Národní síť Místních akčních skupin povede opět Jiří Krist. Jeho prioritou je klimatická změna a chytrý venkov

V půlce března si Národní síť Místních akčních skupin zvolila nové vedení. Výbor Národní sítě si do svého čela opětovně zvolil předsedu Jiřího Krista  z MAS Opavsko. Místopředsedy se stali Jana Kuthanová z Královéhradeckého kraje, Jan Florián z Plzeňska a Marek Hartych ze severních Čech.

Čtěte více

Prostřednictvím datové schránky lze požádat o rodičovský příspěvek i jiné dávky

Prostřednictvím datové schránky lze požádat o rodičovský příspěvek a jiné dávky SSP nebo získat zdarma výpis z rejstříku trestů. S přístupovými údaji k datové schránce se můžete přihlásit do informačních systémů sociální i finanční správy, tedy například získat přehled doby pojištění nebo podávat daňová přiznání.

Čtěte více

Zakázku na informační systém pro dohled nad hazardními hrami získala společnost CCA Group

Ministerstvo financí podepsalo smlouvu s dodavatelem Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami (AISG). Do výběrového řízení podalo nabídku pět zájemců. Hodnotícím kritériem byla nejen výše nabídkové ceny, ale i výše nákladů na pořízení a provoz technické infrastruktury po dobu pěti let provozu systému.

Čtěte více

Ministerstvo zdravotnictví: E-health chceme spustit v polovině roku 2020

Ministerstvo zdravotnictví připravilo věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví a do konce roku ho předloží vládě. Jeho cílem je stanovit doposud chybějící pravidla a standardy pro elektronickou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče a vytvořit jednotné a bezpečné prostředí garantované státem pro všechny zainteresované strany, kterých se elektronické zdravotnictví týká. 

Čtěte více

Ministerstvo vnitra uspořádalo konferenci o otevřených datech ve veřejné správě

Už třetí výroční konference k tematice otevřených dat „Otevřená data ve veřejné správě 2018“ se uskutečnila 2. listopadu 2018 v Praze. Akce se konala v rámci projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat II, který se zaměřuje na podporu institucí české veřejné správy právě v oblasti otevřených dat. 

Čtěte více