Kyberkriminalita roste. Počet případů hackingu vzrostl téměř o třetinu

V rámci Dne bezpečnějšího internetu, který připadá na 11. února, Ministerstvo vnitra představilo 10 nových videospotů „Pozor na kyberprostor“, které mají veřejnost upozornit na nejčastější způsoby páchané trestné činnosti prostřednictvím online komunikace. Videospoty představují konkrétní případy kyberkriminality, včetně informací, jak těmto případům předcházet. Společně s videospoty byla vytvořena i brožura, která popisuje jednotlivé případy a možnosti prevence.

Ve spolupráci se sdružením CZ.NIC vznikla Analýza nelegálního online obsahu a prezenční semináře a e-learningové lekce (pro děti, rodiče, pedagogy), které jsou volně a zdarma dostupné na stránkách projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) (www.kpbi.cz). Projekt je společnou iniciativou krajů v oblasti elektronické bezpečnosti. „Projekt Kraje pro bezpečný internet považujeme za jednu z nejlepších a nejkomplexnějších aktivit prevence kyberkriminality,“ sdělil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

Kyberkriminalita na vzestupu

Zatímco celková kriminalita v České republice dlouhodobě klesá, kriminalita v kyberprostoru je na trvalém vzestupu. To potvrdil i rok 2019. Policie České republiky evidovala v oblasti kyberprostoru 8 417 trestných činů, což ve srovnání s rokem 2018 (6 815) potvrzuje nárůst o více než 1 600 skutků. Tento stav souvisí s přesouváním běžných aktivit právě do kyberprostoru, čehož využívají i pachatelé, kteří páchají trestnou činnost méně či více sofistikovanými způsoby za využití informačních technologií. Počet řešených případů ale narostl i díky důsledné práci policie a lepší informovanosti občanů, kteří právě v důsledku preventivních osvětových aktivit trestné činy v kyberprostoru častěji nahlašují.

Tradičně nejpočetnější skupinou kriminality páchané v kyberprostoru jsou různé formy podvodných jednání. Téměř o třetinu vzrostl počet případů tzv. hackingu, tedy využívání bezpečnostních děr v aplikacích a počítačových systémech. Tato skupina trestných činů svým počtem začala převyšovat mravnostní kriminalitu spojenou se sexuálním nátlakem na děti a jejich vydíráním. Děti a mladiství se ale také často objevují jako pachatelé takových deliktů. Další nárůst trestné činnosti je spojen s neoprávněným provozováním hazardních her ve virtuálním prostředí.

S ohledem na vývoj kriminality a její přesun do kyberprostoru se policisté již dlouhodobě věnují prevenci právě zde. Do tohoto prostředí se přesouvá nejen kriminalita, ale i volnočasové aktivity dětí, které tam tráví opravdu dlouho dobu. Opatrnost, předvídavost, stud a zdravý rozum leckteří náctiletí youtubeři, museři, a hlavně influenceři nechávají ovšem ve světě reálném.

„V současné době se v projektu Tvoje cesta onlinem policie cíleně zaměří na problematiku veřejného sdílení osobních informací, které mohou být zneužity kýmkoliv, kdo je také online. Intimním fotografiím, které v dětském věku na web nebo kamkoliv jinam skutečně nepatří, je věnována rovněž patřičná náležitost. Kampaní chceme poukázat na to, aby si vlastnosti, které děti mají v reálném světě, braly i do svého virtuálního života,“ uvedl podrobnosti k projektu plk. Ondřej Moravčík z Policejního prezidia.

Přednášky určené dětem i jejich rodičům informují o manipulaci, osobních a intimních datech v dětských rukou – potažmo v rukou predátorů s tím, že volba je na každém jedinci – je to jeho cesta onlinem. A když se děti budou chovat v online prostředí rozumně, lze leckdy zabránit až velmi smutným koncům.

Od začátku roku 2020 se na základě rozhodnutí policejního prezidenta brig. gen. Jana Švejdara policisté, kteří se na svých pracovištích na územních odborech věnovali práci tiskového mluvčího a prevenci, se již stanou výhradně preventisty.

Den bezpečnějšího internetu je mezinárodní iniciativou sítě INSAFE. Cílem je upozornit na rizika spojená s užíváním internetu zejména ve vztahu k dětem. Mottem letošního ročníku je: „Together for a better internet“, tedy spolupráce všech důležitých zapojených subjektů pro vytvoření lepšího prostředí na internetu, o což projekt KPBI také usiluje.

Komerčními partnery projektu KPBI jsou společnosti Microsoft a Gordic, které také poskytly ceny pro vítěze soutěžního kvízu.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky