Genová terapie by mohla pomoci v léčbě dědičného onemocnění sluchu a zraku

Mezinárodní tým českých a německých vědců se pokouší nahradit jednu z mutací genu, které způsobují dosud neléčitelné, dědičné onemocnění sluchu a zraku, tzv. Usherův syndrom, pomocí genové terapie. V liběchovském centru PIGMOD Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR se podařilo odchovat dva vrhy miniprasat s konkrétním typem onemocnění.

Čtěte více

Počátek invalidity se bude určovat ke dni, kdy skutečně vznikla a ne k datu v žádosti o invalidní důchod

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od data, které žadatel uvedl v žádosti o invalidní důchod.

Čtěte více

Zasaďte se o deinstitucionalizaci, vyzývají organizace a akademici ministryni Maláčovou

Jednota pro deinstitucionalizaci z.s. spolu s dalšími třemi odbornými organizacemi v otevřenému dopise vyzvaly ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ke změně systému sociálních služeb. Konkrétně ke stažení připravované novely zákona o sociálních službách a k naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety. Čtěte více

VZP: Pojišťovna zubařům zohledňuje náročnost ošetření dítěte s poruchou autistického spektra. Musí však mít potvrzení

Je v úhradách pojišťovny za stomatologické ošetření zohledňováno, že jde o ošetření dítěte s poruchou autistického spektra? Od 1. ledna 2020 je v úhradové vyhlášce nový kód s názvem Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou (00976), který zohledňuje vyšší časovou náročnost stomatologického vyšetření a ošetření takového pacienta.

Čtěte více

37 tisíc lidí je omezeno ve svéprávnosti. Místo omezování potřebují podporu při rozhodování

Člověk může přijít o schopnosti se rozhodovat: nemocí, úrazem, psychickým onemocněním, stářím. Někteří lidé potřebují pomoc při rozhodování z důvodu svého postižení v duševní oblasti. V minulosti byli v takové situaci svéprávnosti zbavováni, bylo to poměrně jednoduché, a opanovalo to praxi.

Čtěte více

Konference na počest prof. Jana Pfeiffera a Olgy Švestkové – Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny

Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pořádají dne 16. dubna 2020 od 9 hodin 13. mezinárodní konferenci "Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny". Konference na počest prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. a prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. se uskuteční v posluchárně kliniky, Albertov 7, Praha 2 . Čtěte více

MPSV přijalo opatření ke zrychlení vydávání lékařských posudků

Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo řadu opatření, které vedly k bezprostřední stabilizaci lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení (dále jen „LPS“). Došlo ke zrychlení a zefektivnění vydávání posudků včetně zlepšení stavu při vyřizování odvolací posudkové agendy.

Čtěte více