Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?

Příspěvek na mobilitu je legislativně upraven zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění. Příspěvek na mobilitu je dávka pro osoby se zdravotním postižením starší 1 roku, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P podle právních předpisů účinných od 1.1.2014.

Čtěte více

VZP: Pojišťovna zubařům zohledňuje náročnost ošetření dítěte s poruchou autistického spektra. Musí však mít potvrzení

Je v úhradách pojišťovny za stomatologické ošetření zohledňováno, že jde o ošetření dítěte s poruchou autistického spektra? Od 1. ledna 2020 je v úhradové vyhlášce nový kód s názvem Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou (00976), který zohledňuje vyšší časovou náročnost stomatologického vyšetření a ošetření takového pacienta.

Čtěte více

37 tisíc lidí je omezeno ve svéprávnosti. Místo omezování potřebují podporu při rozhodování

Člověk může přijít o schopnosti se rozhodovat: nemocí, úrazem, psychickým onemocněním, stářím. Někteří lidé potřebují pomoc při rozhodování z důvodu svého postižení v duševní oblasti. V minulosti byli v takové situaci svéprávnosti zbavováni, bylo to poměrně jednoduché, a opanovalo to praxi.

Čtěte více

Konference na počest prof. Jana Pfeiffera a Olgy Švestkové – Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny

Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pořádají dne 16. dubna 2020 od 9 hodin 13. mezinárodní konferenci "Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny". Konference na počest prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. a prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. se uskuteční v posluchárně kliniky, Albertov 7, Praha 2 . Čtěte více

MPSV přijalo opatření ke zrychlení vydávání lékařských posudků

Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo řadu opatření, které vedly k bezprostřední stabilizaci lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení (dále jen „LPS“). Došlo ke zrychlení a zefektivnění vydávání posudků včetně zlepšení stavu při vyřizování odvolací posudkové agendy.

Čtěte více