Co hodnotí posudkoví lékaři?

Posudkoví lékaři jsou zaměstnanci lékařské posudkové služby (LPS). Nejčastěji je LPS zařazena pod Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Jinak je to v hlavním městě a v Brně. V Praze vyhledáte Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ), v Brně se obrátíte na Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ). Posudkoví lékaři posuzují v souladu s ustanovením § 8 odstavce 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní stav pro účely různých žádostí uvedených v tabulce níže. Čtěte více

Jaké povinnosti mají OSVČ?

Zákonné povinnosti osob samostatně výdělečně činných vznikají po zahájení jejich činnosti. Musí se především zaregistrovat na okresní správě sociálního zabezpečení, na zdravotní pojišťovně a na finančním úřadě. Uvádíme nejdůležitější povinnosti, které samostatně výdělečně činné osoby mají vůči okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a které jsou určeny těmito právními předpisy: Zákon č.

Čtěte více