Praha prodá Diakonii ČCE za symbolickou cenu pozemky ve Stodůlkách. Má na nich vzniknout zařízení pro osoby s poruchou autistického spektra

Rada hlavního města Prahy dnes souhlasila s prodejem čtyř pozemků ve Stodůlkách společnosti Diakonie ČCE – středisko Praha za symbolickou cenu 4 635 Kč včetně DPH. Společnost na nich chce stavět Domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra.

Čtěte více

Praha spustila opatření na ochranu lidí nejohroženějších epidemií COVID-19

S ohledem na strmý nárůst pozitivních případů výskytu SARS-Cov-2 v Praze byla spuštěna opatření na ochranu nejohroženějších skupin obyvatel, zejména seniorů v pobytových službách a jejich pečovatelů. Opatření byla připravována celé léto ve spolupráci s klíčovými organizacemi i dalšími přizvanými odborníky.

Čtěte více

ČSÚ: Analýzy demografického, sociálního a ekonomického vývoje krajů

Krajské správy Českého statistického úřadu dnes vydávají pravidelné dvouleté analýzy zaměřené na charakteristiku základních tendencí demografického, sociálního a ekonomického vývoje jednotlivých krajů. Soustřeďují se především na období let 2014–2019, přičemž se zabývají nejen celým krajem, ale i jeho dílčími územními celky.

Čtěte více

MPSV vyplatí sociálním pracovníkům na obcích desetitisícové odměny za nasazení v koronakrizi

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro poskytnutí dotace na odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech. Odměny v řádech desítek tisíc korun budou 1 420 pracovníkům obcí vyplaceny za období od 13. března 2020 do 31. května 2020. Čtěte více

Pražská městská developerská společnost připraví první bytové projekty

Na konci května letošního roku bylo schváleno založení Pražské developerské společnosti (PDS), nové příspěvkové organizace hlavního města Prahy. Ta nyní zahajuje svou činnost. Společnost se bude zabývat přípravou městských bytových projektů a rozvojem pozemků a lokalit, které jsou primárně v majetku města.

Čtěte více

Praha letos pronajme 470 městských bytů. Přednost dá rodinám v bytové nouzi, duševně nemocným a potřebným profesím

Pražští radní rozhodli o způsobu využívání bytového fondu v roce 2020. Díky zvyšujícímu se tempu oprav bude v tomto roce dohromady možné obsadit až 470 bytů. Město chce pronájmem městských bytů za dostupnou cenu pomoci podporovaným profesím, rodinám a jednotlivcům v bytové nouzi a lidem s duševním onemocněním, kteří dokážou žít samostatně nebo s podporou ze strany odborníků.

Čtěte více