OECD: Dopad deprese na zaměstnanost starších lidí v Evropě

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je deprese nejčastější příčinou onemocnění ve  středně a vysoko příjmových zemích, což podle odhadů způsobuje Evropě ekonomické ztráty ve výši zhruba 118 miliard EUR ročně, v důsledku snížení produktivity na trhu práce, tj.

Čtěte více

OECD: Dovednosti pro digitální svět

Policy brief “Skills for a Digital World” (stáhnout) se věnuje tématu digitálních dovedností. Podle OECD 56% dospělé populace nemá žádné digitální dovednosti nebo pouze dovednosti, které umožňují plnění jen nejjednodušších úkolů ve světě a prostředí s rostoucím vlivem technologií (“technology-rich environment”).

Čtěte více

OECD: Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016

Publikace OECD se zaměřuje na nábor zahraničních pracovníků a analyzuje politiky zemí v oblasti migrace pracovníků.

Publikaci lze zdarma stáhnout na stránkách OECD. Publikace zahrnuje kapitoly zaměřené na kontext pracovní migrace v Evropě, zhodnocení atraktivity Evropské unie pro kvalifikované migranty, přidanou hodnotu EU v oblasti pracovní migrace, směrnice EU o migraci pracovních sil, rámec politiky EU v oblasti pracovního migrace nebo doporučení pro migrační politiku EU.

Čtěte více

OECD: Stárnutí ve městech

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala publikaci Ageing in Cities (Stárnutí ve městech). Dne 30. dubna 2015 se v konferenčním centru OECD v Paříži uskutečnilo slavnostní představení této nové publikace za účasti zástupců města Brna, které se na vzniku publikace podílelo a představuje jedno z analyzovaných měst (případových studií).

Čtěte více

OECD: Dopad obezity, kouření, alkoholu a souvisejících nemocí na trh práce

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila pracovní dokument zabývající se analýzou dopadu obezity, kouření, alkoholu a souvisejících nemocí na zaměstnanost a na trh práce. Zaměřuje se na uvedené rizikové faktory životního stylu a jejich dopadem na pracovní příležitosti, mzdy, produktivitu, pracovní neschopnost, předčasné odchody do důchodu, invaliditu a pobírání invalidních důchodů atd.

Čtěte více