Pomozte nám identifikovat bariéry při slaďování rodinného a pracovního života

Pomozte nám prosím identifikovat největší příležitosti a výzvy, které rodiče a zaměstnavatelé musí řešit v rámci slaďování rodinného a pracovního života. Sdílejte s námi své cenné zkušenosti, příběhy a potřeby, které využijeme ve prospěch zlepšování podmínek pro rodiče na trhu práce.

Čtěte více

Senátorka Seitlová (KDÚ-ČSL): Slováci v Česku mají 27 let po rozpadu Československa problém získat příspěvek na péči

Negativní důsledky rozdělení společného československého státu doléhají na některé jeho občany ještě po více než 27 letech od rozdělení. Společnou dohodou se dosud nepodařilo vyřešit poskytování dávek osobám, které jsou odkázány na péči jiných osob.

Čtěte více

Pomáhat! Ale jak? Vzdělávací kurz pro pečující nejen z Jihomoravského kraje

Organizace Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z. s. zve na vzdělávací kurz Pomáhat! Ale jak? pro pečující, kteří se starají o blízkého člověka v jeho domácím prostředí. Kurz je určen pro pečující primárně z Jihomoravského kraje, v případě volných míst z celé České republiky.

Čtěte více

Komise pro spravedlivé důchody navrhla možnosti, jak ocenit ty, kteří pečovali o děti

Komise pro spravedlivé důchody se na svém 6. jednání v pátek 6. září 2019 zabývala problematikou posílení důchodů pečujících osob. Zejména ženy, které během svého života pečovaly o své děti nebo nemocné a nemohoucí blízké, jsou za tuto péči v důchodu v podstatě trestány nižšími důchody.

Čtěte více

Stále více zaměstnanců pečuje o blízkou osobu. Projekt „Starám se a pracuji” jim nabízí podporu a pomoc

Jedna pětina českých rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti (nejčastěji rodiče), další musejí v důsledku náhlé nemoci či úrazu řešit péči o další osoby blízké. Počet neformálních pečovatelů v České republice se aktuálně odhaduje na přibližně 500 000 osob. Polovinu osob pečujících tvoří tzv. osoby blízké. Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří se musí starat a pracovat, se ocitají pod obrovským tlakem. Přibývá také tzv. sendvičových pečujících, tedy lidí, kteří pečují současně o své rodiče i nezletilé děti. Čtěte více