Pomozte nám identifikovat bariéry při slaďování rodinného a pracovního života

Pomozte nám prosím identifikovat největší příležitosti a výzvy, které rodiče a zaměstnavatelé musí řešit v rámci slaďování rodinného a pracovního života. Sdílejte s námi své cenné zkušenosti, příběhy a potřeby, které využijeme ve prospěch zlepšování podmínek pro rodiče na trhu práce. Odpovědi jsou anonymní. Výsledky budou představeny v médiích a na tradiční konferenci Matky a otcové vítáni IV., která je plánována na 11. června 2020. Výsledky najdete po tomto datu také na portálu www.diverzita.cz. Prosíme Vás o vyplnění dotazníku.

Byznys pro společnost je aliancí více než sta firem, které usilují o posilování společenské odpovědnosti firem a jejich udržitelnosti. Již několik let se v této souvislosti věnujeme postavení rodičů i rodičů samoživitelů na trhu práce. Proto jsme se i letos rozhodli zmapovat, jaké podmínky nabízejí firmy rodičům a jak se vyvíjí jejich postavení.

Letos se v rámci programu věnujeme tématům:

  • Plánování rodičovství současně s dalším profesním a kariérním rozvojem
  • Plánování a realizace návratu do práce z mateřské či rodičovské dovolené
  • Každodenní firemní praxe slaďování rodičovství a práce v regionech a na pozicích specialistů
  • Podpora plánování rodičovství a práce ze strany státu, včetně související podpory vůči zaměstnavatelům
  • Rodiče samoživitelé – jak je podpořit na trhu práce
  • Duhové rodiny – jejich podpora prostřednictvím prorodinných firemních benefitů.

Moc Vám děkujeme!

 

Zdroj: Byznys pro společnost