené informace naleznete na webových stránkách bezpecnost.praha.eu.

NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí připravilo přehled základních doporučení pro prevenci a kontrolu suspektních infekcí vyvolaných novým koronavirem při poskytování zdravotní péče (odborné stanovisko NRC a leták s radami pro zdravotníky ke stažení). Jedná se o materiál, který vychází z aktuálně dostupných doporučení a instrukcí světových (WHO) či evropských (ECDC) zdravotnických agentur. Pracovníkům nemocničních týmů pro prevenci a kontrolu infekcí doporučujeme sledovat tyto stránky, kam budeme průběžně umisťovat praktická doporučení pro nemocnice nebo další zdravotnická zařízení podle vývoje situace. (aktualizováno k 30.1.2020).

 

Aktuální informace zveřejňuje hlavní město Praha na průběžné na bezpečnostním portálu.

Aktuální informace ke koronaviru COVID-19 zveřejňuje průběžně Ministerstvo zdravotnictví ČR na speciální stránce, kde jsou také rady a doporučení pro občany a odkazy na další instituce.

Stanovisko SZÚ k přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou.

Zdroje informací: Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, ECDC, WHO, NRC HAI, zdravotni.praha.eu, bezpecnost.praha.eu

Ke stažení: