Konference na počest prof. Jana Pfeiffera a Olgy Švestkové – Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny

Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pořádají dne 16. dubna 2020 od 9 hodin 13. mezinárodní konferenci “Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny”. Konference na počest prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. a prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. se uskuteční v posluchárně kliniky, Albertov 7, Praha 2 . Přihlásit se lze do konce února na adresu marie.neprasova@lf1.cuni.cz. Přihlášeným budou zaslány podrobné instrukce a informace.

Na konferenci mimo jiné vystoupí: prof. Levent Özçakar, MD, Hacettepe University Medical School, Ankara, Turecko, prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., prof. Gaynor Sadlo, Ph.D., PGDip TCDHE, Dip OccThy, FCOT, NFT, prof. MUDr. Marcela Lippertová – Grűnerová, Ph.D., Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čech, MUDr. Jana Zárubová a další.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č.16.

 

Viz též Zemřela profesorka MUDr. Olga Švestková, Ph.D. Věnovala se rehabilitaci po poškození mozku nebo geriatrickým pacientům