Počet Evropanů s demencí je zřejmě o milión nižší, než tvrdily předchozí odhady

Podle Alzheimer Europe je počet Evropanů s demencí zřejmě o milión nižší, než předpokládala 12 let stará studie. Svoji roli nejspíš hraje prevence demence, na niž klade důraz například také WHO. Předpokládané počty lidí s demencí se nicméně do roku 2050 zdvojnásobí.

Alzheimer Europe na setkání v Evropském parlamentu zveřejnila svoji ročenku pro rok 2019 – Dementia in Europe. Ročenka je po šesti letech první prací, která představuje odhad prevalence demence v Evropě. Její autoři analyzovali nejnovější evropské komunitní prevalenční studie, které splňovaly poměrně přísná kvalitativní kritéria, a na jejich základě aktualizovali vlastní odhady prevalence z roku 2009 (projekt EuroCoDe). Výsledky potvrzují očekávaný pozitivní vývoj – zřejmě díky zdravějšímu životnímu stylu a důrazu na kardiovaskulární zdraví jsou odhadované počty lidí s demencí nižší, než předpokládala studie EuroCoDe. I tato nejnovější analýza ale předpokládá, že počty lidí s demencí se v Evropě do roku 2050 zdvojnásobí.

Tabulka 1 Odhad prevalence demence v ČR a v Evropě v roce 2018 (srovnání studií EuroCoDe a Alzheimer Europe 2019)

Alzheimer Europe 2019 EuroCoDe 2008
muži ženy celkem % populace celkem % populace
ČR 2018 46 338 103 295 149 633 1,41 165 963 1,57
Evropa 2018 3 130 449 6 650 228 9 780 677 1,57 10 935 444 1,75

Tabulka 2 Odhad prevalence demence v ČR a v Evropě v roce 2050 (studie Alzheimer Europe 2019)

muži ženy celkem % populace
ČR 2050 102 789 177 194 279 983 2,65
Evropa 2050 6 575 215 12 271 071 18 846 286 3,00

„Aktuální studie Alzheimer Europe je pro všechny Evropany výbornou zprávou, neboť dokazuje, že snižovat riziko rozvoje demence je možné. Zároveň ale upozorňuje na to, že v ČR nebyla provedena žádná relevantní prevalenční studie. Chybějící oficiální data přitom velmi komplikují politická opatření na národní i krajské úrovni. V Česku bude podle této studie za třicet let žít s demencí 280 000 lidí a na to Česká republika rozhodně není připravena.“ Komentuje ředitelka České alzheimerovské společnosti, Martina Mátlová.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997 jako občanské sdružení. U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. V roce 2014 se podařilo formálně dokončit transformaci ČALS na obecně prospěšnou společnost. Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer’s Disease International.

 

Zdroj: Česká alzheimerovská společnost (ČALS)