Za pět let stoupl počet lidí s Alzheimerem téměř o třetinu, náklady na léčbu o dvě třetiny

Náklady VZP na léčbu Alzheimera jsou nejvyšší za uplynulých pět let. Počet nemocných každoročně stoupá, náklady však rostou ještě rychleji. Za posledních pět let stouply náklady na léčbu Alzheimerovy choroby o 66 %, v loňském roce byly zatím nejvyšší od roku 2015, a to 1,48 miliardy korun. Souvisí to samozřejmě i s rostoucím počtem pacientů s touto nemocí – za stejnou dobu jejich počet vzrostl celkem o 30,2 %. Údaje zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na pondělí 21. září.

Vědci si stále nejsou jisti, co je příčinou Alzheimerovy choroby. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik této nemoci je věk. Většina pacientů je starších 65 let, ačkoliv v některých případech může choroba postihnout i mladší ročníky. Zpravidla to souvisí s výskytem nemoci v rodině. Počet nemocných každoročně roste, za posledních pět let téměř o 11 tisíc. Touto nemocí trpí více ženy než muži.

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou a náklady na péči o ně

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Srovnání 2015/2018
Praha 4 912 5 059 5 403 5 671 5 907 +20,3 %
Středočeský kraj 3 513 3 802 4 094 4 447 4 842 +37,8 %
Jihočeský kraj 2 047 2 236 2 459 2 573 2 847 +39,1 %
Plzeňský kraj 1 729 1 923 2 136 2 234 2 292 +32,6 %
Karlovarský kraj 748 852 1 025 1 046 1 097 +46,7 %
Ústecký kraj 2 657 2 893 3 097 3 200 3 351 +26,1 %
Liberecký kraj 1 259 1 390 1 611 1 730 1 802 +43,1 %
Královéhradecký kraj 1 976 2 215 2 380 2 679 2 763 +39,8 %
Pardubický kraj 2 654 2 819 3 113 3 191 3 480 +31,1 %
Vysočina 2 476 2 582 2 804 2 933 3 113 +25,7 %
Jihomoravský kraj 4 417 4 815 4 939 5 376 5 478 +24,0 %
Olomoucký kraj 1 745 1 790 1 893 2 099 2 269 +30,0 %
Moravskoslezský kraj 3 408 3 639 3 829 3 981 4 182 +22,7 %
Zlínský kraj 2 321 2 528 2 745 3 021 3 264 +40,6 %
Celkem 35 862 38 543 41 528 44 181 46 687 +30,2 %

Svým klientům starším 65 let nabízí VZP příspěvek až 500 korun na pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby. Na výběr jsou pracovní sešity ve dvou různých stupních obtížnosti pro trénink krátkodobé paměti, pozornosti, řeči a slovní zásoby, zrakově prostorových dovedností, schopnosti plánovat a rozhodovat atd. Sešity, do nichž se dají cvičení přímo vyplňovat, lze zároveň využít jako zdroj tipů pro další možnosti tréninku. Příspěvek lze také čerpat na testování paměti. Informace, jak příspěvky získat, naleznou zájemci na webu VZP.

 

Zdroj: VZP