Česko dává na sociální ochranu menší podíl HDP než Polsko, Maďarsko nebo Slovensko

Sociální ochrana představovala v roce 2018 ve všech členských státech EU nejdůležitější oblast veřejných výdajů. Poměr vládních výdajů na sociální ochranu k HDP se v jednotlivých členských státech EU pohybuje od 9 % v Irsku až po téměř čtvrtinu ve Finsku a Francii (24 %). Finsko, Francie, Dánsko, Itálie a Rakousko dávaly na sociální ochranu více než 20 % HDP. Nejméně v EU na tuto oblast vydává v relativním vyjádření Irsko, Malta, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko a Česko, všechny méně než 12 % HDP.

V České republice tvořily výdaje na sociální oblast 12,0 % hrubého domácího produktu, což byl pátý nejnižší podíl mezi zeměmi Unie. Nejvíce za sociální oblast vydaly vlády ve Finsku (24,1 %) a ve Francii (23,9 %), evropský průměr byl přitom 18,6 %. Naopak podíl výdajů na zdraví byl v České republice nadprůměrný s hodnotou 7,6 % HDP, zatímco evropský průměr dosahoval 7,1 %.

„Oproti předchozímu roku došlo v roce 2018 k nárůstu výdajů vládních institucí o 10,2 %, tedy o 201 miliard korun. Nejvíce vzrostly výdaje na vzdělávání, konkrétně o 39 miliard, a sociální oblast, kde nárůst činil 37 miliard korun,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Z hlediska jednotlivých druhů výdajů došlo k nejvyššímu nárůstu u investičních výdajů (30,0 %), kapitálových transferů (16,7 %) a náhrad zaměstnancům o 12,8 %.

Výdaje vládních institucí lze členit podle jejich účelu. Nejvíce prostředků přitom směřovalo do sociální oblasti (640 mld.), zdraví (405 mld.), ekonomických záležitostí (320 mld.) a vzdělávání (247 mld.). Naopak nejmenší zastoupení měly výdaje na bydlení a společenskou infrastrukturu (42 mld.), ochranu životního prostředí (46 mld.) a obranu (47 mld.).

Výdaje na sociální ochranu směřují hlavně na výdaje spojené se „stářím“, tedy zejména důchody, které představovaly v roce 2018 v EU 10,4 % HDP. Nejvíce na ně dává Finsko, Francie, Itálie a Řecko (více než přes 13 % HDP). Naopak nejméně Irsko (3,2 %), Kypr (6,1 %), Litva (6,2 %) a Nizozemsko (6,4 %). Viz tabulky níže.

V roce 2018 činily celkové vládní výdaje v EU necelých 47 % hrubého domácího produktu (HDP). Tento podíl od roku 2012 klesal, v roce 2012 to bylo necelých 50 % HDP. Mezi hlavní oblasti, do kterých tečou veřejné prostředky, patří „sociální ochrana“ (19 % HDP v roce 2018) a „zdraví“ (7 %).

Na zdravotní péči vydávají nejvíce Dánové, na vzdělání Švédi

Nejvyšší podíl výdajů na zdraví ve vztahu k HDP mělo v roce 2018 Dánsko, Rakousko a Francie (nad 8 %). Na vzdělávání vydávalo nejvyšší podíl HDP Švédsko (6,9 %), Dánsko (6,4%), Belgie a Estonsko (oba 6,2%).

“Sociální ochrana” a “zdravotní péče” jsou jediné dvě oblasti, jejichž podíl na celkových vládních výdajích se mezi lety 2007 až 2018 zvýšil. Na úrovni EU z 39 % na 41 % (sociální ochrana) a ze 14 % na 15 % (zdraví). Naproti tomu například výdaje na „veřejné služby“ ve stejném období klesly z 15 % na 13 % HDP. Výdaje na „veřejný pořádek a bezpečnost“ a „ochranu životního prostředí“ se během tohoto období nezměnily.

 

Výdaje na sociální ochranu, podíl na HDP (%)

Země/rok 2018
Finsko 24,1
Francie 23,9
Dánsko 21,9
Itálie 20,8
Rakousko 20,1
Švédsko 19,5
Německo 19,4
Belgie 19,3
EU – 27 19,2
Norsko 19,1
Řecko 19,0
Lucembursko 18,0
Portugalsko 17,1
Španělsko 16,9
Slovinsko 16,7
Polsko 16,2
Holandsko 15,5
Spojené království 14,9
Chorvatsko 14,7
Slovensko 14,3
Maďarsko 13,3
Švýcarsko 13,3
Estonsko 13,0
Kypr 12,5
Litva 12,1
Bulharsko 12,0
Česko 12,0
Lotyšsko 11,6
Rumunsko 11,6
Malta 10,9
Island 9,9
Irsko 9,0

Výdaje na důchody, podíl na HDP (%)

Země/rok 2018
Finsko 13,6
Francie 13,3
Itálie 13,3
Řecko 13,2
Rakousko 12,4
Portugalsko 11,5
Švédsko 10,5
EU27 10,4
Slovinsko 9,9
Německo 9,5
Lucembursko 9,5
Španělsko 9,4
Belgie 9,2
Polsko 9,2
Bulharsko 8,9
Rumunsko 8,6
Spojené království 8,3
Dánsko 8,2
Chorvatsko 8,0
Slovensko 7,7
Česko 7,4
Norsko 7,1
Lotyšsko 6,8
Estonsko 6,7
Maďarsko 6,7
Malta 6,7
Švýcarsko 6,7
Holandsko 6,4
Litva 6,2
Kypr 6,1
Irsko 3,2
Island 3,1

Zdroj: Eurostat, ČSÚ